TEKİRDAĞ İLİ MOTORLU KARA TAŞITLARI İSTATİSTİKLERİ, OCAK 2023

TEKİRDAĞ İLİ MOTORLU KARA TAŞITLARI İSTATİSTİKLERİ, OCAK 2023

 

 

Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı Ocakayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinden “Tekirdağ ili, trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara taşıtları” konusunda bir basın bülteni hazırladı.

 

2023 yılı Ocakayı sonu itibariyleTekirdağ’daki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 302237’dir.

 

2023 yılı Ocakayı sonu itibariyleTekirdağ’daki toplam 300 844motorlu kara taşıtının; 158435’i (%52,4) otomobil, 5550’si(%1,8)minibüs, 5 442’si (%1,8) otobüs, 49028’i (%16,2) kamyonet, 11962’si (%4)kamyon, 38163’ü(%12,6) motosiklet, 1 050’si (%0,3) özel amaçlı taşıtlar ve32607’si(%10,8) traktörlerden oluşmaktadır.


Tekirdağ’daOcakayında 9092adet taşıtın devri yapıldı. Devir, noterler aracılığı ile ikinci, üçüncü ve daha fazla el değiştiren taşıtları ifade etmektedir. Tekirdağ’da devri yapılan toplam
9092taşıt içinde otomobil %68ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla %17,1ile Kamyonet, 4,8 ile Traktör ve 4,5 ile Motosiklet takip etti. Kasımayında devri yapılan taşıtların %5,6’sınıise Kamyon, Otobüs, Minibüs ve Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

 

Tekirdağ İlinde 2023 yılı Ocakayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre1 393bir önceki yılın aynı ayına göre 12595 (%4,3)adetartarak 302237adet olmuştur.

 

Toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında; 2023 yılı Ocakayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 26640971adet araç bulunduğu görülmektedir. Tekirdağ ili toplam 302237 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,1’ine sahiptir.

 

Tekirdağilinde 2023 yılı Ocakayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla;Özel amaçlı taşıt (%16,8), Motosiklet (%13,5), Kamyon (%5,3), Kamyonet (%3,3),Otomobil (%3,2), Traktör(%2,6),Minibüs(%1,6) ve Otobüs (%-0,5)şeklinde gerçekleşmiştir.

 

 

Motorlu Kara Taşıtları 2022Ocak 2023Ocak Değişim (%)
Otomobil 153.568 158.435 3,2
Minibüs 5.465 5.550 1,6
Otobüs 5.472 5.442 -0,5
Kamyonet 47.440 49.028 3,3
Kamyon 11.365 11.962 5,3
Motosiklet 33.637 38.163 13,5
Özel amaçlı 899 1.050 16,8
Traktör 31.796 32.607 2,6
Toplam 289.642 302.237 4,3

 

 

…../12/2023 Anketör: F.Y.ŞİŞOĞLU