Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş Liman Kapasite Artışı ile İlgili Basın Açıklaması

Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş Liman Kapasite Artışı ile İlgili Basın Açıklaması
İlimiz, Süleymanpaşa İlçesinde bulunan “Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.” tarafından yapılması planlanan “Liman Kapasite Artışı” projesi ile ilgili olarak; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından 10/09/2021 tarihli ve 6381 sayılı “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu kararı” verilmiştir.
ÇED Olumlu kararına TMMOB Başkanlığı tarafından dava açılmış olup, Tekirdağ 1. İdare Mahkemesi’nce 2021/981 esasına kayden açılan dava ile ilgili olarak önce “işlemin yürütmesinin durdurulmasına” ve sonra da “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.
Daha önce alınmış olan ÇED Kararları ile Ceyport A.Ş. tarafından limanda (iptal kararını içermeyen alanlarda) faaliyet gösterilmeye devam edilmekte olup, Mahkeme kararının ifası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzce 07.11.2022 tarihinde limanda yapılan denetim ile; liman kapasite artışına esas ÇED Olumlu kararına konu dolgu ve inşai faaliyetler durdurulmuştur.
Ancak Mahkeme kararının tebliğ tarihinden itibaren Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen denetimlerde, iptal edilen ÇED Olumlu kararına esas alanlar içerisinde çalışmalara devam edildiğinin tespit edilmesi üzerine yapılan faaliyet tekrar durdurularak aynı anda Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunulmuştur.
Mahkeme kararıyla iptal edilen ÇED Kararına esas olan dolgu ve inşa faaliyetlerinin yapılıp yapılmadığı 22.12.2022 tarihinden itibaren günlük olarak yapılan denetimler ile takip edilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.