GAZİLER GÜNÜ NİÇİN 19 EYLÜL’DE KUTLANIR?

GAZİLER GÜNÜ NİÇİN 19 EYLÜL’DE KUTLANIR?

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ
GAZİLER GÜNÜ NİÇİN 19 EYLÜL’DE KUTLANIR?
Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının ardından T.B.M.M; 19 Eylül 1921 tarihli 79’uncu oturumunda almış olduğu karar, 153 No’lu kanunla; Türk Milletinin bağımsızlık mücadelesinin önderi ve devletimizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e, “Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanının verilmesini kararlaştırmıştır.
Bu rütbe ve unvan Yüce Atatürk’e, Büyük Türk Milletinin gönlünden kopup gelen o engin sevgisinin de, tarih sayfalarına yansımasıdır.
İşte o tarihten bugüne; ’19 Eylül tarihi, Gaziler Günü’ olarak kutlanmaktadır.
ATATÜRK’E MAREŞAL RÜTBESİNİN VE GAZİLİK ÜNVANININ VERİLMESİ
Sakarya Meydan Muharebesi’nin 13 Eylül 1921’de kazanılmasının ardından, ”Garp Cephesi Komutanı” İsmet (İnönü) Paşa ile Genelkurmay Başkanı Fevzi (Çakmak) Paşa, cepheden, ”Edirne Mebusu İsmet ve Kozan Mebusu Fevzi” imzalarıyla Meclis’e 15-16 Eylül 1921’de telgrafla gönderdikleri tarihi önergeyle, zaferin kazanılmasındaki rolünden dolayı Mustafa Kemal’e ”Mareşallik” rütbesi ile ”Gazilik” unvanının verilmesini teklif ettiler.
Sunulan önergede, “Bizzat savaş meydanındaki tedbirleriyle âmil ve müessiri olmuş olan Başkumandan Mustafa Kemal Paşa hazretlerine, Müşirlik rütbesi ve Gazilik unvanı tevcihini teklif ve istirham ederiz. TBMM’nin bu teveccühünün milletimiz tarafından doğrudan doğruya bütün orduya yönelmiş bir eseri takdir ve taltif olacağı kanatinde bulunduğumuzu arz eyleriz” deniliyordu.
Meclis üyelerinin büyük çoğunluğunun da aynı arzuyu taşıması üzerine 19 Eylül günü kabul edilen bir yasa ile Türk milletinin bir şükranı olarak Mareşallik rütbesi ile Gazilik unvanı verildi.
Mustafa Kemal Paşa’ya TBMM’ce verilen Mareşallik, askerlik mesleğinde alınabilecek en yüksek rütbedir. Dünya ordularında genel uygulama, mareşal rütbesinin meydan muharebesi kazanan komutanlara yasal yollardan verilmesi şeklindedir. Nitekim Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra Mustafa Kemal ve Fevzi Çakmak’a, Büyük Millet Meclisi tarafından yasa ile verilmiştir.
Gazilik ise Türk toplumunda şehitlikten sonra gelen en yüce unvan ve mertebedir. Düşman yapılan savaştan yaralı veya yara almadan zafer kazanmış olarak dönenlere gazi denilir. Mustafa Kemal Paşa’ya gazi unvanının verilmesi sebebi, Sakarya Meydan Muharebesi’ni kazanan komutan olmasıdır.
MAREŞAL RÜTBESİ VE GAZİ ÜNVANI VERİLEN BAŞKOMUTAN MUSTAFA KEMAL’İN, MECLİS’E TEŞEKKÜRÜ
”… Kazanılan bu başarı, Yüksek Heyetinizin iradesiyle kuvvet bulan ordumuzun iradesi sayesinde, düşman ordusunun iradesinin kırılması suretiyle belirmiştir. Bu sebeple ödüllendirişinizin gerçek muhatabı yine ordumuzdur.”
GAZİ MAREŞAL MUSTAFA KEMAL’İN, 20 EYLÜL 1921’DE ORDUYA YAYIMLADIĞI BİLDİRİ
”…Zaferden dolayı sizin kahramanlıklarınızla, sizin gösterdiğiniz nihayetsiz fedakarlıklar pahasına kazanılan bu büyük muzafferiyetlerin millet tarafından takdirini gösteren bu rütbe ve unvanı, ancak size mal ederek bütün askerlik hayatımın en büyük iftihar sermayesi olarak taşıyacağım.”
ANNESİ ZÜBEYDE HANIM’IN OĞLU ATATÜRK’E MAREŞAL RÜTBESİ VE GAZİ UNVANI VERİLMESİ DOLAYISIYLA TEBRİK TELGRAFI : (27 Eylül 1921)
“… Milletin hakkınızdaki bu sevgi ve itimadı, benim kadar kimseyi duygulandıramaz. Kız kardeşinle beraber alnından öperek ve bağrımıza basarak, seni tebrik ederiz.”
ATATÜRK’ÜN, ANNESİNİN ÇEKTİĞİ TELGRAFA CEVABI : (29 Eylül 1921)
“… Benim için dünyevi mükafatların en yücesi olan tebrikatınızla mesut oldum.”
GAZİLİK NEDİR? GAZİ KİME DENİR?
‘’Şehit Nurlanmış, Gazi Onurlanmış Askerdir.’’
Savaş meydanlarının en büyük rütbesi şehitliktir. Ama Gazilik de bu rütbeden sonra gelen en ulvi değerlerimiz arasındadır.
Yüce dinimiz İslam, Gazi için şöyle der:
”Gaza eden kişidir. İlahi Kelimetullah için cihada giden, savaşan, Allah yolunda, Allah rızası için mücadele eden Müslüman askerlerden dönenlere gazi denildiği gibi, Savaşta büyük yararlılıklar gösterenlere de gazi unvanı verilir.
Muharip Gazi: Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından harbe fiilen katılanları ifade eder.
Malul Gazi: Harekât ve hizmetlerin sebep ve tesiriyle yaralanarak tedavileri sonucunda sakatlığı rapor ile kesinleşenleri ifade eder.
Gazi, bir Kahramandır. Cumhuriyetimizin en büyük Gazisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, yaşayan canlı temsilcisidir.
Devletimizin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’te ‘Gazi’ unvanı ile anılmaktan büyük bir gurur duyduğunu ifade buyurmuşlardır.
Bütün mazlum milletlere örnek olan bağımsızlık savaşımızdan tarihe mal olmuş yüzbinlerce İstiklal savaşı gazimizden ne yazık ki, günümüzde hayatta kalanı yoktur.
Ayrıca 50’li yıllarda dünya barışına katkı sağlamak adına katıldığımız Kore Savaşlarında Mehmetçiğin savaş meydanlarındaki yiğitliğini, korkusuz yüreğini bir kez daha dünya devletlerine gösteren;
Devletimizin milli menfaatini savunmak, milletimizin ayrılmaz parçası Kıbrıs Türk Halkının Rumlar tarafından topyekûn imha edilmesine mani olmak için ata yadigârımız Kıbrıs adasında 20 Temmuz 1974 yılında yaşanan her iki harekâta da katılarak, ‘Muharip Gazi’ unvanı alan on binlerce yurttaşımızdan günümüzde hayatta kalanlarının sayısı 30 bin civarındadır.
Bu gerçeğin yanı sıra 1984 yılından günümüze ülkemizin yaşamış olduğu P.K.K terör belası nedeniyle, T.S.K’da rütbeli rütbesiz binlerce evladımız, Emniyet teşkilatımızda güvenlik güçleri mensuplarımız, korucularımız;
Ve en nihayetinde 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan; hain Fetö terör örgütü mensuplarının ülkemizi ele geçirmek adına girişmiş oldukları o alçak darbe teşebbüsüne göğüslerini siper ederek mani olan vatan evlatlarımızdan şehit ve gazi olanları da değerlendirdiğimizde;
Ülkemizin huzuru, güvenliği, bölünmez bütünlüğü için verilen mücadelede yaralanan, çeşitli uzuvlarını kaybeden bu yiğitlerin binlercesi: ‘Malul Gazi’; Ay Yıldızlı Al Bayrağımız, Vatanımız, Milletimiz, Devletimiz için gözünü kırpmadan hayatlarını seve, seve feda eyleyenlerimiz de; ‘Aziz Şehitlerimiz’ olarak anılmaktadır.
TÜRKİYE MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ
Türkiye Muharip Gaziler Derneği 2847 sayılı kanun gereği 1984 yılında kurulmuştur. Türkiye Muharip Gaziler Derneği’nin kuruluşundan önce, İstiklal Savaşı Gazileri, Türkiye Muharip Gaziler Cemiyeti adı altında kurulan bir cemiyette yer almışlardır. 1984 yılından itibaren İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı Gazileri Türkiye Muharip Gaziler Derneği çatısı altında birleşmişlerdir.
Bugün (19 Eylül 2023) itibarıyla; Türkiye genelinde 734 Kore Gazisi, 24.777 Kıbrıs Gazisi olmak üzere toplam 25.511 Muharip Gazi vardır. İstiklal Savaşı Gazilerinden hayatta olan yoktur.
TEKİRDAĞ MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tekirdağ Şubesi 2013 yılında açılmıştır. Şubede halen, sağ kalan 162 Kıbrıs Gazisi (4 Subay, 8 Astsubay, 150 Erbaş/Er) ile 33 Gazi Yakını ve 3 Fahri Üye olmak üzere toplam 198 üye kayıtlıdır. Muratlı ve Malkara’daki temsilcilikler de Tekirdağ Şubesi’ne bağlıdırlar. Çorlu’da ayrı bir Şube mevcuttur.
TEKİRDAĞ’DA GAZİLER GÜNÜ KUTLAMALARI
“Gaziler Günü” nedeniyle 19 Eylül 2023 Salı günü ;
*Saat 09.00’da Valilik Binası Önündeki Atatürk Heykeli’ne, Gaziler tarafından, “Tekirdağ Muharip Gaziler Derneği”nin Çelengi konulacak,
*Ardından Valilik tarafından bir Otel’de Gazilerimize ve davetli misafirlere “Yemek” verilecektir.
Tüm Gazilerimizden hayatta olmayanlara rahmet, kahramanlık abidesi olarak yaşayan nice Gazilerimize sağlık ve huzur dolu bir yaşam diliyorum. Vatan onlara minnettardır.
Büyük Türk Ulusunun 19 Eylül Gaziler günü ve Ulu Önder Atatürk’e “Gazilik” ünvanının verilişinin 102. yıldönümü kutlu olsun!

Recep YILDIZ
Em.Top.Kur.Alb.
TESUD Tekirdağ Şube Başkanı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.