10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Günü

10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Günü

Düzenli fiziksel aktivitenin kalp hastalığı, inme, diyabet ve çeşitli kanserler gibi bulaşıcı
olmayan hastalıkları (BOH) önlemeye ve yönetmeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.
Fiziksel olarak aktif olmak hipertansiyonu önlemeye, sağlıklı vücut ağırlığını korumaya
yardımcı olur. Ayrıca ruh sağlığını ve yaşam kalitesini iyileştirebildiği gibi sosyal
gelişimimiz ve hatta yaşlılık üzerine de etkileri vardır.
Fiziksel aktivite tüm hareketleri ifade eder. Günlük yaşam içinde, iskelet kasları
kullanılarak yapılan ve enerji harcamasını gerektiren her hareket fiziksel aktivite
olarak tanımlanır. Oyun oynamak, ev işleri, bahçe işleri, yürümek, merdiven inip
çıkmak, yemek yemek, banyo yapmak gibi günlük yaşamımızı sürdürmek için yapılan
etkinliklerin yanı sıra, egzersiz ve spor da fiziksel aktivitedir.
Dünya Sağlık Örgütüne göre mevcut küresel tahminler dört yetişkinden birinin ve
ergenlerin %81'inin yeterince fiziksel aktivite yapmadığını göstermektedir. Ayrıca,
ülkeler ekonomik olarak geliştikçe, değişen ulaşım modelleri, iş ve eğlence için artan
teknoloji kullanımı, kültürel değerler ve artan hareketsiz davranışlar nedeniyle
inaktivite seviyeleri artmakta ve %70'e kadar çıkabilmektedir. Artan fiziksel
hareketsizlik sağlık sistemleri, çevre, ekonomik kalkınma, toplum refahı, sosyal gelişim
ve yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkilere sahiptir.
Bakanlığımızca gerçekleştirilen Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2017
sonuçlarına göre kadınların % 53.1’inde; erkeklerin % 31.7’sinde fiziksel aktivite
düzeyi düşük bulunmuştur. 15 ve üzeri yaş bireylerde fiziksel aktivitenin DÜŞÜK olma
durumu % 42.4 olarak bulunmuştur.
2016 yılında ilkokul 2. Sınıf çocuklarda yapılan Şişmanlık Araştırması’na göre
çocukların %36,2’si hafta içi TV seyretme ya da bilgisayarla günde 2 saatten fazla vakit
geçirirken bu yüzde hafta sonu %69,9’a çıkmaktadır.
DSÖ Küresel Eylem Planı 2018–2030’de fiziksel aktiviteye ilişkin daha sağlıklı bir dünya
için daha aktif insanlar, tüm ortamlarda hükümetler arası ve çok sektörlü yaklaşımla
fiziksel aktiviteyi desteklemeye, sürdürmeye ve artırmaya yardımcı olabilecek etkili ve
uygulanabilir politika eylemlerinin bir çerçevesini sunar.Bahse konu eylem planı ülkeleri ve paydaşları bu eylemleri aşağıda belirtilen alanlarda
uygulamaları için desteklemektedir.
Global fiziksel aktivite anketi (GPAQ) ve Global okul temelli öğrenci sağlığı anketi
(GSHS) gibi araçlar aracılığıyla küresel ilerlemenin izlenmesi, ülkelerin fiziksel
aktiviteyle ilgili davranışsal risk faktörlerini değerlendirmesine yardımcı olur. DSÖ,
Dünya Sağlık Asamblesine, fiziksel aktiviteyi 2030 yılına kadar %15 artırmaya yönelik
küresel ilerleme ve 2021, 2026 ve 2030 Fiziksel Aktivite Küresel Eylem planı (GAPPA)
hakkında raporlar sunmaktadır.
Toplumda fiziksel aktivitenin artırılması hükümetler, tüm kurum ve kuruluşlar ile sivil
toplum örgütleri dahil herkesin sorumluluğunda olup her yaş ve cinsiyetten engelli
bireyler de dahil toplumun her kesimi için günlük 30-60 dakika orta yoğunlukta bir
fiziksel aktivite ciddi hastalıkları önlemek için güçlü bir araç ve uygun maliyetli bir halk
sağlığını iyileştirme yöntemidir. Düzenli ve daha fazla fiziksel aktivite daha büyük
faydalar sağlayacaktır. Sokak ve caddelerde yürüyüş yapmayı kolaylaştıracak geniş ve
ağaçlıklı kaldırımlar olması, bisiklet yolları ve spor kampanyaları, trafiğe kapalı
caddelerin teşvik edilmesi, insanların keyifli fiziksel aktiviteler yapabilecekleri parklar
açık alanların oluşturulması, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı ile bütünleşik
müdahalelerin yapılması ve sağlık sistemine fiziksel aktivitenin dahil edilmesi gibi
çalışmalar ile toplumda fiziksel aktivite teşvik edilebilir.
Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için haftada 150 dakikalık (haftanın 5 günü 30
dakikalık) orta şiddette bir egzersiz yetişkinler açısından yeterlidir. 1-4 yaş arası
çocuklar, gün içinde farklı şiddetlerde toplam 180 dakikalık fiziksel aktivite
yapmalıdırlar. 5-18 yaş arasındaki çocuk ve ergenler için ise, günde 60 dakika, orta
şiddetliden yüksek şiddetli aktivitelere doğru şiddeti değişen aktiviteler
önerilmektedir.

TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.