Tekirdağ’da 2021 yılında ölen kişi sayısı 7 bin 503 oldu.

Tekirdağ’da 2021 yılında ölen kişi sayısı 7 bin 503 oldu.

TEKİRDAĞ İLİ ÖLÜM VE ÖLÜM NEDENİ İSTATİSTİKLERİ, 2021

 

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistiklerinden yararlanarak “Tekirdağ İli Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2021” konusunda bir basın bülteni hazırladı.

 

Tekirdağ’da 2021 yılında ölen kişi sayısı 7 bin 503 oldu.

 

Ölüm sayısı 2020 yılında 507 bin 938 iken 2021 yılında %11,4 artarak 565 bin 594 oldu. Ölen kişilerin 2020 yılında %56,0’sını erkekler, %44,0’ünü kadınlar oluştururken 2021 yılında ölen kişilerin %54,6’sını erkekler, %45,4’ünü kadınlar oluşturdu.Tekirdağ’da ise ölüm sayısı 2020 yılında 6 bin 333 iken 2021 yılında 7 bin 503 kişi oldu. Tekirdağ ilinde ölenlerin %56,1’ini erkekler, %43,9’unu ise kadınlar oluşturdu.

 

Tekirdağ’da kaba ölüm hızı binde 6,8 oldu

 

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2020 yılında binde 6,1 iken 2021 yılında binde 6,7 oldu. Diğer bir ifade ile 2020 yılında bin kişi başına 6,1 ölüm düşerken 2021 yılında bin kişi başına 6,7 ölüm düştü. Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu iller, 2021 yılında binde 12,7 ile Sinop ve Kastamonu oldu. Bu illeri binde 11,2 ile Giresun ve Edirne, binde 11,1 ile Balıkesir ve Çankırı, binde 10,8 ile Çanakkale izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,8 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 3,0 ile Hakkari, binde 3,7 ile Van ve binde 3,8 ile Şanlıurfa izledi. Tekirdağ ise binde 6,8 ile en yüksek iller arasında 54. sırada yer aldı.

 

Tekirdağ’da dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin oranı %33,2 oldu.

 

Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2021 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il %43,4 ile Afyonkarahisar oldu. Bu ili %43,1 ile Aydın, %42,0 ile Çanakkale, %40,2 ile Balıkesir izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise %26,1 ile Kayseri oldu. Bu ili %27,4 ile İstanbul, %27,6 ile Kocaeli, %28,3 ile Muş ve Eskişehir izledi. Tekirdağ ilinde ise bu oran %33,2 olmuştur.

 

Tekirdağ’da iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklıölümlerin oranı %17,1 oldu.

 

İyi ve kötü huylu tümörlerden ölenler illere göre incelendiğinde, 2021 yılında iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranının en yüksek olduğu il %17,8 ile Ankara oldu. Bu ili %17,2 ile Kars, %17,1 ile Tekirdağ, 17,0 ile Iğdır izledi. İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranının en düşük olduğu il ise %7,9 ile Kilis oldu. Bu ili %8,7 ile Şanlıurfa, %8,9 ile Siirt, %9,0 ile Gaziantep izledi.

 

Tekirdağ’da COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 851 oldu

 

COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 2020 yılında 22 bin 136 iken 2021 yılında 65 bin 198 oldu. COVID-19 nedeniyle 2021 yılında ölenlerin 35 bin 693’ünü erkekler, 29 bin 505’ini kadınlar oluşturdu.

 

 

 

 

COVID-19 kaynaklı ölümler yaş grubuna göre incelendiğinde, COVID-19 kaynaklı ölümlerin 2020 yılında en fazla olduğu yaş grubunun 65-74, 2021 yılında ise 75-84 olduğu görüldü. COVID-19 nedeniyle 2021 yılında 75-84 yaş grubunda ölenlerin 9 bin 493’ünü erkekler, 8 bin 566’sını kadınlar oluşturdu. Tekirdağ ilinde COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 851 kişi olduğu görülmüştür.

 

 

Tekirdağ’da bebek ölüm hızı binde 6,6 oldu.

 

Bebek ölüm sayısı, 2020 yılında 9 bin 657 iken 2021 yılında 9 bin 938 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2020 yılında binde 8,7 iken 2021 yılında binde 9,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2021 yılında bin canlı doğum başına 9,2 bebek ölümü gerçekleşti. Tekirdağ ilinde ise 2020 yılında binde 7,2 iken 2021 yılında binde 6,6 oldu

 

Tekirdağ’da beş yaş altı ölüm hızı binde 8,5 oldu.

 

Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2020 yılında 10,6 iken 2021 yılında binde 11,2 oldu.Tekirdağ ilinde 2020 yılında binde 8,3 iken 2021 yılında binde 8,5 oldu.