6’lı masanın ortak politika metni maddeleri neler?

6’lı masanın ortak politika metni maddeleri neler?

6’lı masanın ortak politika metni maddeleri neler olduğu merak ediliyor. Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni, altı siyasi parti genel başkanının katıldığı toplantıda açıklandı. Maddelerin ayrıntıları gündeme geliyor. Peki, 6’lı masanın ortak politika metni maddeleri neler?

Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni, 6 liderin katılımıyla Ankara’da açıklandı. 6’lı masanın ortak politika metni maddeleri neler olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 6’lı masanın ortak politika metni maddeleri neler olduğu gündeme geliyor. 6’lı masanın ortak politika metni maddeleri neler? Detaylar haberimizdedir…

6’LI MASANIN ORTAK POLİTİKA METNİ MADDELERİ NELER?
Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni, altı siyasi parti genel başkanının katıldığı toplantıda açıklandı. 9 ana başlık, 2 binin üzerinde maddenin yer aldığı metin, aynı zamanda muhalefetin seçim beyannamesi olma özelliği taşıyor.

Mutabakat metni “Hukuk Adalet ve Yargı”, “Kamu Yönetimi”, “Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim”, “Ekonomi, Finans ve İstihdam”, “Bilim, AR-GE, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm”, “Sektörel Politikalar”, “Eğitim ve Öğretim”, “Sosyal Politikalar”, “Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları” başlıkları altında toplandı. Toplantı öncesinde hazırlanan “Ortak Politikalar Mutabakat Metni” kitapçığı salondakilere dağıtıldı. 240 sayfalık ana başlık, 75 alt başlık, 2300’den fazla somut hedef yer alıyor.

Ortak Mutabakat metninde öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

“Etkin ve katılımcı bir yasama, istikrarlı, şeffaf ve hesap verebilir bir yürütme, bağımsız ve tarafsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem için Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçeceğiz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni doğrultusunda yapılması gereken anayasal ve yasal değişiklikleri ivedilikle hayata geçireceğiz.

Bir yasama yılında en az 20 gün, gündemi muhalefet tarafından belirlenen genel görüşme açılabilmesini sağlayacağız. Devlet sırrı ve ticari sır kavramlarını, Meclis’in bilgi edinme ve denetim yetkilerini engellemeyecek şekilde yeniden tanımlayacağız. Milletlerarası sözleşmelerden geri çekilme yetkisinin Meclis’e ait olduğunu anayasal güvence altına alacağız. TBMM’de başkanı ana muhalefet milletvekilleri arasından seçilen Kesin Hesap Komisyonu kuracağız.

“CUMHURBAŞKANI 7 YIL SÜREYLE BİR DÖNEM SEÇİLECEK, PARTİSİ İLE İLİŞİĞİ KESİLECEK”

Kanunlar üzerinde tanınan veto yetkisini kaldırarak Cumhurbaşkanına sadece ‘geri gönderme yetkisi’ tanıyacağız.
Cumhurbaşkanının 7 yıl süreyle bir dönem seçilebilmesine, seçildikten sonra partisi ile ilişiğinin kesilmesine ve görev sonrasında aktif siyasete dönmemesine ilişkin düzenleme yapacağız.
Olağanüstü hal kararnamelerine son verecek, OHAL süresini altı aldan iki aya düşüreceğiz.
Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde iki farklı kurul oluşturacağız.
Çoklu baro sistemine son vereceğiz.
Tutuklamanın istisna olması ilkesinin titizlikle uygulanması için gerekli tedbirleri alacağız.
Düşünce, kanaat ve ifade hürriyetlerini güçlendireceğiz. Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz.
Seçim barajını yüzde 3’e düşüreceğiz.
Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davaların açılmasında TBMM’nin iznini zorunlu hale getireceğiz.