TEKİRDAĞ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE İKLİM EYLEM PLANI AÇILIŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

TEKİRDAĞ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE İKLİM EYLEM PLANI AÇILIŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Enerji işbirliği ile hazırlayacağı Tekirdağ Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP)açılış toplantısı gerçekleşti. ToplantıdaEnerji dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Belediye Başkanları Sözleşmesi Türkiye Proje Takım Lideri DaivaMatoniene ileonlineolarak bağlantı yapıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşen toplantıya Tekirdağ Vali Yardımcısı Murat Eren, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İstanbul Enerji A.Ş. Genel MüdürüYüksel Yalçın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öztürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ bürokratları, Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, Oda Temsilcileri ve projede yer alan çok sayıda paydaş katıldı.
“TEKİRDAĞ’I TÜM ÇEVRE SORUNLARINI ÇÖZMÜŞ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİRENÇLİ MUTLU VE DAHA YAŞANILABİLİR BİR KENT HALİNE GETİRELİM”
Toplantıda açılış konuşmasını yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yüksel Özdal, “Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı olarak Tekirdağ’ı iklim değişikliğine dirençli bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı çalışmalarımızı başlattık. 2030 yılı senaryolarına göre etkisi artacak olan muhtemel tehlikeler; sıcak hava dalgaları, orman yangınları, kuraklık, şiddetli yağışlardır. Ayrıca gerekli ve yeterli tedbirler alınmadığı takdirde ülkemizde belirli oranlarda kuraklığa bağlı tarımsal ekosistemin bozulabileceği ve gıda güvenliğinin tehlikeye girebileceği öngörülmektedir. Tüm bu riskler karşısında bizlere düşen görev kamu kurumları ve özel sektör iş birliğiyle düşük karbonlu yeşil kentsel gelişime yönelik yatırımları hayata geçirmektir. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı kapsamında öncelikle Tekirdağ’da kentleşme ve sanayileşmenin iklime etkilerini tespit edecek ve sera gazı emisyon envanteri çıkaracağız. Elde edilecek veriler Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizi etkileyebilecek iklim risklerini belirlememize zemin hazırlayacaktır. İkinci adım olarak; var olan sera gazı emisyonunu azaltmaya yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz. Üçüncü adımda, kaçınılmaz olan iklim değişikliğinin etki, tehlike ve kırılganlıklarına karşı kentimizi nasıl daha dirençli hale getireceğimize dair bir strateji dokümanı olarak Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı Belgesi’ni oluşturacağız. Kentimiz için geliştirilecek olan bu plan iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele ve bunların etkilerinin azaltılmasına yönelik yaklaşımın ana hatlarını vermek üzere tasarlanmış bir stratejik politika ve eylem planı olacaktır. Gerçekleştirilebilecek bu eylemlerin strateji dokümanında ortaya konulması ve taahhüt edilmesi, yapmak istediğimiz yatırımlar için kaynak bulma konusunda bizi öne geçirecektir. Bu sayede hayata geçirebileceğimiz projelerin finansmanı için uluslararası kuruluşlar ile daha kolay iletişime geçebileceğiz. Eylem planımızın oluşturulması, Tekirdağ’ımızın sürdürülebilir ve iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele edecek projelerinin öncelik sıralamasının belirlenmesine ve bu doğrultuda uygulamaya geçirilmesine ön ayak olacaktır. Uygulamaya geçireceğimiz projeler ve yapacağımız çalışmalarda siz paydaşlarımızın desteği son derece önemli ve kıymetlidir. Sürdürülebilir enerji ve iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele konusunda iş birliğimizin güçlenerek devam edeceğine olan inancım tamdır.Hep birlikte mücadele edelim, Tekirdağ’ı tüm çevre sorunlarını çözmüş, iklim değişikliğine dirençli, mutlu ve daha yaşanılabilir bir kent haline getirelim.” dedi.
PROF. DR. HALİM ORTA “DÜNYA KARMAŞIK BİR SİSTEMDİR VE UFACIK BİR DEĞİŞİKLİK TÜM SİSTEMİ ETKİLER”
Programda konuşma yapan Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta ise Trakya bölgesindeki enerji ve iklim değişikliği hakkındabilgiler verdi. Şehirleşmenin, sanayinin yoğun olduğu bir bölgede yaşadığımızın altını çizen, su kaynakları konusunda ülkenin alarm verdiğini belirten Prof. Dr. Halim Orta konuşmasında “Bir çok insan iklim değişikliğinin sadece hava sıcaklıklarının artması olarak düşünse de sıcaklık sadece başlangıçtır. Çünkü dünya karmaşık bir sistemdir ve ufacık bir değişiklik tüm sistemi etkiler. İklim değişikliğinin sonuçları arasında şiddetli kuraklık, su kıtlığı, büyük yangınlar, yükselen deniz seviyeleri, sel, eriyen kutup buzulları, yıkıcı fırtınalar ve azalan biyoçeşitlilik sayılabilir. Kuraklık, meteorolojik kuraklık olarak başlamakta yağış azlığı sürerse toprağın nemi düşmekte ve zirai kuraklık baş göstermektedir. Akarsuların debisinin düşmesi ise hidrolojik kuraklık olarak tanımlanmaktadır. Bu gidişatın insan hayatına aksetmesiyle de sosyo-ekonomik kuraklık evresine geçilmektedir. Bunların önüne geçilmesi için ivedilikle milli kuraklık merkezi kurulmalı, iklim değişiklikleri çok iyi izlenmeli ve bunun paralelinde su yönetim stratejileri belirlenmelidir.” sözlerini söyledi.
DAİVA MATONİENE “BU HEYECANLI YOLCULUKTA BAŞARILAR DİLİYORUM”
Video gösteriminin de yapıldığı programda Enerji dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Belediye Başkanları Sözleşmesi Türkiye Proje Takım Lideri DaivaMatoniene ile online bağlantı kuruldu.Matoniene çalışmalar ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi ve “Tekirdağ için söyleyebileceğim en önemli şey ekibin çok motive olması. Bu birlikteliğin ve motivasyonun devam etmesini diliyorum. Proje kapsamında belediyelerimiz için kapasite geliştirme çalışmaları başlattık. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ni de bu eğitimlerde aktif olarak görmek bizi mutlu edecektir. Çünkü bu eğitimler sırasında yüksek tecrübeye sahip bir çok uzmanla bir araya geleceğiz. Program boyunca eğitimler verilecek ve sonrasında bu eğitimlerin SECAP’a uygulanması aşamasında da belediye çalışanları yetkin hale getirilecektir. Hepinize bu heyecanlı yolculukta başarılar diliyorum.” dedi.
İSTANBUL ENERJİ A. Ş. GENEL MÜDÜRÜ YÜKSEL YALÇIN “HER YEREL YÖNETİM; KISA, ORTA VE UZUN VADEDE PLANLARINI BELİRLEYEREK SECAP ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMELİDİR”
Prof. Dr. Halim Orta’dan sonra konuşma yapan veİstanbul Enerji A.Ş’nin kuruluşu ve çalışma prensipleri ile ilgili bilgi verenİstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki İstanbul Enerji A. Ş. Genel Müdürü Yüksel Yalçın, SECAP Çalışmaları ile ilgili katılımcılara açıklamalarda bulundu. Yüksel Yalçın yaptığı konuşmada, “Sektörde 60 yıllık deneyimi ile bugünkü adıyla İstanbul Enerji, 2000’li yıllardan sonra yenilenebilir kaynakların değerlendirilmesi ve çevre dostu teknolojilerin kullanılması konularını odak noktasında tutan bir işletmedir. İklim değişikliği ve küresel ısınma tüm dünya için büyük bir tehlike arz etmektedir. 1880-2020 yılları arasındaki küresel sıcaklık ortalaması 1,01 °C artış göstermiştir. Birleşmiş Milletler ’e bağlı Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Raporunda belirtildiği üzere küresel sıcaklığın 2052 yılına kadar 1,5 °C sınırını geçmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda her yerel yönetim; kısa, orta ve uzun vadede planlarını belirleyerek SECAP çalışmalarını yürütmelidir. İstanbul Enerji A.Ş. olarak bir çok yerel yönetim ile işbirliği protokolü imzaladık. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile bugün burada imzalayacağımız protokol ile çok güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Toplantılarımız planlayacağımız çalışma programı çerçevesinde devam edecektir. Ben projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, proje kapsamında çalışma yapacak arkadaşlara da başarılar diliyorum” dedi.
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KADİR ALBAYRAK, “KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ OLGUSUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ”
Toplantıda konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Küresel iklim değişikliği olgusuyla karşı karşıyayız. Ekolojik dengenin bozulması, kıtlık, kuraklık, sel ve kasırga gibi afetleri beraberinde getirecektir. Büyükşehir Belediyesi olarak bu gerçeklerden hareketle Trakya bölgesinde iklim değişikliği ile mücadele ve adaptasyon için Kapasite Artırımı Projesi’ne destek verdik. Belirlemiş olduğumuz stratejiler doğrultusunda kuraklık ve taşkın gibi iklim olaylarının zararlarının en düşük seviyeye indirilmesine ve hatta olası risklerin tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapacağız. Su kaynaklarının etkin kullanımı için en önemli çalışmalarımızdan biri damla veya yağmurla sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması olacaktır. Ayrıca İstanbul Enerji iş birliğinde Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planını hazırlayarak kentimizde ısınma, aydınlatma, ulaştırma, vb. belediye hizmetleri için tüketilen fosil yakıt ve elektrik miktarını azaltmaya yönelik azaltma ve uyum faaliyetlerini hayata geçireceğiz. 2053 yılına kadar karbon-nötr hedefimize ulaşmayı hedefliyoruz. Doğal kaynaklarımızın korunması konusunda tüm kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza da önemli görev ve sorumluluklar düşüyor.Yaşam alanımız olan doğa ve çevreyi atalarımızdan devraldığımız bir miras olduğu kadar gelecek nesillerin emaneti olarak görmeliyiz.” dedi.
Konuşmaların ardından İstanbul Enerji A.Ş. Müdürü Yüksel Yalçın ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak tarafından işbirliği protokolü imzalandı. Toplantı, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

SECAP NEDİR?
Yerel Yönetim sınırları içerisinde mevcut sera gazı emisyon durumunu, stratejik hedeflerini, hedeflerin değerlendirilmesi ve uygulamaya konulmasını, sorumlulukların belirlenmesini ve sera gazı emisyonunun iklime tahmini etkilerini ve iklim uyum adaptasyon tedbirlerini içeren bir stratejik plandır.
TEKİRDAĞ’IN SECAP AMAÇLARI
-Tekirdağ’ın iklim değişikliğine dirençli hale getirilmesi
-Karbon emisyonu envanterine şeffaf erişim imkanı
-Tüm paydaşların sürece dahil edilmesi
-Sürdürülebilir kaynakların korunması
-Karbon emisyonlarının azaltılması
-Çevre bilincine katkı sağlanması

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.