Öz Sağlık-İş Sendikası ile Toplantı

Öz Sağlık-İş Sendikası ile Toplantı

Öz Sağlık-İş Sendikası ile Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı “17 No’lu Sağlık ve Sosyal Hizmetler İşkolundaki İşyerleri ve Eklentilerinde Çalışan İşçileri Kapsayacak İşletme Toplu İş Sözleşmesi” çalışmalarını içeren toplantılar devam ediyor.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat TAŞAN başkanlığında, Rektörlük Senato Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Rektörlük ve Üniversite Hastanesi idari yöneticileri ve personel ile sendika birim temsilcileri katıldı.

Toplantı işyerinde düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, işverenin ve işçilerin hak ve menfaatlerini dengelemek, karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.