T.DAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA MUSTAFA TAŞKIRAN’IN ATAMASI YAPILDI

T.DAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA MUSTAFA TAŞKIRAN’IN ATAMASI YAPILDI

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Gelir İdaresi Başkanlığı;
— Hatay Vergi Dairesi Başkanı Nazmi EROL,
görevden alınmış,
— Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına, Vergi Başmüfettişi Adem KOYUNCU,
— Gelir İdaresi Daire Başkanlığına, Mersin Vergi Dairesi Başkanı Adem GÜNGÖR,
— Adana Vergi Dairesi Başkanlığına, Vergi Başmüfettişi Ümit GÜNER,
— Ankara Vergi Dairesi Başkanlığına, Vergi Başmüfettişi Yüksel DUMAN,
— Antalya Vergi Dairesi Başkanlığına, Ankara Vergi Dairesi Başkanı Ilhan KARAYILAN,
— Aydın Vergi Dairesi Başkanlığına, Vergi Başmüfettişi Serdar ŞAHİN,
— Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığına, Kocaeli Vergi Dairesi Başkam Ayhan YAMAN,
— Bursa Vergi Dairesi Başkanlığına, Balıkesir Vergi Dairesi Başkam Hüseyin EROL,
— Denizli Vergi Dairesi Başkanlığına, Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil TEKİN,
— Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığına Ramazan YAŞAR,
— Edime Vergi Dairesi Başkanlığına Güngör GÖNÜLTAŞ,
— Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığına, Vergi Başmüfettişi Selahattin ATABEK,
— Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığına, Sakarya Vergi Dairesi Başkam Ahmet ÇELİK,
— Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığına Mehmet Tarık TÖRER,
— Hatay Vergi Dairesi Başkanlığına, Aydın Vergi Dairesi Başkam Cemil MÜSEVİTOĞLU,
— İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına, Vergi Başmüfettişi Rıza BİLGİÇ,
— İzmir Vergi Dairesi Başkanlığına, Vergi Başmüfettişi Ömer ALANLI,
— Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığına, Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanı İbrahim KAYA,
— Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığına, Vergi Başmüfettişi Osman EŞGÎN,
— Konya Vergi Dairesi Başkanlığına, Vergi Başmüfettişi Recep BORA,
— Malatya Vergi Dairesi Başkanlığına Ahmet BALIKÇI,
— Manisa Vergi Dairesi Başkanlığına İbrahim KOÇ,
— Mersin Vergi Dairesi Başkanlığına, Diyarbakır Vergi Dairesi Başkam Seyfettin BAYSAL,
— Muğla Vergi Dairesi Başkanlığına, Vergi Başmüfettişi Mustafa İNCEÇ A YIR,
— Samsun Vergi Dairesi Başkanlığına Metin UZUN,
— Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığına İlhan AKÇAY,
— Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığına Seyit TEKİN,
— Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığına Ahmet GÜNÇAVDI,
— Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığına, Vergi Başmüfettişi Mustafa TAŞKIRAN, atanmıştır.
27 Ocak 2023