Öğretim Üyemizin Yer Aldığı Projeye Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Desteği

Öğretim Üyemizin Yer Aldığı Projeye Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Desteği

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi ortaklığı ile hazırlanan; Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı ve Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürel PEKKAN’ın Araştırmacı olarak yer aldığı proje Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı tarafından desteklenmeye değer bulundu.

Dekan Prof. Dr. Gürel PEKKAN Araştırmacı olarak yer aldığı, “Kendi Kendini Yenileyebilen, Gelişmiş Özelliklerde Yerli Mikro-Nano Hibrit Diş Dolgusu Kompozitlerinin Geliştirilmesi Ve İn-Vitro Performanslarının Belirlenmesi” başlıklı disiplinler arası projede Mersin Üniversitesinden Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan AÇIKBAŞ yürütücü olarak yer alırken, aynı Üniversiteden Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan ÇALIŞ AÇIKBAŞ, Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra CENGİZ YANARDAĞ, Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan AYAZ da Araştırmacı olarak yer alıyor.

Söz konusu proje; TÜSEB Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı tarafından sağlık alanında özgün bilimsel bilgiler üreten, problemlere çözüm getiren, katma değeri yüksek, ticarileşme potansiyeli taşıyan, ürün geliştirmeyi hedefleyen ve sağlık teknolojileri alanında stratejik öneme sahip Ar-Ge projeleri (B-Grubu Projeler) kapsamında 800.000 TL bütçe ile desteklenmeye değer bulundu.