Baro Başkanı Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz YAVİLİOĞLU ile görüşme gerçekleştirdi. 

Baro Başkanı Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz YAVİLİOĞLU ile görüşme gerçekleştirdi. 

Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Av. Sibel SUİÇMEZ, Türkiye Barolar Birliği Saymanı Av. Gökhan BOZKURT, Erzurum Barosu Başkanı Av. Talat GÖĞEBAKAN ve Baro Başkanımız Av. Egemen GÜRCÜN  27/12/2002 tarihinde Baroların ve Avukatların birikmiş mali sorun ve taleplerini iletmek üzere Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz YAVİLİOĞLU ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığında yaklaşık bir saat süren toplantıda, Avukatların birikmiş Adli Yardım alacaklarının acilen tek seferde ödenmesi, Adli Yardım ve CMK hizmetlerinde KDV muafiyeti, tüm genel avukatlık hizmetlerinde KDV oranının indirilmesi ve Adli Yardım için toplanan harçlardan ayrılan payın %2’den %4’e çıkarılması, Genç Girişimci desteğinde vergi muafiyeti tutarının arttırılarak kapsamının genişletilmesi ile süresinin uzatılması, Avukatların emekliliği, CMK ödemelerinde Vergi Dairelerinden alınan borçlu olunmadığına dair belge talebinin kaldırılması  gibi birçok önemli konu ele alınarak belirlenen başlıklarda kurumlar arasında ortak çalışma yürütülmesi hususlarında mutabık kalındı.