Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Adına Başvuru Yapılarak Alınan İlk Patent

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Adına Başvuru Yapılarak Alınan İlk Patent

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Adına Başvuru Yapılarak Alınan İlk Patent

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi(NKÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Tarım Makinaları Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fulya TAN’ın yürütücülüğünde tamamlanan TÜBİTAK 1002 proje sonucunda ortaya çıkan ürünler ile ilgiliyapılan“Laboratuvar Tipi Silaj Yapım ve Veri Toplama Sistemi”isimli patent başvuruları, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından değerlendirilip, 21.11.2022 tarihli Resmi Patent Bülteninde yayımlanarak PATENT Belgesi almaya hak kazandı.

“Laboratuvar Tipi Silaj Yapım ve Veri Toplama Sistemi”ismi ile alınanpatentin,2021 yılında NKÜ Senato kararı ileyetkilendirilenNKÜTEK Teknoloji Transfer Ofisi Fikri Sınai Haklar ve Ticarileştirme Birimiaracılığı ile başvurusu yapılmıştı. Söz konusu patent, Başvuru sahibi olarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi adına alınan ilk patent olma özelliğini taşıyor.

Buluş sahipleriolarak; NKÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Tarım Makinaları Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fulya TAN, NKÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Araş.Gör. Ersen OKUR, NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İ.Savaş DALMIŞ, NKÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Elektronik Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Dr. Figan DALMIŞ yer alıyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada “Hayvancılık sektöründe hayvan beslemede büyük önem taşıyan silaj yemlerinsaha koşularında silaj yapım aşamalarında eksik ve/veya hatalı uygulamalar nedeniyle büyük oranlarda kayıplar yaşanmaktadır. Bu nedenle mevcut problemlerin çözümüne yönelik yöntem ve ekipman geliştirebilmek amacıyla doğru ve güvenilir aralıklarda veri elde edebilmek önemli hale gelmiştir. Mevcut buluş ilesilaj yapımında ölçümü mümkün olmayan ve doğru veri alımı mümkün olmayan olası tüm parametrelerinsistemdekontrollü ortamda tamamen benzer koşullar yaratılarak hızlı, güvenilir, masrafsız olarak ölçülmesi ve kayıtedilmesi sağlanmıştır.Sistem PLC kontrollü olup,gelişmelere ve eklemelere açık yapıda, tam kontrollü ortamda doğru ve hızlı veri elde edilmesini sağlayan, materyallerin kıyılmasından depolanmasına kadar tüm işlem aşamalarının yürütülmesine imkân veren silolamaya ilişkin çok yönlü veri ölçüm ve kayıt yapabilen modüler, tam donanımlı, otomasyona sahip veri toplama ve kontrol sistemidir. Bu sayede bu alana ilişkin problem çözme ve alet, ekipman, sistem geliştirme sürecinin kısaltılması sağlanmaktadır” denildi.