Tekirdağ’da 2022 yılında akraba evliliği sayısı 164 oldu.

Tekirdağ’da 2022 yılında akraba evliliği sayısı 164 oldu.

TEKİRDAĞ İLİ EVLENME VE BOŞANMA İSTATİSTİKLERİ, 2022

 

Türkiye İstatistik Kurumu 2022Yılı Evlenme ve Boşanmaİstatistiklerinden “Tekirdağ İli, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri” konusunda bir basın bülteni hazırladı.

 

Tekirdağ’da2022 yılında 7 bin 416evlilik gerçekleşti.

 

Türkiye genelinde evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre %1,99 artarak 2022 yılında 574 bin 358 oldu. Tekirdağ’dabu sayı bir önceki yıla göre %6,43 artarak7bin 416olmuştur. Evlenme sayılarında İstanbul 105 694 evlilik ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 36 960 evlilik ile Ankara ve
30 328 evlilik ile İzmir izledi. En az evlilik ise 394 evlilik ile Tunceli’de gerçekleşti. Evlilik sayısının düşük olduğu diğer iller sırasıyla 452 evlilik ile Bayburt, 505 evlilik ile Ardahan oldu.Tekirdağ’da 7bin 416evlilik ile sıralamada23. sırada yer almıştır.

 

Tekirdağ’dakaba evlenme hızı binde6,57olarak gerçekleşti.

 

Türkiye genelinde kaba evlenme hızı binde 6,76 olurkenTekirdağ’da kaba evlenme hızı binde 6,57 oldu. Kaba evlenme hızının 2022 yılında en yüksek olduğu il, binde 8,15 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 8,14 ile Kilis, binde 7,88 ile Aksaray izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,69 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 4,88 ile Gümüşhane, binde 5,30 ile Kastamonu izledi.

 

Kaba evlenme hızının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2022

 

Tekirdağ’daortalama ilk evlenme yaşı damatta 28, gelinde 25,4 veilk evlenme yaş farkı 2,6yaş olmuştur.

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2022 yılında erkeklerde 28,2 iken kadınlarda 25,6 oldu.Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş olarak gerçekleşti.Tekirdağ’daise ortalama ilk evlenme yaşıerkekler için 28, kadınlar için 25,4 ve ilk evlenme yaş farkı2,6olmuştur. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu il 4,4 yaş ile Kars oldu. Bu ili 4,2 yaş ile Muş ve Ağrı, 3,9 yaş ile Ardahan, 3,8 ile ili izledi.Ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu iller ise 2,1 yaş ile Bolu oldu. Bu ili 2,2 yaş ile Kastamonu, Elazığ ve Ankara izledi.

 

Tekirdağ’da 2022 yılında akraba evliliği sayısı 164 oldu.

 

Türkiye genelinde 574 358 olan evliliğin 22 bin 143 tanesi akraba evliliği oldu. Tekirdağ ilinde ise 7 bin 416 evliliğin 164’ü (%2,2) akraba evliliği olduğu görülmüştür.  Akraba evliliği sayısı 3 bin 236 ile en yüksek il Şanlıurfa olmuştur. Bu ili sırasıyla 2 bin 597 ile İstanbul, bin 465 ile Diyarbakır illeri izlemiştir. Akraba evliliğinin en düşük illere bakıldığında ise 9 ile Tunceli oldu. Bu ili sırasıyla 11 ile Burdur, 12 ile Karabük ve Artvin illeri izledi. Tekirdağ ili en düşük akraba evliliği sayısında sıralamada 51. sırada yer almıştır.

 

Tekirdağ’da2022 yılında 2 927 boşanma gerçekleşti.

 

Türkiye genelinde boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre %2,9 artarak 2022 yılında 180 bin 954 oldu.Tekirdağ’da bu sayı bir önceki yıla göre %15,4 artarak2 927olmuştur. Boşanma sayılarında İstanbul 35 bin boşanma ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 15 bin 262 boşanma ile Ankara ve 13 bin 813 boşanma ile İzmir izledi. En az boşanma ise 73 boşanma ile Bayburt’ta gerçekleşti. Boşanma sayısının düşük olduğu diğer iller sırasıyla 108 boşanma ile Ardahan ve 122 boşanma ile Hakkari oldu. Tekirdağ2 927boşanma ile bu sıralamada 18. sırada yer almıştır.

 

Tekirdağ’da kaba boşanma hızı binde 2,60olarak gerçekleşti.

 

Türkiye genelinde kaba boşanma hızı binde 2,13 olurkenTekirdağ’da kaba boşanma hızı binde 2,60 oldu. Kaba boşanma hızının 2022 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,11 ile İzmir oldu. Bu ili binde 3,09 ile Uşak, binde 3,01 ile Antalya izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,43 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 0,44 ile Hakkari, binde 0,51 ile Siirt izledi.

 

Kaba boşanma hızının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2022

 

Tekirdağ’da boşanmaların %31,6’sı evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti.

 

Türkiye genelinde evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2022 yılında gerçekleşen boşanmaların %32,7’si evliliğin ilk 5 yılı, %21,6’sı ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti. Tekirdağ’daise boşanmaların 2022 yılında %31,6’sı evliliğin ilk 5 yılı, %22,7’si evliliğin 6-10 yılı içinde, %15,8’ini evliliğin 11-15 yılı içinde ve %29,8’ini ise evliliğin 16. ve daha fazla yılında gerçekleşti. Tekirdağ’da boşanmaların 43 tanesi evliliği bir yılı dolduramadan gerçekleşmiştir.