DUYURU

DUYURU

Bugün bazı sosyal medya hesaplarında ve What$App gmplannda dolaşıma sokulan “afetzede vatandaşlanmızın durumlarını gösterir bir AFAD kartı almalan gerektiği’iddialan, gerçeği yansıtmamaktadır.
Konuyla ilgili AFAD Başkanlığı tarafından 08/02/2023 tarihinde kamuoyuna bilgilendirme yapılmış olup bu hususta;
1. Bulunduktan illerden aynlmak isteyen ve barınma ihtiyacı olan afetzedelerimizin gideceği iller, diğer illerin bannma kapasitesi de düşünülerek planlanmış olup, depremin etkili olduğu 10 Simizde ilan edilen tahliye noktalanndan yürütülmektedir.
2. Kendi imkânlan ile veya tahliye noktasında tahsis edilen araçlarla afet bölgesinden aynlmak isteyen vatandaşlanmızın, gittikleri illerde bannma sıkıntısı çekmemesi için 10 ilimizde belirlenen tahliye noktalanna bildirim yapma lan gerekmektedir.
3. Tahliye noktalannda, vatandaşlanmıza illerimizin bannma kapasitesi dikkate alınarak yönlendirmeler yapılacak ve gidecekleri illerde Valiliklerimizce oluşturulan komisyonlar tarafından bannma ihtiyaçları karşılanacaktır.
4. Başvuru esnasında, afetzedelerin durumunu gösterir bir belge talep edilmesi sözkonusu değildir; başvuru sonrasında da AFAD tarafından herhangi bir belge veya kart düzenlenmemektedir.
5. 08/02/2023 tarihinde AFAD tarafından yapılan bilgilendirmeden önce kendi imkanlarıyla tahliye noktalanna başvuru yapmadan aynlmtş olanlar, gittikleri illerde valiliklere başvurmalan halinde, ikamet durumlanna bakılarak oluşturulan komisyon birimlerince belirlenen bannma alanlanna yönlendirileceklerdir.
Tüm bu sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi, tahliye konusunda vatandaşlanmızın mağduriyet yaşamaması için, ilan edilen tahliye noktalanna başvuru yapmadan yola çıkılmaması; bu zorlu dönemde sadece resmi birimlerce yapılan açıklamalara itibar edilmesi önem arz etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
AFAD