Ülke Genelinde 5 Milyon Öğrenci Ücretsiz Yemek Hizmetinden Faydalanacak

Ülke Genelinde 5 Milyon Öğrenci Ücretsiz Yemek Hizmetinden Faydalanacak

Bakanlığımız eğitime erişimi artırmak için sosyal politikalarla öğrencileri desteklemeye devam ediyor. Aralık 2021’de toplanan 20. Millî Eğitim Şûrası’nda “okullarda ücretsiz öğle yemeği veya beslenme desteği sağlanması” yönündeki tavsiye kararına ilişkin çalışmaları hızlandırdıklarını ve bu konudaki hazırlıkları büyük bir titizlikle yürüttüklerini ifade eden Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut ÖZER, “1980’li yıllardan beri uygulanan taşımalı eğitim ve pansiyonlarda kalan öğrencilere verilen ücretsiz yemek hizmetinin son yirmi yılda kapsamı her geçen gün genişletildi. Biz de şûra kararı çerçevesinde öğrencilere ücretsiz öğle yemeği verilmesine ilişkin çalışmalarımıza hız verdik. Hâlihazırda eğitim öğretim yılının başında 1,5 milyon olan ücretsiz yemekten faydalanan öğrenci sayısını, önce 1,8 milyona çıkardık. Şimdi de bu sayıyı eğitim öğretim yılının ikinci yarısından itibaren 5 milyona çıkarmak için çalışacağız. Böylece eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması konusunda somut bir adım daha atmış olacağız.” diye konuştu.

Öğrencilere ücretsiz yemek uygulamasının önemli bir destek uygulaması olduğuna işaret eden Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut ÖZER, son bir yılda okul öncesi eğitime erişimi artırmaya odaklandıklarını ve ücretsiz yemeğe özellikle gelişimin en hızlı olduğu okul öncesi eğitimden başlayacaklarını söyledi. Millî Eğitim Bakanımız Mahmut ÖZER, ücretsiz yemek programının kapsamını ikinci eğitim öğretim döneminin başlayacağı 6 Şubat itibarıyla kademeli olarak artıracaklarını dile getirerek şöyle devam etti:   “Burada ağırlığı okul öncesine vereceğiz. Ücretsiz yemek uygulamasının usul ve esaslarının yer aldığı Yemek/Beslenme Hazırlama ve Dağıtımı Kılavuzu’nu uygulanmak üzere 81 ilimize gönderdik. Bu kapsamda, resmî okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden tüm okul öncesi eğitim kurumlarındaki çocuklarımıza haftanın beş günü, günlük bir öğün beslenme verilmesi uygulamasını 6 Şubat itibarıyla başlatıyoruz. Bu kapsamda 6 Şubat itibarıyla resmî okullara devam eden 1 milyon 450 bin öğrencimiz, bir öğün beslenme hizmetinden faydalanmaya başlayacak.   Ana sınıfı bulunan birleştirilmiş sınıflı ilkokullara devam eden öğrencilerimiz de günlük beslenme hizmetinden yararlandırılacak. Yatılı bölge ortaokullarında eğitim alan ve yatılılık hizmetinden yararlanmayan gündüzlü tüm öğrencilerimize de günlük bir öğün ücretsiz beslenme desteği verilecek. Bünyesinde ana sınıfı bulunan birleştirilmiş sınıflı ilkokullardaki öğrenciler ile yatılı bölge ortaokullarında eğitim alan gündüzlü öğrencilere imkânları uygun olan okullarda 6 Şubat günü beslenme verilecek. Diğer okullarda ise hazırlıklar tamamlanarak en erken zamanda beslenme verilmesine başlanacak.”

Millî Eğitim Bakanımız Mahmut ÖZER, uygulamanın detaylarına ilişkin şunları kaydetti: “Okul mutfağında yemek hazırlayacak anaokulları ile bünyesinde ana sınıfı bulunan okul ve kurumların mutfak ihtiyaçları için ilgili okullara gerekli bütçe tahsisini yaptık. Kendi mutfağında yemek hazırlanması mümkün olmayan okullar için beslenme hizmetinin sadece Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve öğretmenevleri ile yemek hazırlayan diğer kamu kurumlarından satın alınarak tedarik edilmesini sağlayacağız.” dedi.

Ücretsiz yemek uygulaması kapsamında hazırlanan menülerde sağlıklı beslenme için bulunması gereken besin ve besin grupları sırasıyla, süt ve ürünleri grubu, et, yumurta, kuru baklagiller ve yağlı tohumlar grubu, ekmek ve tahıllar grubu, sebze ve meyveler grubu olacak. Okullara gönderilen yemeklerin okullarda oluşturulacak komisyon tarafından haftalık belirlenen menü listelerine ve gramajlarına uygun olup olmadığı kontrol edilerek alınacak.   Bakanlığımız tarafından okul öncesi eğitim kurumları için dengeli beslenme ilkelerine uygun örnek menüler hazırlanarak illere gönderildi. Kendi menülerini yapacak okul, il ve ilçe halk sağlığı merkezlerinden diyetisyen desteği alacak. İkili eğitim yapan okulların sabahçı gruplarında sabah kahvaltısı menüsü veya ailelerin görüşleri alınıp okulun beslenme saati menü türüne göre düzenlenerek öğlen yemeği menüsü de kullanılabilecek.   İkili eğitim yapan okulların öğlenci gruplarında ise öğlen yemeği menüleri kullanılması öneriliyor. Ailelerle alınacak karara göre sabah kahvaltısı menüleri de kullanılabilecek. Her il ve ilçede temel eğitim biriminden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında en az bir anaokulu müdürü, bir ana sınıfı olan okul müdürü ve varsa beslenme üreten okul müdüründen oluşan bir komisyon kurulacak. Komisyon tarafından periyodik aralıklarla ücretsiz bir öğün beslenme verilmesi programına ilişkin süreçler konusunda rehberlik ve denetim yapılacak. Okullarda sürecin planlanması, hazırlanması ve uygulanması aşamasında temizlik ve hijyene dikkat edilecek. Ücretsiz beslenme desteği verilecek olan öğrencilerin velilerinden izin belgeleri alınacak. Belgede veliler, öğrencinin beslenmeye bağlı herhangi bir alerjisi veya hassasiyetinin olup olmadığını yazılı olarak beyan edecek. Yemek menülerinin belirlenmesinde özel durumu olan öğrencilerin beslenme programlarına uygun hareket edilecek. MEB, ücretsiz bir öğün beslenme verilmesi programının sağlıklı ve sorunsuz şekilde yürütülmesi için valiliklerce tüm tedbirlerin alınması istendi. Beslenme hazırlanması ve sunumunda, Yemek/Beslenme Hazırlama ve Dağıtımı Kılavuzu’nda belirtilen hususlara titizlikle uyulacak.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Sayın Bakanımızın ücretsiz yemek desteği konusundaki açıklamaları ve Bakanlığımızca belirlenen kapsamda 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren taşımalı öğrenciler ile anaokulu ve anasınıfındaki öğrencilerin tamamına ücretsiz yemek verilecek. Bu kapsamda, 6 Şubat 2023 tarihinde, ilimizde, okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerimiz öncelikli olmak üzere, kademeli olarak, Bakanlığımızın belirlediği kapsamdaki öğrencilerimize bir öğün ücretsiz beslenme verilmeye başlanacak.

6 Şubat 2023 günü, okul öncesinde tüm çocuklara beslenme verilmesi konusunda hazırlıklarımız, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerimiz ve okul müdürlüklerimizce devam etmekte olup ücretsiz beslenme programının sorunsuz bir şekilde uygulanması için çalışmalarımız tamamlanmıştır. İlimiz merkezinde yapılan planlamalar kapsamında mutfağı olmayan ve ücretsiz yemek uygulamasından yararlanacak olan okullarımıza, Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çerkezköy Hacı Fahri Zümbül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şarköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kapaklı Şehit Kadir Dadaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yemekler hazırlanarak ulaştırılacaktır. Bu yemekler sıcak ve hijyenik olarak öğrencilerimize zamanında servis edilmesi, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirlerimizi almış bulunuyoruz.