Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında ATATÜRK’Ü ANARKEN…

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında ATATÜRK’Ü ANARKEN…

 

 

 

 

 

   İbrahim BİRELMA

 

Atatürk’ün 100 yıl önce bazı sözlerini anımsatarak anmak istiyoruz:

  • 2 Şubat 1923: Atatürk’ün, İzmir’de Lozan görüşmeleri hakkında konuşması: “Biz, “barış istiyoruz” dediğimiz zaman, “tam bağımsızlık istiyoruz!” dediğimizi herkesin bilmesi lâzımdır. Bunu istemeye hakkımız ve kudretimiz vardır.”
  • 4 Şubat 1923: Atatürk’ün Akhisar Belediye binasında konuşması: “Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre ilim ve fen ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur.”
  • 5 Şubat 1923: Atatürk’ün Akhisar Belediyesi tarafından tertiplenen ziyafette konuşması: “Her millet yaşamak mecburiyetindedir. Yaşamak için mücadele şarttır.”
  • 7 Şubat 1923: Atatürk’ün, Balıkesir’de Zağnos Paşa Camii’nde Cuma namazı kılması, şehitler için okunan mevlitten sonra minbere çıkarak çeşitli soruları cevaplandırması: “Hutbeden amaç, halkı aydınlatma ve ona doğru yolu göstermektir; başka şey değildir. Yüz, ikiyüz, hattâ bin sene evvelki hutbeleri okumak, insanları bilgisizlik ve dalgınlık içinde bırakmak demektir.”
  • 13 Şubat 1923: Atatürk’ün, İzmir’de Bölge Sana Okulu’nu ziyaretinde okulun şeref defterine yazdıkları: “Erişmeye mecbur bulunduğumuz düzeye, bugünkü kadar uzak kalışımızın önemli sebeplerinden biri, sanata ve sanatkârlığa lâyık olduğu derece önem verilmemiş olmasıdır.”
  • 17 Şubat 1923: Atatürk’ün, İzmir’de toplanan “Türkiye İktisat Kongresi’ni açış konuşması: “Yeni Türkiyemizi lâyık olduğu düzeye eriştirebilmek için mutlaka ekonomimize birinci derece önem vermek zorundayız. Çünkü, zamanımız tamamen bir ekonomi devresinden başka bir şey değildir… Kılıç ile zaferler kazananlar sapanla zaferler kazananlara mağlup olmaya ve netice olarak yerlerini onlara vermeye mecburdur. Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devam olamaz, az zamanda söner. Ekonomi demek her şey demektir, yaşamak için, mutlu olmak için, insan varlığı için ne lâzımsa onların hepsi demektir. Ziraat demektir, ticaret demektir, çalışma demektir, herşey demektir.
  • 19 Şubat 1923: Atatürk’ün Uşak’a gelişi ve Türkocağı’nda söyledikleri: “Eğer mensup olduğum milletin şanı, şerefi varsa ben de şanlı ve şerefliyim. Aksi takdirde içinizden herhangi bir adam çıkar da şan, şeref arkasından koşar ve benzersiz olmak isterse biliniz ki başınıza belâdır, belâdır! Millet, bu gibilere asla izin vermemelidir!”
  • 26 Şubat 1923: Atatürk’ün, Amerikan milletine hitaben yayımladığı bildirgenin Amerikan Senatosu’nda okunarak tutanaklara geçirilmesi: Yalanlara ve iftiralara inanmayınız. Hürriyet ve bağımsızlık uğrunda harp eden ve tıpkı sizler gibi dünyada ilerleme ve adalet etkeni olmak için samimi bir surette mücadelede bulunan Türk halkına kalbinizi açık bulundurunuz.”

(Doğumdan Ölüme Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk Araştırma Merkezi, İkinci Basım, 2007).