TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE), ARALIK2022

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE), ARALIK2022

 

 

Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2022 değişim oranlarından yararlanarak bir basın bülteni hazırladı. Bu basın bültenine göre;

 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu

 

TÜFE’deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Aralık 2022

Aralık 2022 Aralık 2021 Aralık 2020
Bir önceki aya göre değişim oranı 1,18 13,58 1,25
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı 64,27 36,08 14,60
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 64,27 36,08 14,60
On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı 72,31 19,60 12,28

 

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Aralık 2022

 

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %25,87 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %79,83 ile konut oldu.

 

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Aralık 2022

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-4,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,91 ile sağlık oldu.

 

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Aralık 2022

2022 yılı Aralık ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5’li Düzey), 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 9 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

 

 

…../01/2023  Anketör  : F.Y.ŞİŞOĞLU

…../01/2023  Anketör  : S.T.IŞIK

 

                                                                                  Hasan AKDEMİR

Bölge Müdürü