İNECİK 1 – 2 BARAJLARININ ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI ÇIKTI

İNECİK 1 – 2 BARAJLARININ ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI ÇIKTI

İNECİK 1 – 2 BARAJLARININ ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI ÇIKTI

Tekirdağ İçmesuyu Projesi Kapsamındaki İnecik 1-2 Barajlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6607)

Tekirdağ İçmesuyu Projesi kapsamındaki İnecik 1-2 Barajlarının yapımı amacıyla ekli harita ve listede bulundukları yerler ile ada ve parsel numaralan belirtilen taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
26 Aralık 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI