22 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Açıklması

22 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Açıklması

Yapılan açıklamada; 22 Kasım 1908 tarihi ülkemizde bilimsel dişhekimliğinin başlangıcı olarak kabul edilmekte ve 1996 yılından beri 22 Kasımı içine alan hafta “toplum ağız diş sağlığı haftası” olarak kutlanmaktadır. Daha öncede defalarca vurguladığımız gibi, kamuoyunun ve ilgili makamların dikkatine de sunmak isteriz ki “Sağlık Ağızda Başlar”, dolayısıyla Ağız ve Diş Sağlığı halkımızın öncelikle temel hakkıdır. 114’ncüsünü kutladığımız, biz dişhekimleri için çok özel anlamı olan bu hafta da , ağız ve diş sağlığı ile genel sağlığın aslında ayrılmaz bir bütün olduğu, dişlerimizin vücudumuzdan soyutlanamaz bir organ olduğu gibi benzeri konularda toplumu bilgilendirerek aydınlatır. Koruyucu hekimlik çalışmalarına hız vererek farkındalık yaratmak gibi amaçları olan bir dizi etkinlikler düzenleriz.
Yaşam kalitesini önemli derecede etkileyen ağız ve diş hastalıklarının, şeker hastalığı, kalp- damar hastalıkları, büyüme- gelişme geriliği, erken doğum gibi birçok sağlık sorununun gelişmesinde rol oynadığı konusundaki deliller her geçen gün artmaktadır. Bu yüzden ağız ve diş hastalıklarının ortaya çıkmadan önce koruyucu önlemlerle engellenmeleri, açığa çıktıklarında ise acilen tedavi edilmeleri gerekir. Aksi takdirde kronik ve yıkıcı ağız – diş hastalıklarının çoğalarak toplumumuz fertlerininin genel sağlığını da tehdit eder duruma gelmesi kaçınılmazdır. Bu durum genel ve ağız-diş sağlığına ayrılan bütçenin katlanarak artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle Türkiye’deki tüm diş hekimlerinin, kamu, üniversite ve serbest çalışanlarının tamamının katılımı sağlanarak, koruyucu dişhekimliği hizmetlerinin halka yaygın bir şekilde ulaşmasını sağlayacak sağlık politikaları uygulanmalıdır. Nihayetinde de halkımız, ağız ve diş sağlığında diğer refah toplumlarının seviyesine, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Dişhekimleri Birliği hedeflerine ulaştırılmalıdır.
Koruyucu dişhekimliği ile ilgili sağlık politikaları uygulamasını beklediğimiz Sağlık Bakanlığının ve de YÖK’ün 2008 de “Türkiye de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan Gücü Raporu’nda; “sağlık insan gücü planlaması, topluma buğün sunulan ve gelecekte sunulacak sağlık hizmetlerini gerçekleştirmek üzere, sağlık çalışanlarının yeterli nicelikte, YÜKSEK NİTELİKTE, düzgün bir dağılımla yerinde bir zamanlama ile ve doğru bir şekilde istihdam edilmesidir” denmektedir.
Ancak Sağlık Bakanlığı ve YÖK 2008 de söylediğinin buğun tam tersini yapmakta ve kendi belirlediği istikametten tam ters yönde ilerlemektedir. Yeterli eğitim kadrosu oluşturulmadan, iş gücü planlaması yapılmadan, kontrolsüz biçimde sayıları her yıl artan dişhekimliği fakülteleri ve kontenjanları halkımızın “yüksek nitelikli” ağız ve diş sağlığı alma hedefinden çok uzaklaşmamıza neden olmaktadır. Şöyle ki; 2002 yılında 19 olan dişhekimliği fakültesi sayısı, 2022 yılında 105 e ulaşmıştır. Keza 2002 de 970 olan dişhekimliği fakültelerinin toplam kontenjan sayısı ise, 2022 de 10.000 lere ulaşmış durumdadır. Mevcut kontenjanlarla bugün 40.000 civarında olan ülkemiz toplam dişhekimi sayısı çok değil 6 yıl sonra 100.000 e ulaşacaktır. Bunun sonuçlarını biz dişhekimleri işgücümüzün ucuzlaması, işsiz meslektaşlarımızın sayısının devasa boyutlara ulaşması ile halkımız ise niteliği düşük ağız ve diş sağlığı hizmetine maruz kalmakla ödeyecektir.
Kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olan Türk Dişhekimleri Birliği ve ona bağlı Odaların başlıca 2 temel görevinden biri toplumun ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden yararlanmasını niteliksel olarak en üst seviyeye taşımak, diğeri ise meslek örgütü olarak meslektaşlarımızın SDE (sürekli dişhekimliği eğitimi) eğitimlerini sağlayarak mesleki beceri ve bilgilerini azami düzeye çıkararak ekonomik refahlarını arttırmaktır. Tekirdağ Dişhekimleri odası yönetimi olarak özellikle sürekli dişhekimliği eğitimi konusunda son derece hassas davranarak her yıl bu yılda 8’ incisini düzenleyeceğimiz sempozyumlar (Trakya Güz Sempozyumu), seminerler ve bunun gibi bilimsel etkinlikler yapmaktayız. Dişhekimliği eğitimi konusunda YÖK tarafından göz ardı edilen niteliği arttırmak amaçlı bu çalışmalara ilave olarak ve yukarıda bahsettiğimiz 2 temel amacı gerçekleştirmemize önemli bir engel olan, toplumun sağlığını tehdit eden bu durumun önlenmesi için;
– Daha önce dişhekimliği fakültelerine girişte konulan 80.000 barajı 60.000 e çekilmeli
– SDE (sürekli dişhekimliği eğitimi) eğitimi zorunlu olmalı
– İnsan gücü planlaması yapılmadan dişhekimliği fakültesi açılmamalı
– Henüz eğitime başlamamış olan fakülteler kapatılmalı
– Eğitim veren fakültelerde kontenjanlar azaltılmalı
– Yukarda ifade ettiğimiz veriler değerlendirildiğinde bu ülkenin en zor ve pahalı eğitimini alan gençlerimizin geleceği ucuz iş gücü olmak ya da işsiz kalmak olmamalı.
Bu talepleri yetkili makamların dikkate alacağını umuyor ve uyarı görevimizi yaparak tarihe not düşüyoruz.
Genel toplum sağlığı ile birlikte ağız ve diş sağlığı hizmetinin de giderek ticarileştiği son yıllarda halk sağlığını tehdit eden bir diğer durum da, %49 dişhekimi olmayan ortaklı ağız ve diş sağlığı kuruluşlarıdır. En son resmi gazetede yayınlanan ağız ve diş sağlığı yönetmeliğinde bu sakat durumun devam ettiğini görmekteyiz. Bunun ortadan kaldırılmasını ısrarla yetkili makamlara söylerken bu konuyu tekrar halkımızın bilgisine sunmayı görev sayıyoruz. Ve diyoruz k; “Ey halkımız siz kendinizin, ailenizin, çocuklarınızın ağız ve diş sağlığını bir dişhekimine mi, yoksa bir ticaret erbabının hizmetindeki dişhekimine mi emanet etmek istersiniz???”
Son olarak; gerek topluma koruyucu dişhekimliği hizmeti sunmada, gerek pandemi sürecinde yaşananlar ispatlamıştır ki, dişhekimliğinde topluma yeterli nicelik ama özelliklede yeterli nitelikte sağlık hizmeti sunmada kamu-özel ayırımı yapılamaz. Dolayısıyla özel ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan sağlık kuruluşlarının da genel sağlık sistemine entegre edilmesi gereklidir.
Tekirdağ Dişhekimleri Odası olarak, Ülkemizde bilimsel dişhekimliğinin 114’ncü yılında tüm bu sorunların çözümü için çaba sarf ediyoruz, edeceğiz de. Halkımızın ağız ve diş sağlığı hizmetinden en nitelikli biçimde hizmet alması amacımızla birlikte, meslektaşlarımızın da toplumsal refahtan hak ettikleri payı alabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz.
Toplum ağız ve diş sağlığı haftamız tüm ulusumuza ve meslektaşlarımıza kutlu olsun.
Tekirdağ Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu Adına
Başkan
Dt. Erkan YARAPSAN