2022 / 2023 futbol sezonu amator liglerde uygulanacak esaslar kitabi yayınlandı

05.08.2022

TFF
Türkiye Futbol Federasyonu
Turkish Football Federation
2022-2023 SEZONU
AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE
UYGULANACAK ESASLAR

TFF
2022 – 2023 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE
UYGULANACAK ESASLAR
08 Ağustos 2022
SUNUŞ
Başarıyla tamamladığımız 2021-2022 Amatör Futbol Sezonunun ardından yeni heyecanlara koşacağımız 2022-2023 sezonunun tüm amatörlere başarılar getir¬mesini gönülden diliyorum. 2021-2022 Sezonunda ülkemizin 81 ilinde düzenlenen amatör futbol müsabakalarında 314.785 amatör futbolcumuz ve 12.377 takımımız oynadıkları müsabakalar ile futbolun kitlelere yayılmasında, sevilmesinde ve iler¬lemesinde önemli roloynadılar.
Amatör Futbol için yeni göreve gelen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuru¬lu olarak maddi ve manevi desteklerimizi devam ettireceğiz. Bizden desteklerini esirgemeyen Federasyonumuz Yönetim Kuruluna teşekkür ediyorum. Amatör fut¬bola verdiğimiz değer ölçüsünde ülkemiz futbolunun altyapısını daha sağlam, daha sağlıklı kılacağız ve bu oyunu çok daha geniş kitlelere sevdireceğiz.
2021-2022 sezonunda pandemiye rağmen U11, U12, , U14, U16 ve U18 olmak üzere 5 ayrı alt yapı kategorisinde ligler oynatmanın yanında Büyükler kategorisinde Bölge¬sel Amatör Lig, Süper Amatör, 1. ve 2. Amatör yerel ligleri oynatılmıştır.
İllerdeki Büyükler ve her yaş kategorisindeki gençler yerel organizasyonları, Türkiye Şampiyonaları ile Bölgesel Amatör Lig organizasyonlarını düzenleyen Amatör İşler birimimiz, özellikle gençler kategorisinde takım ve futbolcu sayı- sının artması için büyük çaba göstermiştir. U11 ve U12 kategorilerinde şenlik havasında düzenlenen organizasyonlar futbolu tabana yayma konusunda çok önemli olmuştur.
2022-2023 Sezonunda pandemi şartlarının uygunluğuna göre U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18 ve Büyükler kategorilerinde liglerimiz oynatılacaktır.
2021-2022 sezonunda UEFA Regions Cup organizasyonunda ülkemizi temsil etme hakkını Kayseri Bölge Karması kazanmıştır. Kayseri Bölge Karmasının ülkemizi başarıyla temsil edeceğine inancım tamdır.
Büyük bir gönüllüler ordusuyla yürüttüğümüz amatör futbol organizasyonuna katkıda bulunan Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği, TFFHGD, Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonları, Futbol İl Temsilcilikleri, İl Tertip, İl Hakem ve İl Di-siplin Kurullarına, Spor Kulüplerimizin yöneticilerine, Federasyonumuzun Merkez Hakem Kurulu, Tahkim Kurulu, Amatör Futbol Disiplin Kurulu ve Hukuk Müşavir¬liğimize, Türkiye Futbol Federasyonu çalışanlarına, Spor Genel Müdürlüğümüze ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerimize katkıları için teşekkür ederiz. Ayrıca, bu müsabakaların oynatılmasında büyük katkıları olan güvenlik güçlerine ve sağlık personellerine teşekkürederiz.
2022- 2023 sezonunda tüm paydaşlarımızın amatör futbol için aynı katkıyı gönül¬den gösterecekleri inancı ile yeni sezonun tüm amatör futbol camiası için başarılı geçmesi dileğiyle sevgi ve saygılar sunarım.
Ali DÜŞMEZ Amatör İşlerden Sorumlu TFF İcra Kurulu Üyesi
“2022-2023 Sezonu Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar” TFF Yönetim Kurulu’nun 04 Ağustos 2022 tarihli toplantısında kabul edilmiş ve 08 Ağustos 2022 tarihinde TFF’nin resmi web sitesi olan www.tff.org adre¬sinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
BÖLÜM I
YEREL LİGLERİN KATEGORİLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR
1) KATEGORİLER
A) BÜYÜKLER:
2022-2023 Sezonunda İl Tertip Komitelerince, amatör küme büyükler katego¬risinde Süper Amatör Lig ve 1. Amatör liglerdeki takım sayıları ile 2.Amatör liglerdeki takım sayılarının aynı oranda kalması şeklinde terfi tenzillerinin ya¬pılarak Süper Amatör Lig ve 1 .Amatör Lig takım sayısının, 2.Amatör Lig takım sayısından fazla olmamasına dikkat edilir. Tertip Komitelerince tanzim edilen lig statüleri ilgili kümenin ligleri başlamadan önce onaya gönderilecek ve Federas¬yonca onaylanmasını takiben takımlara, futbol il temsilciliklerince yazılı olarak tebliğ edilecektir. Lig statüsü onaylanmayan müsabakalar kesinlikle başlatılma¬yacak ve İl Hakem Kurulu bu maçlara hakem ataması yapmayacaktır.
İllerde Süper Amatör, 1. ve 2. Amatör liglerin oluşturulması ve bu liglerdeki ta¬kım sayıları, Amatör İşler Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra tespit edilecektir (Gruplardaki takım sayılarının en fazla 14 takım olarak belirlenmesine dikkat edilecektir).
Vize-referans (Lige katılma) bedelini Türkiye Futbol Federasyonu’nayatırma- yan takımlar kesinlikle lig fikstürüne dahil edilmeyerek, lisans işlemleri yapıl¬mayacaktır.
2021 – 2022 Sezonunda TFF 3. Ligine terfi eden takımların amatör takımları istekleri halinde illerindeki büyükler kategorisindeki en alt amatör ligden mü¬sabakalara katılırlar.
2021-2022 Sezonunda TFF 3. Liginden düşen takımlar 2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de oynarlar. Bu durumdaki kulüplerin büyükler kategori¬sinde ancak bir takımı bulunması gerektiği için şayet varsa yerel ligdeki büyük¬ler kategorisindeki amatör takımının faaliyeti durdurulur.
2021-2022 Sezonunda TFF 3. Liginden düşen takımlar ve 2022-2023 sezonun¬da ilini temsilen Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) katılmaya hak kazanan takımlar şayet 2022-2023 sezonunda BAL’a katılmak istemezlerse, o sezon illerinde bü¬yükler kategorisindeki en üst lige katılabilirler. Bu takımlar aynı sezon büyük¬ler kategorisindeki en üst lige katılmazlarsa, bir sonraki sezonda illerindeki büyükler kategorisinin en üst ligine katılabilirler.
Yerel büyükler kategorisinin en üst liginde takımı olup da dereceye giren pro¬fesyonel takımların amatör takımları, illerindeki play-off müsabakalarına ve BAL’a yükselme baraj müsabakalarına katılamazlar.
BAL’a katılan kulüpler illerinde düzenlenen en az 2 (iki) altyapı kategorisine katılmak zorundadır.
Süper amatör ve 1. Amatör liglerin olduğu illerde yer alan kulüpler en az 1(bir), altyapı kategorisinde düzenlenen lige katılmak ve katıldıkları ligleri tamamla¬mak zorundadırlar.
Süper amatör lig uygulamasının olmadığı illerde ise 1. amatör liglere katılan takımlar en az 1 (bir) altyapı kategorisine katılmak zorundadır. Katılmadıkla¬rı veya katıldıkları ligi tamamlamadıkları takdirde TFF’ye bildirilen, işlemlerde imza yetkisi olan yöneticiler ve kulüp başkanı İl Disiplin Kuruluna sevkedilirler. 2022-2023 Sezonunda İllerde düzenlenen en üst Büyükler kategorisi liginde o ilin Bölgesel Amatör Lig kontenjan sayısının 1,5 katı kadar takımın lig sırala¬ması yapılacaktır.
2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’e katılması gerekirken bu hakkını kullanmayacağını sezon başında yazılı olarak bildiren kulüpler aynı sezon ille¬rinde en üst büyükler liginde yer alabilirler. Ancak 2022-2023 sezonunda BAL’a çıkma hakkını tekrar elde ettiği takdirde 2023-2024 sezonunda Bölgesel Ama¬tör Lig’de yer alamaz. 2022-2023 sezonu en üst büyükler ligi puantaj sıralama¬sına göre onun yerine bir takım Bölgesel Amatör Lig’e alınır.
a) AMATÖR TAKIMLARDA FUTBOLCU YAŞI UYGUNLUĞU
2022-2023 sezonu için 1992 ve daha büyük doğumlular yaşı büyük futbolcu 2000 ve daha küçük doğumlular ise yaşı küçük futbolcu statüsündedir. Büyükler ka¬tegorisi yerel ligi olan Süper Amatör, 1. Amatör, 2. Amatör ile Bölgesel Ama¬tör Lig’de takımlarımız 1992 ve daha büyük doğumlu diledikleri kadar amatör futbolcuya lisans çıkartabilirler. Ancak, takımlar 21 kişilik müsabaka isim lis¬tesine 1992 ve daha büyük doğumlu en fazla 5 (beş) futbolcu ve 2000 ve daha küçük doğumlu en az 5 (beş) futbolcu yazabilirler. 2008 ve daha küçük doğumlu futbolcular Büyükler kategorilerinde oynayamazlar. BAL, Süper Amatör, 1. ve 2. Amatör Liglerde 21 kişilik müsabaka isim listesine yaşı büyük futbolcu 5’den fazla yazılırsa ve yaşı küçük futbolcu 5’den az yazılırsa takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilir. Müsabaka isim listesine yaşı küçük 5 futbolcudan 1 yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde müsabaka isim listesine 20 kişi, 2 yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde müsabaka isim listesine 19 kişi, 3 yaşı kü-çük futbolcu yazılmaması halinde 18 kişi, 4 yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde 17 kişi ve 5 yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde müsabaka isim listesine 16 kişi yazılacaktır.
TFF 3. Liginden düşüp, Bölgesel Amatör Lig’de veya Yerel Amatör Ligde oy¬nayan takımların müsabakalarında; sözleşmeleri devam eden yaşı büyük pro¬fesyonel lisanslı futbolcuların tamamı sözleşmelerinin bitimine kadar o kulübe bağlı olarak takımlarında yer alabilirler. Bu durumda ayrıca yaşı büyük amatör lisanslı futbolcu müsabaka isim listesine yazılamaz. 
fesyonel futbolcuya yer verilmediği takdirde, yaşı büyük en fazla 5 amatör fut¬bolcu müsabaka isim listesine yazılabilir. Sözleşmesi devam eden profesyonel futbolculardan 2000 ve daha küçük doğumlu olan futbolcuları yaşı küçük kon¬tenjanı olarak kabul edilir.
b) PROFESYONEL LİGLERDEN BÖLGESEL AMATÖR LİG’E DÜŞEN KULÜPLERDEKİ PROFESYONEL FUTBOLCULARIN DURUMLARI
2021-2022 Sezonunda Profesyonel 3. Lig’den Bölgesel Amatör Lig’e düşen takım olması halinde bu takımlarda sözleşmeleri devam eden profesyonel futbolcular sözleşmelerinin bitimine kadar kulüplerindeki büyükler ve yaş¬larının uygun olduğu gençler kategorilerindeki takımlarda yer alabilirler. Bu takımların Profesyonel futbolcularının sözleşmelerinin bitiminde, bir başka kulübe transfer olabilmeleri için Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı hükümleri uygulanır.
c) BAL VE EN ÜST YEREL LİGLERİN TAMAMLANMA TARİHLERİ İllerde büyükler kategorisinde yerel en üst amatör ligin sona erme tarihinin, o ilin BAL takımlarının gruplarındaki son hafta müsabakalarından bir hafta önce tamamlanmasına dikkat ve özen gösterilir.
d) BAL, SÜPER AMATÖR,1. VE 2. AMATÖR LİGLERDE
Oyuncu sayısı 11
Yedek oyuncu sayısı 10
Oyuncu değişikliği sayısı 5
Saha ve kale ölçüsü : Normal
Müsabaka süresi : 2x 45 dakika
Uzatma süresi : 2 x 15 dakika
Müsabakalarda uzatma devreleri oynanması halinde, takımlar uzatma devre¬lerinde ilave 1 oyuncu (oyuncu değişiklik hakkının tamamının kullanılmış olup olmadığına bakılmaksızın) değişikliği yapabilirler. Uzatma devrelerinde sonuç alınmazsa seri penaltı atışları yapılır.
Yerel en üst liglerde (Süper Amatör uygulamasının olduğu illerde Süper Ama¬tör, diğer illerde 1. Amatör) müsabakalar, Bölgesel Amatör Lig takvimine uygun olarak BAL müsabakalarının sonuçlanacağı haftadan bir hafta önce sonuçlan¬dırılır.
e) U18 LİGİ
U18 ligi müsabakalarında 2005, 2006 ve 2007 doğumlular oynayabilir. 2004 do¬ğumlu en fazla 4(dört) futbolcu müsabaka isim listesine yazılabilir ve oynatı – labilir. 2008 ve daha küçük doğumlular oynaya maz. U18 kategorisine katılan takım sayısı 20 ve üstünde olduğu takdirde, tertip komitesi kararıyla U18 ka-tegorisinde 2. Küme oluşturulabilir. U18 kategorisinde de 1. ve 2. kümedeki takım sayılarının aynı oranda kalması şeklinde terfi tenzillerinin yapılarak U18 kategorisinde 1. küme takım sayısı ile U18 kategorisinde 2. küme takım sayısı¬nın eşit olmasına dikkat edilir.
Tertip Komitelerince düzenlenen lig statüleri ilgili kümenin ligleri başlamadan önce onaya gönderilecek ve Federasyonun onaylamasını takiben takımlara bil¬dirilecektir.
Profesyonel Liglerde takımı bulunan kulüpler, U18 Gelişim Liglerine katıldıkları takdirde İllerindeki yerel U18 ligine katılamazlar. Gelişim Liglerine katılmayan profesyonel takımı olan kulüpler, illerindeki yerel U18 liglerine katılabilirler. Ancak, bu takımlar yaşları uygun profesyonel futbolcularını bu ligde oynata- mazlar.
U18 Liginde;
Oyuncu sayısı : 11
Yedek oyuncu sayısı : 7
Oyuncu değişikliği sayısı : 5
Saha ve kale ölçüsü : Normal
Müsabaka süresi : 2 x 45 dakika
Uzatma süresi : 2 x 15 dakika
Müsabakalarda uzatma devreleri oynanması halinde, takımlar uzatma devre¬lerinde ilave 1 oyuncu (oyuncu değişiklik hakkının tamamının kullanılmış olup olmadığına bakılmaksızın) değişikliği yapabilirler. Uzatma devrelerinde sonuç alınmazsa seri penaltı atışları yapılır.
U18 Türkiye Şampiyonası için yerel U18 ligi sonuçlarının Federasyona en son bildirim tarihi 17 Nisan 2023’dir.
f) U17 LİGİ
U17 ligi müsabakalarında 2006, 2007 ve 2008 doğumlular oynayabilir.
2009 ve daha küçük doğumlular oynayamaz. 
Profesyonel liglerde takımı bulunan kulüpler, U17 Gelişim Liglerine katıldıkları takdirde illerindeki yerel U17 ligine katılamazlar. Gelişim Liglerine katılmayan profesyonel kulüpler illerindeki yerel U17 liglerine katı¬labilirler.
Profesyonel takımı olan kulüplerin yaşları uygun profesyonel futbolcuları yerel U17 liginde oynayabilirler.
U17 Liginde;
Oyuncu sayısı
Yedek oyuncu sayısı
Oyuncu değişikliği sayısı 5
Saha ve kale ölçüsü
Müsabaka süresi
Uzatma süresi
Saha ve kale ölçüsü
U17 Türkiye Şampiyonası için yerel U17 Ligi neticelerinin Federasyona en son bildirim tarihi 29 Mayıs 2023’dür.
g) U16 LİGİ
U16 ligi müsabakalarında 2007, 2008 ve 2009 doğumlular oynayabilir. 2010 ve daha küçük doğumlular oynayamaz. Gelişim Liglerinde U16 kategorisinde lige katılan kulüpler yerel U16 kategorisinde lige katılamazlar. Profesyonel takımı olan kulüplerin yaşları uygun profesyonel futbolcuları oynayabilir.
U16 Liginde;
Oyuncu sayısı 11
Yedek oyuncu sayısı 7
Oyuncu değişikliği sayısı 5
Saha ve kale ölçüsü
Müsabaka süresi
Uzatma süresi 
h) U15 LİGİ
U15 Ligi müsabakalarında 2008, 2009 ve 2010 doğumlular oynayabilir. 2011 ve daha küçük doğumlular oynayamaz. Gelişim Liglerinde U15 kategorisinde lige katılan kulüpler yerel U15 kategorisinde lige katılamazlar. Profesyonel takımı olan kulüplerin yaşları uygun profesyonel futbolcuları U15 liginde oynayabilir..
U15 Liginde;
Oyuncu sayısı
Yedek oyuncu sayısı : 2 x 35 dakika
: Uzatma yoktur.
Direkt penaltı atışları ile sonuç alınır.
: Normal
U15 Türkiye Şampiyonası için yerel U15 Ligi neticelerinin Federasyona en son bildirim tarihi 08 MAYIS 2023’dür.
i) U14 LİGİ
U14 Ligi müsabakalarında 2009, 2010 ve 2011 doğumlular oynayabilir. 2012 ve daha küçük doğumlular oynayamaz.
U14 Liginde;
Oyuncu sayısı 11
Yedek oyuncu sayısı 7
Oyuncu değişikliği sayısı 6
Müsabaka süresi : 2 x 35 dakika
Uzatma süresi : Uzatma yoktur
Direkt penaltı atışları ile sonuç alınır.
Saha ve kale ölçüsü : Normal
Gelişim Liglerinde U14 kategorisinde lige katılan kulüpler yerel U14 kate¬gorisinde lige katılamazlar. U14 müsabakalarının illerde bulunan nizami en küçük (45mx90m) ebatlarındaki sahalarda oynatılmasına özen gösterilir.
U14 Türkiye Şampiyonası için yerel U14 Ligi neticelerinin Federasyona en son bildirim tarihi 06 Mart 2023’dir.
j) U13 LİGİ
U13 Ligi müsabakalarında 2010, 2011 ve 2012 doğumlular oynayabilir. 2013 do¬ğumlular oynayamaz. Profesyonel kulüplerin U13 takımları yerel U13 liglerine katılabilirler.
U13 Liginde;
Oyuncu sayısı 11
Yedek oyuncu sayısı 7
Oyuncu değişikliği sayısı 7
Müsabaka süresi : 2 x 30 dakika
Uzatma süresi : Uzatma yoktur
Direkt penaltı atışları ile sonuç alınır.
Saha ve kale ölçüsü : Normal
Top : 4 Numara

U13 müsabakalarının illerde bulunan nizami en küçük (45mx90m) ebatla¬rındaki sahalarda oynatılmasına özen gösterilir.
U13 kategorisinde yedek kulübesinde yer alan teknik adam veya yöneticinin taç çizgisinden talimat vermesine izin verilmez.
U13 kategorisinde Türkiye Şampiyonası düzenlenmemektedir.
k) U 12 MİNİKLER ŞENLİĞİ
U12 Minikler Şenliği müsabakalarında 2011,2012 ve 2013 doğumlu olan futbolcular oynayabilirler. U12 Minikler Futbol Şenliği adı altında düzenle¬necek bu organizasyonu TFF Amatör İşler Müdürlüğünün onayı ile Futbol İl T emsilcilikleri, ASKF’lerle birlikte organize edeceklerdir. Amatör ve pro¬fesyonel tüm kulüplerin bu yaş kategorisindeki takımları bu şenliğe katıla¬bilir. Lisanslı oynanacak olan bu müsabakaların statüsünün Amatör İşler Müdürlüğünce onaylanması şarttır. Filiz lisans çıkartma son tarihi olan 16 Haziran 2023’den önce bu yaş kategorisindeki futbolcuların lisanslarının çıkartılması gerekmektedir.
U12 Minikler Şenliğinde;
Oyuncu sayısı 8
Yedek oyuncu sayısı 6
Oyuncu değişikliği sayısı 6 
• ‘/
\* MÜ Müsabaka süresi Devre Saha ölçüsü Uzatma süresi : 2 x 25 dakika
: 10 dakika
: 1/2 saha veya (50mx70m)
: Uzatma yoktur.
Direkt penaltı atışları ile sonuç alınır.
Kale ölçüsü Ceza Alanı
Baraj Penaltı
Top : 2mx5 m
: 12mx29m
: 7m
: 9m
: 4 numara

l) U 11 MİNİKLER ŞENLİĞİ
U11 Miniminikler Şenliği müsabakalarında 2012 ve 2013 doğumlu futbol¬cular oynayabilir.
U11 Miniminikler Futbol Şenliği adı altında düzenlenecek bu organizasyonu TFF Amatör İşler Müdürlüğünün onayı ile Futbol İl Temsilcilikleri ASKF’lerle birlikte organize ederler. Amatör ve profesyonel tüm kulüplerin bu yaş ka¬tegorisindeki takımları bu şenliğe katılabilir. Lisanslı oynanacak olan bu müsabakaların statüsünün Amatör İşler Müdürlüğünce onaylanması şart¬tır. Filiz lisans çıkartma son tarihi olan 16 Haziran 2023’den önce bu yaş kategorisindeki futbolcuların lisanslarının çıkartılması gerekmektedir.
U12 Minikler Şenliğinde;
Oyuncu sayısı
Yedek oyuncu sayısı 8
9
Oyuncu değişikliği sayısı 6

Müsabaka süresi Devre Saha ölçüsü Uzatma süresi : 2 x 25 dakika
: 10 dakika
: 1/2 saha veya (50mx70m)
: Uzatma yoktur.
Direkt penaltı atışları ile sonuç alınır.
Kale ölçüsü Ceza Alanı
Baraj Penaltı
Top : 2mx5 m
: 12mx29m
: 7m
: 9m
: 4 numara

belirlenen saatte 7 (yedi) kişiden az bir kadro ile çıkmak ya da müsaba¬ka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu sayısının 6(altı) kişiye inmesi durumunda müsabakaya devam edilmez. Böyle bir durumda takım hükmen yenik sayılır.
U11 ve U12 kategorilerinde ofsayt kuralı uygulanır. Yedek kulübesinde yer alan teknik adam veya yöneticinin taç çizgisinden talimat vermesine izin ve¬rilmez U11 ve U12 yaş kategorilerinde Türkiye şampiyonası yapılmayacaktır.
m) YEREL LİGLERİN BİTİRİLME TARİHİ
Tüm illerde yerel ligler (Büyükler, U18, U17, U16, U15, U14, U13, U12 ve U11) en geç 16 Temmuz 2023 tarihinde bitirilir.
n) OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMASI
Bütün kategorilerde (Büyükler, U18, U17, U16, U15, U14, U13, U12 ve U11) yapılacak olan oyuncu değişiklikleri, oyunu kesintiye uğratmamak adına devre arasında yapılacak değişiklikler hariç müsabaka esnasında en fazla 3 (üç) defa yapılabilir.
Müsabakalarda uzatma devrelerinin oynanması halinde kullanılmayan oyuncu değişiklikleri uzatma devrelerinde kullanılabilir. Takımlar uzatma devrelerinde ilave 1 (bir) oyuncu (oyuncu değişiklik hakkının tamamının kullanılmış olup olmadığına bakılmaksızın) değişikliği yapabilirler.
o) FUTBOLCULARIN OYNAMA HAKKI OLMADIĞI YAŞ KATEGORİLE¬RİNDE OYNATILMASI
Futbolcular oynama hakkı olduğu kategoriler dışında, oynama hakkı olma¬dığı daha büyük veya daha küçük yaş kategorilerindeki takımlarda oyna¬tıldığı takdirde bu takıma hükmen mağlubiyet kararı verilmesinin yanında müsabaka isim listesinde isimleri bulunan antrenör ve yönetici Disiplin Kuruluna sevk edilir.
s) AMATÖR KULÜPLERİN LİGE KATILACAKLARI KATEGORİLERİ BİLDİR¬ME ZORUNLULUĞU VE MÜSABAKAYA ÇIKMAYAN TAKIMLARIN HAKEM VE PERSONEL ÜCRETLERİNİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Amatör kulüpler her yıl katılacağı kategorileri sezon başında Futbol İl Temsilciliği’ne bildirirler. Herhangi bir kategoride sezon başında lige ka¬tılacağını belirtip o kategorinin fikstür çekiminden önce mazeret bildirerek katılamayacağını bildiren kulüplere ceza verilmeyeceği gibi herhangi bir kategoride sezon başında lige katılmayacağını bildirip o kategorinin fikstür çekiminden önce katılacağını yazılı olarak Futbol İl Temsilciliği’ne bildiren kulüplerin talebi kabul edilerek lige dahil edilirler. Kulüplerin lige katıla¬cağı kategorileri bildirdiği halde katılmadığı veya ligden çıkarıldığı kategori olursa bir sonraki sezon, bildirdiği halde katılmamış olduğu veya ligden çı¬karıldığı kategoride müracaatları halinde lige alınıp alınmayacakları konu-sunda Futbol İl Tertip Komitesi karar verir.
Bu kulüpler aynı zamanda hakem ataması yapılıp, müsabakaya çıkmadığı maçların hakem ve görevli ücretlerine karşılık U11 ve U12 yaş kategorile¬rinde 350 TL, U13, U14 ve U15 yaş kategorilerinde 450 TL, U16, U17 ve U18 yaş kategorilerinde 500 TL, Büyükler kategorilerinde ise 600 TL’yi TFF ban¬ka hesabına yatırırlar. Yatırmayan kulüplerin lisans işlemleri bağlı olduk¬ları TFF Bölge Müdürlüklerince veya TFF tarafından lisans çıkartma yetkisi verilen ASKF’lerce hakem ve görevli giderleri TFF hesabına ödeninceye kadar yapılmaz. Hakem ve görevli giderleri Federasyonun (Garanti Banka¬sı hesabına İBAN NO:TR84 0006 2000 1860 0006 2961 01) yatıracaklardır. Kulüpler banka dekontuna kulübün isminin yanında TFF tescil kodunu da yazarak Futbol İl Temsilcisine verirler.
t) AMATÖR KULÜPLERİNVİZE-REFERANS BEDELLERİ
a) Amatör Futbol Kulüpleri, Tescil Talimatının hükümlerine göre vize formlarını doldurup, ASKF’lere Vize- Referans işlemlerini yaptıracaklardır (Ek:1). ASKF’ler vizereferans belgeleri ve “vize-referans ücreti” açıklama¬sıyla bankaya yatırılan dekontları (Kulüpler bankaya para yatırdıklarında kulübün TFF Tescil kodunu mutlaka yazacaklardır) TFF Bölge Müdürlükle¬rine vereceklerdir. Bölge Müdürlükleri vize-referans belgesi ve TFF hesabı¬na yatırılan banka dekontu olmayan kulüplerin lisans işlemlerini yapmaya¬caklardır. ASKF’ler bu belgelerin bir nüshasını da illerdeki tertip komiteleri seçimlerinden ve grupların belirlenmesinden önce Futbol İl Temsilciliğine vereceklerdir.
b) ASKF’lerden Vize-Referans alan yerel liglerdeki kulüplerin TFF hesa¬bına 350 TL yatırmaları gerekmektedir. Gelişim liglerine katılmayıp, yerel liglerdeki altyapı kategorilerine katılacak profesyonel kulüpler ve Bölgesel Amatör Lig’e katılan kulüpler Vize-Referans ücreti olarak TFF
hesabına 1000 TL yatıracaklardır. ASKF’lerin alacağı Referans bedeli mik¬tarı yerel lig kulüplerinden 350 TL’yi, profesyonel kulüplerden ve Bölgesel Amatör Lige katılan kulüplerden ise 750TL’yi geçemez İllerdeki ASKF’lere yatırılacak olan bu miktarlar ilgili ildeki ASKF’nin banka hesabına yatırıla¬caktır.
Vize formunu doldurup ASKF’lerden Vize-Referans belgesini almayan ku¬lüplerin liglere katılabilmesi için TFF hesabına yerel liglerdeki kulüplerin 1050 TL, Gelişim liglerine katılmayıp, yerel liglerdeki altyapı kategorilerine katılacak profesyonel kulüpler Bölgesel Amatör Lig’e katılan kulüplerin 3.000 TL yatırmaları gerekmektedir. Vize-referans (lige katılma) bedelini yatırmayan ve belgelerini ibraz etmeyen takımlar kesinlikle lig fikstürüne dahil edilmeyecek ve TFF Bölge Müdürlüklerinde lisans işlemleri yapıl – mayacaktır.
Kulüpler vize-referans bedellerini Federasyonun (Garanti Bankası hesabı¬na İBAN No: TR62 0006 2000 1860 0006 2977 58) yatıracaklardır. Kulüpler banka dekontuna kulübün isminin yanında TFF Tescil Kodunuda mutlaka yazacaklardır.
u) TÜRKİYE ŞAMPİYONALARINA KATILACAK TAKIMLARIN YEREL LİG MÜSABAKALARINI BİTİRME ZORUNLULUĞU
U18, U17, U16, U15 ve U14 kategorilerinde ili temsilen Türkiye Şampiyona¬larına katılacak takımlar TFF’ce belirlenen tarihe kadar bu kategorilerin yerel lig müsabakalarını bitiremedikleri takdirde Türkiye Şampiyonasına katılamayacaklardır.
v) TESCİLLİ KULÜPLERİN AMATÖR LİGLERE KATILMA ZORUNLULUĞU
TFF’ye tescilli amatör spor kulüpleri Bölgesel liglere veya illerindeki yerel liglere katılmak zorundadırlar. Bir kulüp 3 (üç) sezon üst üste liglere katıl¬maz ise kulübün tescili TFF’ce iptal edilir. Kulüp bu 3 (üç) sezon içinde lige katılım parası yatırıp hiçbir müsabakaya çıkmadıysa lige katılmış sayılmaz ve bu kulüplerinde tescili iptal edilir. 
BÖLÜM II
AMATÖR LİGLERDE MÜSABAKA VE DİSİPLİN
UYGULAMALARI İLE İLGİLİ ESASLAR
1) AMATÖR LİGLERDE DEVRE SAYISI
Amatör yerel liglerde müsabakalar çift devreli lig usulüne göre oynatılır. İl Tertip Komitesinin kararı ile amatör yerel ligler tek devreli de oynatılabilir. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak müsabakalar sonunda özellikle faz¬la takım ve grup olan illerde tek devreli ligin bitimiyle oynanacak play-off müsabakaları ile bir üst kümeye yükselecek veya Türkiye Birinciliğine katı¬lacak takımlar belirlenir. Gençler kategorilerinde takım sayısının az olduğu illerde (örneğin 4 ve 5 takımlı gruplarda) ligler 2’den fazla (3 veya 4 dev¬reli) oynatılabilir. Bu konuda da Tertip Komitesinin kararı ve Amatör İşler Müdürlüğü’nün onayı şarttır.
2) AMATÖR LİGLERDE SARI KART UYGULAMASI
BAL, Yerel Amatör Lig müsabakaları ve Türkiye Şampiyonalarında dört sarı kart uygulaması yapılmaz.
3) YEREL AMATÖR FUTBOL TAKIMLARINDA FORMA REKLAMI, FORMAYA AY-YILDIZ KONULMASI, FORMA NUMARALARI VE FORMAYA İSİM YAZDIRILMASI
Yerel amatör futbol takımlarının müsabakalarında, futbolcuların giydikleri sportif giysilerden sadece formaların ön yüzlerinde reklam bulundurulabi¬lir. Formaların sağ ve sol kol ile arka yüzleri ile şortlarda reklam bulundu¬rulmaz.
Formaların ön yüzünde bulundurulacak reklamın boyutu en fazla 200 cm2 olabilir.
Formalarda bulundurulacak reklamın hukuka, fair-play ruhuna, ahlaka ve adaba aykırı olmaması esastır. Özellikle alkollü içkilere, tütün mamulleri¬ne, mevzuat tarafından izin verilenler hariç olmak üzere kumar oyunlarına yönelik ve politik, ırkçı veya dini içerikli reklam bulundurulması yasaktır.
Amatör takımlar formalarının üzerine ay-yıldız koyamazlar. Aksi durumda Disiplin Kuruluna sevk edilirler.
Amatör takımlar 1’den 99’a kadar forma numarası ile müsabakalara çıka¬bilirler.
Bölgesel Amatör Lige katılan amatör kulüplerin formalarının arkasına fut¬bolcu isimleri yazdırılabilir. Yerel liglere katılan amatör kulüplerin forma¬larının arkasına futbolcu ismi yazdırılmaz.
4) EV SAHİBİ TAKIMIN FORMA DEĞİŞTİRME ZORUNLULUĞU
Amatör takımlar müsabakalara biri açık renk, diğeri koyu renk olmak üze¬re iki (2) takım forma seti ile gelmek durumundadırlar. İki takımın forma rengi aynı olduğunda ev sahibi takım forma değiştirir. Aynı merkezin takım¬ları arasındaki maçlarda, fikstürde ismi önce yazılı olan takım ev sahibi du¬rumunda olup formayı o takım değiştirir. Yedek forması olmayan takımlar yüzünden müsabaka oynanamadığında bu müsabakanın hakem, gözlemci ve personel ücretleri bu kulüplerden tahsil edilir ve ilgililer Disiplin Kuru¬luna sevk edilir.
5) YEDEK KULÜBE BELİRLENMESİ
Yedek kulübeyi seçme hakkı misafir takıma aittir. Aynı ilin iki takımı aynı sahayı kullanıyorsa fikstürde ismi önce yazılı takım ev sahibi konumunda olup yedek kulübesini diğer takım seçer.
6) LİG FİKSTÜRÜNE DAHİL OLUP MÜSABAKALARA ÇIKMAYAN KULÜPLERİN FUTBOLCULARINA SERBEST TRANSFER HAKKI VERİLMESİ
Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın yetiştirme tazminatına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kulüplerin yerel ligle¬re katılacağını taahhüt edip katılım bedelini ödeyerek bu liglerin fikstürüne dahil olan büyükler kategorisindeki takımlarının, ilgili ligde ilk iki (2) müsa¬bakaya çıkmama, lig başlamadan ligden çekilmeleri veya herhangi başka bir şekilde lig müsabakalarını tamamlamadan ligden çekilmeleri veya dü-şürülmeleri halinde 2004 ve daha büyük doğumlu futbolcuları, U18 katego¬risinde liglere katılmaması halinde ise 2005 ve daha büyük doğumlu futbol¬cuları belirlenen transfer dönemleri içinde lisanslı oldukları kulübe katkı payı ödeme zorunluluğu olmaksızın başka bir kulübe transfer olabilirler.
\ /
‘/ Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatının yetiştirme tazminatına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kulüplerin 18 yaş ve altı kategorilerinde yerel liglere katılacağını taahhüt edip bu liglerin fikstü¬rüne dahil olan takımlarının, ilgili ligde ilk iki (2) müsabakaya çıkmama, lig başlamadan ligden çekilmeleri veya herhangi başka bir şekilde lig müsa¬bakalarını tamamlamadan ligden çekilmeleri veya düşürülmeleri halinde, ilgili yaş kategorisindeki futbolcular kulüp muvafakatnamesi aranmaksızın belirlenen transfer dönemleri içinde başka bir kulübe transfer olabilirler. Ayrıca, kulübün ilgili yaş kategorisinin bir alt kategorisindeki lige katıl¬maması veya o kategoride düzenlenen bir lig olmaması halinde o yaştaki futbolcular da serbest kalır. Örneğin U17 kategorisinde bir takımın ligden çekilmesi veya düşürülmesi halinde 2006 doğumlu futbolcuları serbest ka¬lacağı gibi, U16 kategorisinde liglere katılmıyorsa 2007 doğumlu futbolcu¬ları da serbest kalır.
Kulüplerin büyükler kategorisine veya U18 yaş ve altı kategorilerine katılan takımlar yukarıda belirtilen hükümler doğrultusunda lig dışı kaldıklarında, futbolcuları diledikleri takdirde transfer dönemleri içinde lisanslı oldukları kulüpten muvafakatname almadan bir başka kulübe transfer yapabilirler. Kulüplerden ayrılmak isteyen futbolcular (18 yaşından küçük futbolcula¬rın velileri) o ilin Futbol İl Temsilciliğine başvuruda bulunacaktır. Futbol İl Temsilciliği talebi inceleyip olumlu görüşle TFF Amatör İşler Müdürlüğüne yazacağı yazı sonrası, TFF Amatör İşler Müdürlüğünün TFF Bölge Müdür¬lüğüne yazılı olarak bildirilmesinden sonra transfer işlemi gerçekleştirilir. Transfer işleminde normal transfer işlemlerindeki ücretler aynen geçer- lidir.
Yukarıda belirtilen durumlar sezonun 2. transfer döneminin tamamlan¬masından sonra gerçekleşmesi halinde futbolcular bir sonraki sezonun 1. transfer döneminde lisanslı oldukları kulübe katkı payı ödeme zorunluluğu olmaksızın başka bir kulübe transfer olabilirler.
7) MÜSABAKA KADROLARI VE İSİM LİSTELERİNİ İMZALAYACAK YETKİLİLER
Bir takım, U11 ve U12 ligleri hariç 9 kişiden daha az bir kadro ile müsa¬bakaya başlayamaz. Müsabaka başlamadan önce müsabaka isim listesi¬nin imzalanarak hakeme verilmesi zorunludur. Müsabaka isim listesine 11 futbolcu yazılmasına rağmen 11 futbolcudan daha az bir kadro ile (en az 9 futbolcu) müsabakaya başlanması halinde, müsabaka isim listesinde ismi yazılı futbolculardan eksik olanlar sonradan gelerek müsabakaya dahil olabilirler. Müsabakadan önce, müsabaka isim listesi ve futbolcu lisansları rakip takımlar tarafından incelenir, imzalanarak kabul edilir.
BAL, Yerel Amatör Müsabakalar ve Türkiye Şampiyonaları müsabakaların¬da Federasyonca sahaya giriş kartı verilen yönetici, teknik direktör, teknik sorumlu ve antrenör müsabaka isim listelerini bizzat imzalayarak müsaba¬ka hakemine vereceklerdir. Amatör futbol müsabakalarında takım kaptanı veya futbolcu müsabaka isim listesini imzalayamaz. Amatör müsabaka¬larda saha içi giriş kartı bulunmayan yönetici veya teknik adam müsabaka isim listesini n imzalayamaz.
BAL, Yerel Amatör Müsabakalar ve Türkiye Şampiyonalarında müsabaka isim listesini imzalayan yönetici veya teknik adam, oyun sırasında hakem tarafından ihraç edildiği taktirde, yedek kulübesinde imza yetkisi olan bir başka yönetici ve teknik adam yok ise müsabakanın devam eden bölü¬münde veya müsabaka Türkiye Şampiyonası grup maçları ise sonraki grup maçlarında oyuncu değişikliği kartını ve müsabaka isim listesini takım kap-tanı imzalayabilir.
Müsabaka isim listesini imzalayan kişi, oyun başlamadan veya oyun sı¬rasında müsabakayı terk ederse, o anda saha içinde imzaya yetkili başka kimse de yok ise müsabakayı terk eden imza atan kişi İl Disiplin Kurulu’na sevk edilir.
Müsabaka gününde cezalı olan yönetici veya teknik adam müsabaka isim listesini imzalayamaz. Takımın başında müsabaka isim listesini imzalaya¬cak yetkili bulunmaması halinde müsabaka hakem tarafından oynatılma- yacaktır.
Oynatılmayan müsabakalar hakkında Futbol Müsabaka Talimatının ilgili maddesi gereğince hükmen yenilgi kararı verileceği gibi ayrıca bu müsa¬bakanın hakem, gözlemci ve saha personeli masrafları ilgili kulüpten tahsil edilir.
8) LİSANS VİZESİNİ YAPTIRMAYAN FUTBOLCULARIN CEZA İNFAZI
Disiplin cezası alan futbolcuların bir sonraki sezona sarkan ceza infazla¬rının başlayabilmesi için lisanslarını vize yaptırmaları veya transfer işlemi yaptırması şarttır (Örnek: Ligin son haftasında 3 maç ceza alan bir futbol-
» /
cU cu bir sonraki sezonun başında lisansını vize yaptırdığı takdirde ceza infazı işlemeye başlar. Şayet vize veya transfer işlemi yaptırmazsa ceza infazı başlamaz).
Aynı şekilde yönetici veya teknik adam ceza aldığında, cezası bitmeden ta¬kımın başında müsabakalara çıkamaz.
9) MÜSABAKAYA 9 KİŞİDEN AZ BİR KADROYLA GELİNMESİ, HİÇ GELİNMEMESİ VEYA FUTBOLCU SAYISININ 6 KİŞİYE İNMESİ DURUMU
İlgili kategoride bir lig sezonunda müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında Disiplin Kurulu tarafından hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar, puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı öde¬mek zorundadır.
İlgili kategoride bir lig sezonunda ikinci defa müsabakaya gelmeyen, müsa¬baka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, bu takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür ve bu müsabaka tarihin¬den itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımlar müsabakaları oy- namaksızın hükmen galip gelmiş sayılırlar.
Müsabakanın ilan edildiği sahaya belirlenen saatte 9 (dokuz) kişiden az bir kadro ile çıkmak ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple sahada¬ki futbolcu sayısının 6 (altı) kişiye inmesi durumunda müsabakaya devam edilmez. Bu durumda takım, Disiplin Kurulu tarafından hükmen mağlup edilir.
Bir sezonda aynı kategoride üç kez 9 (dokuz) kişiden az bir kadro ile müsa¬bakaya gelen takım ligden ihraç edilir. Ayrıca, müsabakaya bir kez gelme¬yen takım, 2 (iki) kez de 9 (dokuz) kişiden az bir kadro ile gelirse yine ligden ihraç edilir.
Müsabakada futbolcu sayısının 6 (altı) ya inmesi durumunda;
– Bu durumun birinci kez olması halinde ilgili takım hükmen mağlup edilir. – İkinci kez olması halinde ilgili takım hükmen mağlubiyetin yanında ayrı¬ca mevcut puanından 3 puan silinir.
Üçüncü kez olması halinde ilgili takım ligden ihraç edilir.
Eleme usulü kapsamında oynanan maçlarda puan silme cezası verilmez. Hakem ataması yapılan müsabakaya çıkmayan, sahaya belirlenen saatte 9 (dokuz) kişiden az bir kadro ile çıkan, başlamış müsabakayı terk eden, müsabakada oyuncu uygunluğu olmayan futbolcu oynattığı tespit edilen takımlar maçların hakem ve görevli ücretlerine karşılık U11 ve U12 yaş kategorisinde 250 TL, U14 yaş kategorsinde 350 TL, U16 ve U18 yaş kate¬gorisinde 400 TL, Büyükler kategorilerinde ise 500 TL en geç 15 gün içinde tahsil edilir. Hakem ve görevli giderinin ödenmemesi, talimatlara aykırı ha¬reket kabul edilerek, ilgili kişi ve kulüpler İl Disiplin Kuruluna sevk edilir. Ayrıca bu kulüplerin lisans işlemleri bağlı TFF Bölge Müdürlüklerince veya TFF tarafından lisans çıkartma yetkisi verilen ASKF’lerce hakem ve görevli giderleri ödeninceye kadaryapılmaz.
Hakem ve görevli giderleri Federasyonun (Garanti Bankası hesabına İBAN NO: TR84 0006 2000 1860 0006 2961 01) yatıracaklardır. Kulüpler banka dekontuna kulübün isminin yanında TFF Tescil Kodunu da mutlaka yaza¬caklardır. Kulüpler banka dekontunu Futbol İl Temsilcisine verirler.
10) PUANLARI EŞİT OLAN TAKIMLARIN DERECELERİNİN BE¬LİRLENMESİ
Bölgesel Amatör Lig’de, illerde oynayan yerel amatör futbol lig müsabaka¬larında ve diğer amatör lig müsabakalarında takımların puanlarının eşitliği halinde, derecelerinin belirlenmesinde Futbol Müsabaka Talimatının puan usulü ve averaj maddesi aşağıdaki şekilde uygulanır.
Genel puantajda puanlan eşit olan takımların;
a) Aynı puana sahip takım sayısı iki (2) ise;
I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır.
II. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa kendi aralarında ki müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Kendi aralarındaki maçlarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz)
III. Bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.
/
IV. Bütün bu şartlara rağmen iki takımın arasında eşitliğin devam etmesi halinde genel puantajdaki gol averajına bakılmaksızın, takımlara tek maç eleme usulüne göre bir maç yaptırılır, kazanan takım üstün sayıla¬rak nihai sonuç alınır.
b) Aynı puana sahip takım sayısı üç (3) veya daha fazla ise;
I. Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre ya¬pılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tek¬rar bakılmaz)
II. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.
III. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır.
IV. Bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.
V. Bütün bu şartlara rağmen üç veya daha fazla takım arasında eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maç eleme usulü müsabakaları neticesinde kazanan ta¬kım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.
Puan cetvelinde aynı puana sahip iki veya daha fazla takımın puan eşitliği durumunda müsabakalar tek devreli oynanıyorsa kendi aralarında oynadık¬ları tek müsabaka, çift devreli oynanıyorsa kendi aralarında oynadıkları iki müsabaka dikkate alınır. Müsabaka lig sonrası play-off müsabakası ise, lig müsabakasında kendi aralarında oynadıkları müsabakaya tekrar bakılmaz. Tek devreli veya çift devreli olarak oynadıkları play-off müsabakalarına ba¬kılır.
Hükmen yenilgisi olup olmadığına bakıldığında ise puan eşitliği ligde söz konusu ise, ligdeki hükmen yenilgi dikkate alınır. Hükmen yenilgi play-off müsabakasında ise play-off müsabakalarındaki hükmen yenilgi dikkate alı¬nır. Ligde alınan hükmen yenilgi play-off müsabakasında ise dikkate alın¬maz.
İki (2) veya daha fazla takım arasında olan puan eşitliği, bir üst lige yüksel¬mesi, play-off’a yükselmesi, bir alt lige düşmesi kesinleşmiş takımlar ara¬sında olursa bu takımlar arasında veya iki (2) takımda Türkiye Şampiyona¬sına katılması kesinleşmiş takımlar arasında olursa bu takımlar arasında yeni müsabaka oynatılmasına gerek yoktur.
11) TÜRKİYE ŞAMPİYONASI GRUP MÜSABAKALARINDA PUAN-LARI EŞİT OLAN TAKIMLARIN DERECELERİNİN BELİRLENMESİ
Türkiye Şampiyonalarında tek devreli lig usulüne göre oynanan 3 ve 4 ta¬kımlı grup müsabakalarında, takımların puanlarının eşitliği halinde dere¬celerin belirlenmesinde, Futbol Müsabaka Talimatı’nın 9. Maddesinin uy¬gulaması aşağıda belirtilen esaslar doğrultusundadır. (Bu uygulama yerel liglerdeki 3 ve 4 takımlı play-off karşılaşmalarında statüye yazıldığı takdir¬de uygulanabilir)
a) 3 takımlı grupta aynı puana sahip 2 veya daha fazla takım olduğunda;
I- 3 takımlı grupta puan eşitliği 2 takım arasında ise, genel averaja bakıl¬maksızın eşitliğin söz konusu olduğu 2 takım arasında penaltı atışları ile grup birincisi belirlenir.
Eşitlik 3. müsabakanın oynandığı iki takım arasında ise bu maçın ha¬kemi tarafından müsabakadan hemen sonra uzatma yapılmaksızın pe¬naltı atışları yaptırılarak sonuca ulaşılır. Eşitlik 3 takımlı gruplarda BAY olan takımı da ilgilendirebileceği için bu tür bir olasılığı bekleyen takım grubunda oynanacak son maçın bitiminde statta bulunmak zorundadır. Müsabakanın sonunda eşitlik müsabaka oynayan takımlardan biri ile BAY takım arasında söz konusu olursa, oynanan müsabakanın hakemi, kısa bir süre aranın ardından bu iki takıma penaltı atışları yaptırarak sonuca ulaşılır.
II- 3 takımlı grupta puan eşitliği 3 takım arasında ise, genel averaja ba¬kılmaksızın eşitliğin söz konusu olduğu 3 takım arasında eleme usulü penaltı atışları ile grup birincisi belirlenir. Eşitlik 3. müsabakada BAY olan takımı da ilgilendireceği için bu tür bir olasılığı bekleyen takım grubunda oynanacak son maçın bitiminde statta bulunmak zorundadır. 3. müsabakanın bitiminde 3 takım arasında kura çekilir. 1 ve 2’yi çeken takımlar öncelikle penaltı atışı yapar. Bu takımların galibi ile 3’ü çeken takım penaltı atışı yaparak grup birincisi belirlenir.
Tek devreli lig usulüne göre oynanan 3 takımlı gruplarda penaltı atışları ister 3. müsabakanın takımları arasında yapılsın, ister BAY olan takım penaltı atışı yapsın, takımlar müsabaka hakemine müsabakadan ihraç edilmemiş ve cezalı olmayan futbolculardan 11 kişilik müsabaka isim listesi verir.
‘•»/ .., .. . – .
s* b) 4 takımlı grupta aynı puana sahip 2 veya daha fazla takım olduğunda;
1- 4 takımlı grupta puan eşitliği 2 takım arasında olduğunda, bu 2 takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakadaki puan üstünlüğüne bakıla¬rak birinci belirlenir. Bu müsabaka beraberlikle sonuçlanmışsa, bu 2 takım arasında penaltı atışları ile grup birincisi belirlenir.
11- 4 takımlı grupta puan eşitliği 3 takım arasında olduğunda bu takımların kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki averajave genel gol ave¬rajına bakılmaksızın puanları eşit bu 3 takım arasında penaltı atışları yapılarak grup birincisi belirlenir. Penaltı atışları için kura çekilir. 1 ve 2’yi çeken takımlar öncelikle penaltı atışı yapar. Bu takımların galibi ile 3’ü çeken takım penaltı atışı yapar.
111- 4 takımlı grupta puan eşitliği 4 takım arasında olduğunda 1 ve 2’yi çe¬ken takımlar ile 3 ve 4’ü çeken takımlar penaltı atışı yapar. Galip gelen takımlar arasında yapılacak penaltı atışları ile sonuca ulaşılır. Eşitliğin 4 takımlı gruplarda her iki müsabakanın sonucuna göre oluşabileceği dikkate alınarak Tertip Komitesi aynı gün penaltı atışlarının hangi saha¬da ve hangi saatte yapılacağını kulüplere müsabakalar öncesi duyurur.
112- takımlı gruplarda eşitlik 2 veya daha fazla takım arasında oluyorsa, mü¬sabakalardan ihraç edilmemiş ve cezalı olmayan 11 kişilik futbolcu listesi penaltı atışı yapılmak üzere müsabaka hakemine verilir.
113- ve 4 takımlı grup maçlarında puanları eşit olan takımlar penaltı atışı ya¬parak sonucu belirleyeceklerinde; penaltı atışları öncesinde müsabaka oy¬nayan iki takımın cezalı oyuncusu, o müsabakada cezasını tamamladıysa penaltı atışına katılabilir. Puanları eşit olan takım sayısı 3 olduğunda, BAY olan takımın son maçında cezalı futbolcusunun cezası infaz olduysa penaltı atışına katılabilir.
12) İTİRAZLAR VE İTİRAZ ÜCRETLERİ
Amatör Futbol Müsabakaları ile ilgili olarak, Talimata uygun yapılacak iti¬razlar için;
a) Futbol İl Tertip Komitelerine yapılacak itirazlar:
İllerde oynanan Yerel Amatör lig müsabakaları ile ilgili olarak Tertip Komi¬teleri nezdinde Talimata uygun olarak yapılacak itirazlar için 5 gün içerisin¬de Federasyon hesabına 250 TL itiraz ücretinin yatırılıp banka dekontunun itiraz dilekçesine eklenmesi zorunludur.
b) Amatör Futbol Disiplin Kuruluna yapılacak itirazlar:
Bölgesel Amatör Lig müsabakalarında, Türkiye birinciliklerinde ve illerde oynanan Yerel Amatör lig müsabakaları ile ilgili İl Disiplin kurullarınca veri¬len kararlara Talimata uygun olarak, Amatör Futbol Disiplin Kurulu nezdin¬de yapılacak itirazlar için en geç 7 gün içerisinde Federasyon hesabına 250 TL itiraz ücretinin yatırılarak banka dekontunun itiraz dilekçesine (kulübün e-mail adresi mutlaka yazılacaktır) eklenmesi zorunludur. Kulüpler İl Di-siplin Kurulu kararlarına karşı Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na yapacak¬ları itirazı bulundukları ilin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu veya Futbol İl T emsilciliği kanalıyla yapacaklardır.
c) Amatör İşler Kuruluna yapılacak itirazlar:
Bölgesel Amatör Lig ve İl Tertip Komitesi kararlarına Amatör İşler Kurulu nezdinde yapılacak itirazlar ile Türkiye birinciliklerinde yapılacak itirazlar için 5 gün içerisinde Federasyon hesabına 250 TL itiraz ücretinin yatırılarak banka dekontunun itiraz dilekçesine eklenmesi zorunludur. Kulüpler Ter¬tip Komitesi kararlarına karşı Amatör İşler Kurulu’na yapacakları itirazları bulundukları ilin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Futbol İl Temsilci¬likleri kanalıyla yapacaklardır. İtirazla ilgili diğer evrak ve belgeler ile itiraz dosyasının Federasyona gönderilmesi gerekmektedir.
d) Federasyon Yönetim Kuruluna yapılacak itirazlar:
Amatör İşler Kurulunca verilen kararlara karşı Federasyon Yönetim Kurulu nezdinde yapılacak itirazlar için 5 gün içerisinde Federasyon hesabına 250 TL itiraz ücreti yatırılarak banka dekontunun itiraz dilekçesine eklenmesi zorunludur.
e) Tahkim Kuruluna yapılacak itirazlar:
Bölgesel Amatör Lig, Yerel Amatör Lig müsabakaları ile Federasyonca dü¬zenlenerek sonucu Türkiye Birinciliğine varan müsabakalarda Federasyon Yönetim Kurulunca ve Amatör Futbol Disiplin Kurulunca verilen kararlara karşı Talimata uygun olarak Tahkim Kurulu nezdinde yapılacak itirazlar için 7 gün içerisinde Federasyon hesabına 250 TL itiraz ücretinin yatırılıp banka dekontunun itiraz dilekçesine eklenmesi zorunludur.
İtiraz sürelerine Cumartesi ve Pazar günleri de dahildir. 5. ve 7. gün cu¬martesi, pazar veya resmi tatil gününe denk geldiğinde takip eden ilk ça¬lışma günü itiraz edilebilir. Kulüplerin Amatör lig müsabakalarında Tertip Komitesi, İl Disiplin Kurulu, Amatör İşler Kurulu, Amatör Futbol Disiplin
\ /
KU Kurulu, Federasyon Yönetim Kurulu ve Tahkim Kurulu nezdinde yapacakla¬rı itirazlar için depozito bedellerini Federasyonun Türkiye (Garanti Bankası hesabına İBAN No: TR20 0006 2000 1860 0006 297253) yatırarak, niçin ya¬tırıldığı ve bedeli açık olarak belirtilmek koşuluyla dekont aslı ilgili yerlere verilecektir.
Yukarıda belirtilen itiraz miktarı bir futbolcu için geçerli olup, futbolcu sayı¬sının birden fazla olması durumunda her futbolcu için ayrı ayrı itiraz bedeli yatırılır.
Örnek: 2 futbolcu için yapılacak itirazda yatırılacak bedel 250 TL x2=500 TL, 3futbolcu için yapılacak itirazda yatırılacak bedel 250 TL x3=750.TL’dir. İtiraz eden kişi veya kulübün itirazı, ilgili kurumca haklı bulunduğunda TFF hesabına yatırmış olduğu itiraz ücreti, Disiplin Kurullarınca, Tahkim Ku¬rulunca veya TFF Yönetim Kurulunca haklı bulunduğu tarihten itibaren en geç 3 (üç) ay içinde yazılı müracaatı halinde ilgili kişi veya kulübün banka hesabına TFF’ce yatırılır.
13) İDARİ TEDBİR KOYMA YETKİSİ
Amatör Futbol liglerinde, müsabaka süresi dışında Futbolcu, Antrenör ve Yöneticilerin birbirlerine, Hakemlere ve Görevlilere karşı işledikleri fiili eylem ve diğer olayların meydana gelmesi ve sahtecilik halinde bu tip di¬siplin kuralına aykırı davrananlar hakkında Futbol Disiplin Talimatının ilgili maddesine göre Gençlik ve Spor İl Müdürü, Amatör İşler Kurul Başkanı ve Üyelerinin, AFDK Başkanı ve üyelerinin, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü, ASKF Başkanı, İl Disiplin Kurulu Başkanı ve Futbol İl Temsilcileri¬nin İdari Tedbir koyma yetkisi vardır.
14) CEZA ERTELEME
Bölgesel Amatör Lig’de, illerde oynanan yerel amatör lig müsabakalarında ve diğer amatör lig müsabakalarında, Futbol Disiplin Talimatındaki Yaptırı¬mın Ertelenmesine dair hükümler uygulanmayacaktır.
Bununla ilgili kulüplerin AFDK’ya ve İl Disiplin Kurullarına yapacakları baş¬vurular dikkate alınmayacaktır.
15) AMATÖR FUTBOLDA CEZA İNFAZI
Futbol Disiplin Talimatı’nın 92. maddesi gereğince; Amatör kulüp futbolcu¬su yönünden Büyükler kategorisi ile, U18, U17, U16, U15, U14, U13, U12 ve U11 Lig müsabakaları infaz hesabında ayrı kategori sayılır. Müsabakadan men cezası alan (iki sarı karttan ihraç edilenler dahil) amatör futbolcu ce¬zayı aldığı kategoride infazı tamamlamadan yaş kategorisinin uygun olduğu diğer müsabakalarda oynayamaz. Ancak, futbolcunun ceza aldığı gençler kategorisinde resmi müsabakaların (O kategordeki Play-Offlar dahil) sona ermiş olması halinde, müsabakaları devam eden iki üst kategoride veya oynama hakkı olan bir alt kategoride kalan cezaların infazı mümkündür.
Futbolcunun sezon içerisinde herhangi bir kategoride almış olduğu cezayı tamamlamadan sezonun bitmesi durumunda, cezanın infaz edilmeyen kıs¬mı bir sonraki sezona devir eder ve futbolcunun yaşının tuttuğu kategori dikkate alınarak infaz edilir.
Kulubün futbolcusu dışında kalan kulüp görevlileri (yönetici, teknik adam, doktor, masör) hakkındaki hak mahrumiyeti veya soyunma odası ve kori¬dorlara giriş yasağı müsabaka sayısına bakılmaksızın haftada 1 (bir) müsa¬baka addolunarak infaz edilir. Ceza alan amatör kulüp görevlisi infaz hesa¬bında ceza aldığı kategori ile birlikte, diğer kategorilerde de cezalı sayılır.
Ceza alan futbolcunun cezasını tamamlamadan, bir kısım cezası bir son¬raki sezona sarktığında ve bir sonraki sezon lisansını vize ettirmeyip kulüp görevlisi olarak (yönetici, teknik adam, doktor, sağlık görevlisi, ilk yardımcı ve masör) kart çıkarttığında kalan maç cezasını Futbol Disiplin Talimatı’nın 95. maddesine uyumlu olarak, her maç için 7 gün üzerinden cezanın infazı gerçekleştirilir. Aynı şekilde ceza alan kulüp görevlisinin (yönetici, teknik adam, doktor, masör) aldığı gün cezasının bir kısmı, bir sonraki sezona sarktığında, bir sonraki sezonda kulüp görevlisi olarak değil de futbolcu olarak lisans aldıysa, kalan gün cezasının her 7 (yedi) günü için 1 maç oyna¬mamak suretiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 95. maddesine uyumlu olarak cezasının infazı gerçekleştirilir. Müsabakadan men cezasının infazında, lig¬den çekilen veya ligden çıkarılan kulüplerin müsabakaları hariç, tamamla- namayanveya hükümle karar verilmiş müsabakalarda dikkate alınır.
16) TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA KATILMA HAKKI KAZANAN TA-KIMLARIN CEZALI FUTBOLCULARININ DURUMU
İllerde düzenlenen U18, U17, U16, U15 ve U14 kategorilerinde ilinde de¬receye girerek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan takımların
İ • * /
futbolcuları, kendi kategorisinde ilinde düzenlenen müsabakalar sonuç¬landığı için cezasını tamamlayamadığında Türkiye Şampiyonası tarihine kadar kendi ilinde müsabakaları devam eden bir üst kategoride veya oy¬nama hakkı olan bir alt kategoride, kalan cezasını tamamlayarak Türkiye Şampiyonasına katılabilir.
Türkiye Şampiyonasında birinci kademede tur atlayan takım futbolcuları birinci kademede infaz edilmeyen cezalarını ikinci kademede çeker. Aynı şekilde ikinci kademede tur atlayan takımın futbolcuları infaz edilmeyen cezalarını final müsabakalarında çeker. Bu cezalar kendi illerinde devam eden diğer kategorilerdeki müsabakalarda çekilmez.
17) MÜSABAKALARDA LİSANS KONTROLÜ, KENDİSİNE AİT OL-MAYAN LİSANS İLE OYNAYAN FUTBOLCULAR, KULÜPLER VE GÖREVLİLERİN DURUMU
Bölgesel Amatör Lig, Türkiye Birinciliği müsabakaları ve yerel lig müsaba¬kalarında takımlardan birinin isteği üzerine müsabaka hakemi, müsabaka isim listesinde yazılı futbolcuların lisans kontrollerinin rakip takımın saha içi giriş kartı olan yöneticisi veya teknik adamı tarafından yapılmasına mü¬sabaka öncesi izin verir. Yapılan kontrol sonucunda varsa bir itiraz müsaba¬ka isim listesine yazılarak imza altına alınır. Lisans sahteciliği veya lisansın sahibi olmayan kişinin oynatıldığı itirazı hakem tarafından dikkate alınarak tespiti yapılır. Hakem sahteciliği tespit ederse müsabakayı oynatmaz. Tes¬pitin yapılması zaman alacak durumdaysa veya tereddütlü bir durum varsa müsabaka hakem tarafından oynatılır. Hakem bu durumu raporuna yaza¬rak, itiraza konu olan lisans ve diğer belgeleri ilgililere verir.
Takımlardan birinin müsabaka öncesi, müsabaka anında, devre arası ve müsabakanın bitiminde, rakip takımın bir veya birkaç futbolcusunun, baş¬kasına ait lisansla oynatılmasına ilişkin itirazı halinde, bu eyleme iştirak eden ilgili futbolcular, müsabaka isim listesinde adı-soyadı yazılı yönetici, teknik adam ve takım kaptanı ile ilgili kulüp AFDK’ya sevk edilir.
Futbol Müsabaka Talimatı’nın 23/1 maddesinin atıfta bulunduğu (FMT) 22/g bendinin amatör futbolda uygulanması şu şekildedir. “Kullanılan lisansın futbolcuya ait olmadığının herhangi bir usulle tespiti halinde; yapılacak resmi itiraz, müsabakanın oynandığı tarihten itibaren yedi (7) gün içinde ve itiraz harcı yatırılarak AFDK’ya yapılır.”
FMT gereği ilgili kulübün hükmen yenik sayılmasına ve en az üç (3), en fazla altı (6) puan indirilmesine AFDK’ca karar verilir.
•FT’*’’;
18) LİSANS VEYA UYGUNLUK BELGELERİ ÜZERİNDE DEĞİŞİK¬LİK VE SAHTECİLİK YAPAN FUTBOLCULAR, KULÜPLER VE GÖ-REVLİLERİN DURUMU
Lisans tahrifatı, uygunluk belgeleri üzerindeki tahrifat, lisanstaki fotoğrafın değiştirilmesi vb. konularda yazılı/sözlü bir itiraz olduğunda, hakem tara¬fından, bu kişi veya kişilerin kimlik kontrolü yapılarak fotoğrafı, müsaba¬ka hakemi ile birlikte çekilir. Hakem bu fotoğrafı, itiraz; müsabakanın ilk yarısında yapılıyorsa devre arasında, ikinci yarısında yapılıyorsa müsabaka sonunda çektirir. İtiraz edilen futbolcu oyuncu değişikliği yapılarak oyundan alınıyorsa, hakem fotoğrafı oyuncu değişikliği anında çektirir. Fotoğraf çek- tirilemediği takdirde hakkında itiraz edilen futbolcunun lisansındaki fotoğ¬raf ile kimlik bilgilerinin karşılaştırılması yapılır.
Hakem bu inceleme sonucu kanaatini raporuna yazar. Kimlik kontrolü yap¬tırmaktan veya fotoğraf çektirmekten kaçınıldığı takdirde bu durum hakem tarafından raporunda belirtilir.
Bu eyleme iştirak eden ilgili futbolcular, müsabaka isim listesinde adı- so¬yadı yazılı yöneticiler, teknik adamlar ve ilgili kulüp AFDK’ya sevk edilir. İtiraz eden kulüp yetkilisinin, müsabaka isim listesine “itirazının olmadığı” imzasını atması yeni bir itiraza engel teşkil etmez. Belgelerin haksız kulla¬nımı eylemine TFF yetkilileri, Amatör İşler Kurulu Üyeleri, ASKF Başkanı ve Futbol İl Temsilcisi bizzat tanık olduğunda raporunu tutar.
Hakem ile birlikte resim çektirilememesi ve kimlik kontrolü yaptırılama- ması halinde, görüntü kayıtları v.b., ilgili maça ait olduğu kanıtlanmak kaydı ile AFDK’ca değerlendirilir. Kulübün, bu eylemi gerçekleştirdiği kategori¬deki takımı, içinde bulunulan sezonda lig dışı bırakılır, bir alt lige indirilir ve takım bunu takip eden sezon bir alt ligde oynar. Bir alt ligin olmaması halinde bir (1) sonraki yıl müsabakalara alınmazlar. Alt ligin olmaması ha¬linde bir yıl oynamayacak olan takımın 20 yaş ve üzeri futbolcuları serbest transfer hakkına sahip olurlar. Bu kulüp U 18 yaş kategorisinde liglere katılmıyorsa 18 yaş ve üzeri futbolcuları serbest transfer hakkına sahip olurlar. Futbolcular belirlenen transfer dönemleri içinde diledikleri kulübe lisanslı oldukları kulüpten muvafakatname almadan gidebilirler.
Eylemin teşebbüs halinde kalması durumunda, kulübün eylemi gerçekleş¬tirdiği kategorideki takımından en az 3 en fazla 12 puan indirilir.
Futbol Müsabaka Talimatı’nın 23/1 maddesinin atıfta bulunduğu (FMT) 22/g bendinin amatör futbolda uygulanması şu şekildedir. “Kullanılan lisansın
İ • * /
sahte olması, ya da üzerinde yapılan tahrifatın herhangi bir usulle tespiti halinde; itiraz, müsabakanın oynandığı tarihten itibaren yedi (7) gün içinde ve itiraz harcı yatırılarak AFDK’ya yapılır.”
19) TEBLİĞ USULÜ
Tertip Komitelerince verilen kararlar ile İl Disiplin Kurulu kararları ilgili kişi ve kuruluşlara yeri Tertip Komitelerince belirlenerek kulüplere duyurulan İLAN TAHTASINA asılmak suretiyle veya ilin ASKF Başkanlığının / Futbol İl Temsilciliğinin internet sitesinden ilan edilir.
Tebligat konusunda Tertip Komiteleri kulüplerden sezon başında taahhüt¬name almak zorundadırlar (EK: 2)
20) MÜSABAKALARIN ERTELENMESİ
– TFF, elverişsiz hava koşulları dışında ancak zorlayıcı sebeplerle müsa¬bakayı başka bir güne erteleyebilir.
– Elverişsiz hava ve stadyum şartları nedeni ile müsabakanın ertelenme¬si halinde, TFF tespit edeceği başka bir stadyumda müsabakanın oy¬nanmasına re’sen karar verebilir.
– Hakem, elverişsiz hava koşulları sebebiyle müsabaka başlama saatin¬den iki saat veya daha az bir süre kaldıktan sonra müsabakayı erteleye¬bilir.
– Ertelemeyi gerektiren zorunlu sebeplerin bulunup bulunmadığının tak¬diri müsabakanın hakemine aittir.
– Elverişsiz hava koşulları nedeni ile gününde oynanmayan veya yarıda kalan müsabakalar TFF tarafından tespit edilecek bir tarihte oynanır.
– Elverişsiz hava ve saha koşulları nedeni ile müsabakanın devam eden bir anında hakem tarafından ertelenmesi halinde, söz konusu müsaba¬kanın bir başka tarihte hangi şartlarda başlayacağına TFF tarafından karar verilir.
– Müsabaka oynayacak takımların anlaşmaları, müsabakanın ertelenmesi ile tarih, saat ve yerinin değiştirilmesine sebep olarak gösterilemez.
– Kulüplerin futbolcularının topluzehirlenmeleri gerekçesiyle müsabaka¬larının ertelenmesine ilişkin talepleri TFF tarafından karara bağlanır.
_… _ y**»/
Zehirlenmeye ilişkin raporların kamuya ait (Üniversite, Araştırma, Şe¬hir ve Devlet) hastanelerinden alınması gerekmektedir.
Bir kulüpte müsabakası olan kategoride oynama hakkı olan futbolcu sayısı 9 futbolcunun altına düşmemiş ise müsabaka zehirlenme gerek¬çesiyle ertelenemez.
21) MÜSABAKANIN ERTELENMESİNİNSONUÇLARI
– TFF ertelenen müsabakaların uygun gördüğü, bir tarihte oynanmasına karar verir.
– Erteleme müsabakalarına, yalnızca ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerinde tescilli olan futbolcular katılabilir.
– Erteleme tarihinde cezalı veya idari tedbirli olup da, müsabakanın oyna¬nacağı tarihte cezası infaz edilmiş olan kişiler, erteleme müsabakasına katılabilirler.
– Erteleme tarihinde ki müsabakaya katılmaya hakkı olan kişiler ertele¬me müsabakası tarihinde cezalı veya idari tedbirli ise erteleme müsa¬bakasına katılamazlar.
22) FİKSTÜRE ARA VERME (FİSKTÜRÜN KAYDIRILMASI)
Müsabakalar sezon başında ilan edilen fikstüre göre oynatılır,fikstüre uyul¬ması zorunludur.
TFF, elverişsiz hava koşulları, zorlayıcı sebepler, toplumun büyük kesimini etkileyen olumsuz olaylar ve diğer zorunlu nedenlerle fikstüre ara verebilir.
23) FİKSTÜRE ARA VERMENİN (FİKSTÜRÜN KAYDIRILMASININ) SONUÇLARI
– Fikstüre ara verilmesi durumunda ilan edilen ara verme döneminden sonra fikstüre kaldığı yerden devam edilir.
– Fikstüre ara verilen dönemde tescil yaptıran futbolcular, fikstürün kalan müsabakalarına katılabilir.
– Fikstüre ara verilen dönemde cezalı veya idari tedbirli olup da, fikstürü yeniden başladığı tarihte cezası infaz edilmiş olan kişiler, müsabakala¬ra katılabilirler.
\ /
‘/ – Fikstüre ara verilen dönemde müsabakaya katılmaya hakkı olan kişiler
fikstürün yeniden başladığı tarihte cezalı veya idari tedbirli ise müsaba¬kalara katılamazlar.
24) GÜVENLİK NEDENİYLE MÜSABAKALARIN TAMAMLANAMA-MASI
BAL ve yerel liglerdeki amatör müsabakalarda saha olaylarının asgari se¬viyeye inmesi ve gerekli disiplinin sağlanması için Futbol Müsabaka Tali¬matının
19. maddesi hükümleri uygulanacaktır.
25) DİĞER NEDENLERLE MÜSABAKANIN TAMAMLANAMAMASI
TFF, güvenlik nedeniyle tatil edilen müsabakalar dışında ortaya çıkan zor¬layıcı sebepler dolayısıyla müsabakanın yarıda kalması halinde yarıda ka¬lan müsabakanın başka bir günde yarım kaldığı andaki şartlarla tamam¬lanmasına, yeniden oynanmasına veya müsabakanın yarıda kaldığı andaki sonucu ile tescil edilmesine karar verir.
Bu tür müsabakalarda yeniden oynanmasına karar verilmiş ise müsabaka, ertelenen müsabakalardaki koşullara göre oynatılır.
Müsabakanın başka bir gün yarım kaldığı andaki şartlarda tamamlanması¬na karar verilmiş ise en kısa sürede oynatılmasına özen gösterilir ve aşağı¬daki hususlar uygulanır.
a) Yarıda kaldığı andaki süre, skor ve ihraç nedeniyle olan eksiklik aynen geçerli olacaktır.
b) Yarıda kalan bu müsabakaya yalnızca müsabakanın oynandığı tarihte kulüpte tescilli olan futbolcular katılabilir.
c) Yarıda kaldığı tarihte cezalı veya idari tedbirli olup da müsabakanın oy¬nanacağı tarihte cezası infaz edilmiş olan futbolcular bu müsabakaya katı¬labilirler.
d) Yarıda kaldığı tarihte müsabakaya katılma hakkı olanfutbolcular, müsa¬bakanın yeniden oynanacağı tarihte cezalı veya idari tedbirli ise bu müsaba¬kaya katılamazlar.
26) SİLAH ALTINA ALINAN AMATÖR FUTBOLCULAR
Silahaltına alınan futbolcular terhis edilmedikçe tescilli bulundukları ku¬lüplerin müsabakalarına katılamazlar. Transfer dönemleri belirli tarihlerde olduğu için futbolcular silah altındayken transfer işlemi yapabilirler, ancak terhis edilmedikçe yeni kulüplerinde oynayamazlar. Silahaltına alınarak ilk kez askeri güçlerde lisans çıkaran futbolcular terhislerinden sonra, yeni tescillerini askeri kulüplerdeki resmi yarışmalara katılıp katılmadıklarına bakılmaksızın Federasyonca belirlenen tescil dönemlerinde diledikleri ku¬lübe yaptırabilirler. Silahaltına alınan futbolcular askeri güç takımları adı¬na lisans çıkartarak müsabakalarda oynayabilirler. Silahaltına alınmadan önce bir kulüpte tescilli bulunan futbolcular terhis olmak kaydı ile silah altına alınmadan önceki kulüplerine hiçbir belge aranmaksızın tescil dö¬nemlerinin dışında da dönebilirler.
Yoklama dönemi, askerlik çağının başlangıcından kıtaya kabulüne kadar geçen süreyi kapsadığından, henüz kıtasına katılmamış bulunan bir kişi as¬ker kabul edilmediği için sülüsünü almış bir futbolcu kıtasına teslim olana kadar müsabakalarda yer alabilirler.
Askeri sivil personel lisans çıkartarak futbol oynayabilir. Subay, astsubay ve sözleşmeli askerler amatör lisans çıkartamazlar. Amatör kulüplerde futbol oynayamazlar.
Bu hüküm Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarını kapsadığı gibi İçişleri Bakanlığına bağlı olan Jandarma Genel Komutanlığını da kapsa¬maktadır.
27) FUTBOLCU VE DİĞER GÖREVLİLERİN HAKEM TARAFINDAN SAHADAN ÇIKARILMASI
Bir müsabakada hakem tarafından sahadan çıkarılmak istenen futbolcu veya saha içindeki takımın diğer görevlilerinden biri sahayı terk etmez ise hakem, çıkarma kararını takım kaptanına bildirir. Takım kaptanı bu futbol¬cunun veya saha içindeki diğer görevlinin sahadan çıkarılmasını sağlaya¬madığı takdirde, takım kaptanına son bir ihtarda bulunur ve sonuç alınmaz¬sa müsabakayı tatil eder.
28) SAHA VE TESİSLERE VERİLEN ZARARIN KARŞILANMASI
Kulüplerin sporcu, yönetici, antrenör ve taraftarlarının olay çıkartarak saha ve tesislere zarar vermesi halinde tespit edilecek zarar bedelini kulüp öde¬mek zorundadır. Ödemeyen kulüplerin lisans işlemi yapılmayacaktır.
29) MÜSABAKA ÖNCESİ LİSANS KONTROLÜ
Müsabaka öncesi takımlar müsabaka isim listesinde yazılı futbolcuların lisans kontrolünü yapar ve imzalarlar. İtiraz halinde müsabaka hakemi ge¬rekli incelemeyi yapar.

BÖLÜM III
SAHA İÇİNE GİRECEK GÖREVLİLER VE TEKNİK
ADAMLARLA İLGİLİ ESASLAR
1) SAHAYA GİRECEK GÖREVLİLER
Amatör Futbol lig müsabakalarının oynandığı saha ve stadlarda görevli tem¬silci, gözlemci, denetçi ve saha komiseri dışında görevli personel, Gençlik ve Spor İl Müdürü ve Şube Müdürü, TFF Bölge Müdürü, TFF Amatör İşler Kurul Üyeleri, ASKF Başkanı, Futbol İl Temsilcisi, İl Hakem Kurulu Başkanı, TÜFAD Şube Başkanı ve Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Şube Başkanı sahaya girebilirler.
2) SAHAYA GİRECEK KULÜP YETKİLİLERİ
Amatör Futbol lig müsabakalarında; saha kenarına düzenlenmiş özel yer¬lerde oturmaları kaydıyla, yedek futbolcular (ihraç hariç) ve oyundan çıkan oyunculardan başka her iki kulübün Federasyonca sahaya giriş kartı veri¬len:
1 Yönetici
1 Teknik Adam
Varsa 1 Antrenör
Varsa 1 Kaleci Antrenörü
1 Doktor, Sağlık Görevlisi veya İlk Yardımcı 1 Masör Müsabakalarda görevli kabul edilirler.
Not: T akımın başında Teknik Sorumlu yoksa sözleşmeli olan 2 antrenör bir¬likte sahaya girebilir.
3) YÖNETİCİ SAHA İÇİ GİRİŞ KARTI
Amatör kulüpler 18 yaşını tamamlamış, Yönetim Kurulu üyesi olan 5 kişiye ve Yönetim Kurulunun belirleyeceği faal antrenör ve faal futbolcu olmayan 2 futbol şube sorumlusu olmak üzere en fazla 7 kişiye yönetici saha içi giriş
/
kartı alabilecektir. Bunun için kulüpler fotoğraflı saha içi giriş kartı başvuru formunu doldurarak (Ek: 3) kart alacak yöneticilerinin 1 adet fotoğrafı, nü¬fus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi ve kulüp yönetim kurulu karar defteri¬nin ilgili karar sayfasının fotokopisini, Yönetim kurulu üyesi olmayan 2 fut¬bol şube sorumlusu diğer belgelerin yanında son bir ay içinde alınmış adli sicil kaydını vereceklerdir. Kulüpler bu belgeler ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna başvuracaklardır. TFF Bölge Müdürlükleri gerek duyduk¬ları takdirde ilgili kulübün “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” belgesini ister.
Bu başvurular ASKF’lerce ilgili Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüklerine iletilecek ve saha içi giriş kartları, Bölge Müdürlüklerince düzenlenip veri¬lecektir (ASKF +TFF Bölge Müdürlüğü).
4) ANTRENÖR SAHA İÇİ GİRİŞ KARTI
Türkiye Futbol Federasyonu’nun www.tff.org web sitesinden temin edi¬len “Amatör Takım Çalıştırıcı Sözleşmesi”nin, Yönetim Kurulu Kararı ile kulübün yetkili kıldığı bir yönetici ile karşılıklı olarak imzalanması ge¬rekmektedir. Bu sözleşmeler, ilgili antrenörün sağlık raporu, 2 adet fo¬toğrafı ve nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi, T.C. Kimlik Numarası ile birlikte “Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği” şubelerine verilecektir. TÜFAD tarafından ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürlükle¬rine teslim edilecek ve sözleşme onaylanarak saha içi giriş kartı, Bölge Müdürlüklerince düzenlenip verilecektir (TÜFAD+TFF Bölge Müdürlüğü).
Kaleci antrenörleride aynı usul ve esaslar dahilinde saha içi giriş kartı alabilirler.
5) DOKTOR, SAĞLIK GÖREVLİSİ VEYA İLK YARDIMCI SAHA İÇİ GݬRİŞ KARTI
Kulübün anlaşmalı bir doktoru, sağlık görevlisi veya ilk yardımcısı var ise fotoğraflı saha içi giriş kartı başvuru formu (EK:3), diploma veya sertifika ile 1 adet fotoğrafı ve nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi, T.C. Kimlik Numarası, yönetici kartlarının alımındaki işlemler yerine getirilecektir (ASKF + TFF Bölge Müdürlüğü). 
6) MASÖR SAHA İÇİ GİRİŞ KARTI
Futbol Federasyonunca kabul edilen masör belgesi, fotoğraflı saha içi giriş kartı başvuru formu (EK: 3), 1 adet fotoğrafı ve nüfus cüzdanının ar¬kalı önlü fotokopisi, T.C. Kimlik Numarası, Yönetici kartlarının alımındaki işlemler yerine getirilecektir (ASKF + TFF Bölge Müdürlüğü).
7) YÖNETİCİ VE ANTRENÖR SAHA İÇİ GİRİŞ KARTI KULLANIMI
Amatör Futbol müsabakalarında yönetici veya antrenör saha içi giriş kartı sahibinin bizzat kendisinin saha içinde olması şarttır. Başkasına ait yönetici veya antrenör saha içi giriş kartı ile sahaya giren kişi ile kartını başkasının kullanımına veren yönetici veya antrenör Disiplin Kuruluna sevk edilir.
Konuyla ilgili uygulama aşağıdadır:
Hakem müsabaka başlamadan önce veya başlamış bir müsabakada, bir başkasının kartı ile sahaya giren yönetici veya antrenör tespit ettiğinde bu kişi veya kişileri oyun alanı dışına çıkartır. Müsabaka isim listesini imzalayacak saha içi giriş kartı olan başka yönetici veya antrenör yoksa müsabakayı oynatmaz.
Bu durumda futbolcuların lisanslarının veya müsabaka isim listesinin hakeme ibraz edilmediği varsayılır. Müsabaka hakem tarafından oynatıl¬maz. Oynatılmayan müsabakalar hakkında Futbol Müsabaka Talimatı’nın ilgili maddesi gereğince hükmen yenilgi kararı verileceği gibi ayrıca bu müsabakanın hakem, gözlemci ve saha personeli masrafları ilgili kulüp¬ten tahsil edilir.
8) SAHA İÇİ GİRİŞ KARTI ÜCRETİ
Bölge Müdürlüklerinden alınacak Yönetici, antrenör, doktor, sağlık gö¬revlisi, ilk yardımcı ve masör saha içi giriş kartı için 60 TL’yi Federas¬yonun (Garanti Bankası hesabına İBAN No: TR62 0006 2000 1860 0006 2977 58) yatırılacaktır. Antrenörler 60 TL’lik saha içi giriş kartı ücretinin yanında, 180 TL’lik referans bedelini de yatıracaklardır. (Toplam: 60 TL + 180 TL = 240 TL)
9) MÜSABAKALARDA SAHA İÇİ GİRİŞ KARTLARININ BOYUNA ASILMASI ZORUNLULUĞU
TFF Bölge Müdürlüklerince kulüplerin yönetici, antrenör, doktor, sağlık görevlisi, ilk yardımcı ve masörden müsabakada saha içine girecek olan¬lara saha içi giriş kartları verilirken kartların gireceği kart poşeti ve kart askısı da beraberinde verilecektir. Saha içine girecek yetkililer, kartların hakem tarafından müsabaka öncesi kontrolü yapıldıktan sonra kartlarını kart poşetine koyarak müsabaka süresince boyunlarına asmak zorun-dadır.
10) BİR GÖREV İÇİN BİR LİSANS VEYA SAHA İÇİ GİRİŞ KARTI ÇI¬KARTMA ZORUNLULUĞU
Kulüpler aynı sezon içinde (08 Ağustos 2022- 16 Haziran 2023), futbolcu, yönetici ve masör adına yalnızca bir görev için lisans ve giriş kartı çıkar¬tabilirler. Yönetici olarak kart çıkartan birisi “ben tekrar futbol oynamak istiyorum” diyemeyeceği gibi, futbolcu olarak lisans çıkartan biri de “ben artık yöneticilik yapacağım” diyemez. Ancak sezon bittikten sonra yeni sezonda dilediği görevde bulunabilir. Aksini yapanlar tespit edildiğinde Futbol İl Disiplin Kuruluna sevk edilirler (Bu durumlarda hükmen mağ-lubiyet kararı verilmez).
11) KAYIP SAHA İÇİ GİRİŞ KARTININ ÇIKARTILMASI
Saha içi giriş kartı olan kişi bu kartını kaybettiğinde kulübün yazılı başvu¬rusu üzerine, (EK: 4) kendisine yeni saha içi giriş kartı çıkarılır. Bu işlem için nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi, bir adet son bir yıl içinde çe¬kilmiş fotoğrafı ile yeni kart ücretinin ödendiği dekontla TFF Bölge Mü¬dürlüklerine başvurulduğunda işlem gerçekleştirilecektir.
12) AMATÖR TAKIMLARDA ZORUNLU TEKNİK KADROLAR VE VİZE
– REFERANS BEDELLERİ
Futbol Federasyonu Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Tali¬matı hükümleri gereğince amatör kulüpler en az bir teknik sorumlu ile anlaşmak zorundadır. Ancak bu uygulama kulübün bulunduğu ildeki zo – runlu bölgesel gelişim seminerine katılan teknik sorumlu sayısı o ildeki bir sezon öncesinin faal kulüp sayısının 1,5 katını geçtiği illerde uygula¬
– 38 –
nacaktır. Müsabaka hakemi ve saha komiseri teknik adamın sahada olup olmadığını raporlarına yazar. Futbol İl Temsilcisi, teknik adamın sahada olup olmadığının kontrolü için hakem ve saha komiseri raporlarından konuyu titizlikle takip eder. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen kulüpler hakkında Futbol İl Temsilciliklerince Futbol Müsabaka ve Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.
Uygulama şu şekildedir:
Amatör takımlar müsabakalar başladıktan sonra iki (2) haftalık süre içinde teknik sorumlu görevlendirmezler ise İl Temsilcileri bu kulüpleri tespit ederek kulüplere ihtar yazısı gönderirler. Kulüpler ihtar yazısının tebliğinden itibaren iki (2) haftalık süre içerisinde teknik sorumlu görev¬lendirmezler ise kulübe bu sürenin sona ermesinden sonraki ilk müsa¬bakada hükmen mağlubiyet cezası verilecektir.
Bir (1) haftalık süre içerisinde kulüp yine teknik sorumlu görevlendirmez ise bu sürenin sona ermesinden sonraki ilk müsabakada hükmen mağ¬lubiyet kararı verilerek bu takım veya takımlar ligden ihraç edilecektir. Bu sürecin uygulanmasında Futbol İl Temsilcisine, ilin ASKF Başkanlığı ve TÜFAD Şube Başkanlığı yardımcı olacaklardır. Önemli olan Futbol İl Temsilciliğince 2+2 haftalık olarak belirtilen sürecin ihtar yazılarının ya¬zılarak başlatılmasıdır.
Kulübe ihtar yazısı yazılmadan süreç resmen başlamayacağı için daha sonra yapılacak itirazlarda, teknik sorumlu ile anlaşmayan kulübe tebliğ edilen ihtar yazısının tarihi dikkate alınacaktır.
Kulüp, anlaştığı teknik adamla yukarıda belirtilen sürelerden fazla ceza alırsa yeni teknik adamla anlaşmak zorundadır.
Amatör takımın görevlendirdiği teknik sorumlu kulüple sözleşmesini fesih ederek ayrıldığında veya kulüp sözleşmeyi fesih ettiğinde, teknik sorumlusuz kalacak kulüp için 2+2 haftalık süreler tekrar başlatılacaktır.
Amatör takımlarda yapılan teknik sorumlu sözleşmeleri 3 (üç) nüsha olarak hazırlanır.
Teknik sorumluların amatör kulüplerde yapmış oldukları sözleşmelerin bitiş tarihinin 31 Mayıs olarak yapılması zorunlu olup BAL’da ve yerel lig¬lerde o sezona ait müsabakalar ve Türkiye Şampiyonası müsabakaları bu tarihten sonra devam ediyorsa sözleşmeler müsabakalar sonuçlanınca – ya kadar geçerli olacaktır.
İ • * /
Türkiye Futbol Federasyonu amatör takımlarda görev yapacak olan tek¬nik adamlardan vize ücreti alır. Bu vize ücretleri Federasyonun ilgili he¬sabına yatırılmadan lisans işlemi yapılmaz.
Teknik adamların, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinden vize-refe- rans belgesi alması halinde 60 TL yatırmaları gerekmektedir. Saha içi giriş kartı ücreti ile birlikte (60TL + 180 TL = 240 TL) yatırılacaktır.
Teknik adam vize bedelleri Federasyonun (Garanti Bankası hesabına İBAN No: TR62 0006 2000 1860 0006 2977 58) yatırılacaktır.
13) YÖNETİCİ OLARAK GÖREV YAPAN TEKNİK ADAMLARA YAPTI-RIMLAR
Teknik adamlar aynı sezon içinde TFF’ye tescil ettirdikleri sözleşmeyle kararlaştırılmış görevden başka bir görevi fiilen icra edemezler. Teknik adamlar başka kulüplerde dahil müsabaka isim listesine başka bir sıfat¬la isimlerini yazdıramazlar ve müsabaka isim listesini imzalayamazlar.
Bu hükümleri ihlal edenlere, Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esas¬ları Talimatının ilgili hükümleri uygulanır.

BÖLÜM IV
KULÜP TESCİL, İSİM VE RENK DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ
ESASLAR
1) TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUNCA TESCİL EDİLECEK KU-LÜPLERDE ARANACAK KRİTERLER VE TESCİL BEDELLERİ
7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları kanununa göre, Türkiye Futbol Federasyonuna tescil işlemini yaptırmak isteyen Futbol Kulüpleri veya Futbol branşı olan kulüpler, Federasyonca belirlenecek kriterlere göre başvuruda bulunabilirler.
Federasyonca belirlenerek ilan edilen kriterlere sahip olmayan ve istenen belgeleri süresinde vermeyen veya Federasyonca belirlenen tescil ücretini yatırmayan kulüplerin tescil işlemi yapılmaz.
Tescil edilen kulüpler Federasyonca belirlenen kriterlerden herhangi birini sonradan kaybeder ise Federasyon o kulübün tescilini iptal eder.
2) FUTBOL KULÜPLERİNİN TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
Futbol tescili yaptıracak kulüpler aşağıdaki belgeleri 1 adet dosya halin¬de hazırlayarak Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Müdürlüğü’ne vereceklerdir.
a) Taahhütname (Ek: 6) Bu belge kesinlikle noter onaylı olacaktır.
b) Onaylanmış kulüp tüzüğü.
c) Kulübün en son yaptığı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.
d) Kamu Kurum ve Özel Kuruluşları ile eğitim kurumları bünyesinde bağlı olarak kurulan kulüplerin bağlı bulundukları Kamu Kurumu ve Özel Kuruluşları ile eğitim kuramlarından alınmış izin belgesi.
e) Kulüplerin bağlı bulundukları ASKF’lerden alınacak referans belgesi (Ek:7).
f) Bilgi formu (Ek:8).
g) Kulüp logosu. (jpeg Formatında, 120X120 boyutlarında CD’ye kayıt edilmiş). Belirlenmiş olan logonun TFF’ye tescilli kulüplerin herhangi birisinin logosuyla benzer olmamasına dikkat edilmelidir.
h) Kulübün kendisine ait veya kullanımına tahsisli nizami bir futbol sa- hasınının olduğuna dair belge (Bu belgenin olmadığı başvurular kesin¬likle dikkate alınmayacaktır). Amatör İşler Müdürlüğü’ne yapılan tescil başvuruları, Federasyonca yerelde oluşturulacak bir kurul tarafından yerinde incelenir.
Kulübün kendisine ait bir Futbol sahasının olup olmadığı veya bir başka kuruluşa ait uygun bir sahanın kullanımlarına verilip verilmedi¬ğinin incelenmesini bu kurul yapacaktır. Tescili uygun görülen kulüpler için uygunluk belgesinin (Ek:9) düzenlenmesinin ardından T ürkiye Fut¬bol Federasyonu tarafından tescil işlemi yapılır.
Yeni tescil edilecek kulüpler profesyonel futbol kulüplerinin isimlerine benzer, isimlerini çağrıştıran isimleri kullanamazlar. Ayrıca yeni tescil edilecek kulüplerin isimlerinin başında “Yeni” kelimesi isimlerinin için¬de “Akademi” kelimesi kesinlikle olmayacaktır. Tescilli bir kulüp ismi¬nin devamına “gençlik”, “futbol”, ”FK” yazılıp başvuruda bulunulduğun¬da tescili kabul edilmeyecektir. Örneğin: “Kartal Spor” isminde tescilli bir kulüp varken “Kartal Gençlik Spor”, “Kartal Futbol Kulübü”, “Kartal FK” isimleri kabul edilmeyecektir.
Tescilli bir kulübün isminin önüne veya arkasına bir kelime veya sayı yazılıp başvuruda bulunulduğunda tescil kabul edilmeyecektir. Örne¬ğin: Kartal Spor’un başına bir rakam “34 Kartal Spor” veya sonuna bir rakam “Kartal Spor 34” konulduğu isim kabul edilmeyecektir. Kelime veya sayı Kartal Spor’un arasına yazıldığı takdirde “Kartal 34 Spor” şek¬linde kabul edilecektir.
YENİ TESCİL EDİLEN KULÜPLERİN LİGLERE KATILIMI
Tescillerine izin verilen kulüpler ilk yıl illerinde düzenlenen Gençler kate¬gorilerindeki liglerden en az birine katılmak zorundadırlar. İkinci yıl istek¬leri halinde illerindeki Büyükler kategorisinin en alt kümesinden liglere katılmalarıyanı sıra Gençler kategorisindeki liglerden (U18, U17, U16, U15, U14, U13, U12, U11) en az birine katılmaları zorunludur. Tescili yapılan ku¬lübün bulunduğu ilde Gençler kategorisinde lig bulunmuyorsa veya tescili yapılan kulüp askeri güç, üniversite kulübü ise illerindeki Büyükler katego¬risinin en alt ligine katılabilirler.
Federasyon uygun gördüğü takdirde, tesciline izin verilen Gençler kategori – sindeki liglerden en az birine katılması şartıyla aynı sezon içinde Büyükler kategorisinin en alt kümesindeki lige katılmasına izin verir. Bu taahhüdünü yerine getirmeyen kulüp, o sezon büyükler kategorisinde katıldığı kümeden
bir üst lige çıkma hakkı kazansa dahi bir üst kümeye çıkamaz. Ayrıca ku¬lübün başkanı ve imza sirkülerinde adı geçen yöneticileri ve kulüp Amatör Disiplin Kuruluna sevk edilir.
3) FUTBOL KULÜPLERİ TESCİL TALİMATINA GÖRE TESCİL TA-LEBİNDE BULUNACAK AMATÖR KULÜPLERDEN ALINACAK ÜCRETLER
Tescil talimatı hükümleri gereğince futbol tescili yaptıracak kulüpler2022- 2023 sezonunda geçerli olmak üzere aşağıda yazılı miktarları Futbol Fe¬derasyonu hesabına yatırmaları gerekmektedir. Tescil ücretlerinin belir¬lenmesinde illerin nüfusu, ekonomik durumu, tescilli faal futbol kulübü ve takımı sayısı gibi kriterler göz önüne alınmıştır.
a) Adana,Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Mersin illerin¬den tescil talepleri uygun görülen kulüpler Federasyonun hesabına 35.000 TL tescil bedeli yatıracaklardır.
b) Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Kayse¬ri, Konya, Manisa, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon illerinden tescil talepleri uygun görülen kulüpler Federasyonun hesabına 20.000 TL tescil bedeli yatıracaklardır.
c) Adıyaman, Afyon, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Isparta, Kastamonu, Kırklareli, Kütahya, Malatya, K.Maraş, Muğla, Rize, Sivas, Tokat, Uşak, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Osmaniye, Yalova ve Düzce illerinden tescil talepleri uygun görülen kulüpler Federasyonun hesabına 7.500 TL tescil bedeli yatı¬racaklardır.
d) Ağrı, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Karabük, Karaman, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sinop, Şırnak ve Tun¬celi illerinden tescil talebi uygun görülen kulüpler Federasyon hesabına 3.000TL tescil bedeli yatıracaklardır.
Kadın futbol kategorisinde faaliyet gösterecek kulüplerin tescillerinde yu¬karıda belirtilen tescil ücretlerinin yarısı alınır. Sadece kadın futbol katego¬risinde tescil yaptıran kulüpler, erkekler kategorisinde faaliyet göstermek 
isterlerse belirlenen tescil ücretinin yarısını TFF hesabına yatırmaları ve Ek: 9 daki uygunluk belgesini onaylattırmaları gerekmektedir.
Federasyona tescilli bir kulüp Kadın futbol kategorisinde faaliyet göster¬mek istediğinde kadın futbolu tescili açtırmak zorundadır. Kadın futbol tescili açtırmak isteyen TFF’ye tescilli kulüpler 1.250 TL’yi TFF hesabına yatırmak zorundadır.
Kulüpler tescil ücretlerini, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (Garanti Ban¬kası hesabına İBAN No: TR20 0006 2000 1860 0006 2972 53) yatıracaklardır.
4) KULÜPLERİN İSİM VE RENK DEĞİŞİKLİĞİ YAPABİLMESİ İÇİN FEDERASYONA VERMESİ GEREKEN BELGELER:
Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı gereğince İsim ve Renk değişikliği yap¬mak isteyen amatör kulüpler aşağıda yazılı belgeleri Amatör İşler Mü¬dürlüğüne vermek zorundadırlar. Kulüpler faal sezonda isim değişikliği yapamazlar ve Tescil edildikleri veya isim değişikliği yaptıkları tarihten itibaren1 (bir) yıl geçmeden yeniden isim değişikliği yapamazlar. Bölge¬sel Amatör Lig takımları isim ve renk değişikliklerini yeni sezon fikstür çekiminden önce yapmak zorundadırlar. Kulüplerin birbirleriyle isim, renk, logo ve benzeri tanıtıcı ve ayırıcı unsurlarını değiştirmeleri veya herhangi bir suretle yarışma hakkının devri izlenimi yaratan deği¬şikliklerde bulunmaları kesinlikle yasaktır. Bu tür değişikliği illerindeki İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne yaptırsalar bile Federasyondaki tescilli ismi değiştirilmez. Futbol kulüplerinin tescili bölümünde açık¬landığı gibi isim değişikliği halinde amatör kulübün yeni isminin içinde “Yeni”, “Akademi” kelimeleri olmayacaktır. İsim değişikliği yapan ama¬tör kulüpler profesyonel futbol kulüplerinin isimlerine benzer, isimlerini çağrıştıran isimleri kullanamazlar. Ayrıca tescilli bir başka kulübün ismi¬nin içine “gençlik”, “futbol”, “FK” ekleyip başvuruda bulunduğunda isim değişikliği kabul edilmeyecektir. Örneğin: “Kartal Spor” isiminde tescilli bir kulüp varken “Kartal Gençlik Spor”, “Kartal Futbol Kulübü”, “Kartal FK” isimleri kabul edilmeyecektir.
Tescilli bir kulübün isminin önüne veya arkasına bir kelime veya sayı ya¬zılıp başvuruda bulunulduğunda bu isim değişikliği kabul edilmeyecektir. Örneğin: Kartal Spor’un başına bir rakam “34 Kartal Spor” veya sonuna bir rakam “Kartal Spor 34” konulduğu bu isim değişikliği kabul edilmeye¬cektir. Kelime veya sayı Kartal Spor’un arasına yazıldığı takdirde “Kartal 34 Spor1” şeklinde kabul edilecektir. Belirlenmiş olan logonun TFF’ye tes-cilli kulüplerin herhangi birisinin logosuyla benzer olmamasına dikkat edilmelidir.
A) İSİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN:
a) İsim değişikliğinin kabul e dildiğini belirten genel kurul kararı.
b) İsim değişikliğine ilişkin tüzüğün ilgili maddesinin kabulüne dair Ba¬kanlık yazısı.
c) Kamu Kurum ve Özel Kuruluşları ile eğitim kurumları bünyesinde bağlı olarak kurulan kulüplerin bağlı bulundukları Kamu Kurumu ve Özel Kuruluşları ile eğitim kuramlarından alınmış izin belgesi.
d) Bilgi Formu (Ek: 8)
e) Kulübün yeni logosu (jpeg Formatında, 120X120 boyutlarında CD’ye kayıt edilmiş).
B) RENK DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN:
a) Renk değişikliğinin kabul edildiğini belirten genel kurul kararı.
b) Renkle ilgili Tüzük maddesinin kabulüne dair İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü yazısı.
c) Bilgi Formu (Ek:8).
5) İSİM VE RENK DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ YAPTIRACAK AMATÖR KULÜP¬LERİN FEDERASYONA YATIRMALARI GEREKEN ÜCRETLER
Tescil Talimatı hükümleri gereğince isim ve renk değişikliği talebinde bu¬lunan amatör kulüpler 2022- 2023 sezonunda geçerli olmak üzere aşağıda yazılı miktarları Futbol Federasyonu hesabına yatırmaları gerekmektedir.
a) Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Mersin ille¬rinden alınacak bedel 4.000 TL
b) Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Kayseri, Konya, Manisa, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon illerinden alınacak bedel 2.500 TL
c) Adıyaman, Afyon, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Diyarba¬kır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, İsparta, Kastamonu, Kırklareli,
Kütahya, Malatya, K.Maraş, Muğla, Rize, Sivas, Tokat, Uşak, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Osmaniye, Yalova ve Düzce illerinden alınacak bedel 1.500 TL
d) Ağrı, Amasya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Siirt, Sinop, Tunceli, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Bartın, Arda¬han, Iğdır, Karabük, Kilis, Kırıkkale, Kırşehir ve Mardin illerinden alına¬cak bedel 1.000 TL
Sadece kadın futbol kategorisinde tescilli futbol kulüplerinin isim ve renk değişikliği işlemlerinde yukarıda belirtilen bedellerin yarısı alınır.
İsim ve renk değişikliği işlemi yaptıracak amatör kulüpler Federasyonca belirlenen bedelleri Türkiye Futbol Federasyonu’nun (Garanti Bankası he¬sabına İBAN No: TR20 0006 2000 1860 0006 2972 53) yatıracaklardır.
İsim veya renk değişikliği yapan amatör kulüpler TFF hesabına bankaya para yatırdıklarında, banka dekontuna kulübün isminin yanında kulübün Federasyon Tescil Kod numarasını da mutlaka yazacaklardır.
Ayrıca kulüp tescilleri ile isim ve renk değişikliğinde TFF’ye yatırılan meb¬lağın %20’si referans bedeli olarak ASKF hesabına yatırılacaktır.
BÖLÜM V
AMATÖR FUTBOLCULARIN LİSANSLARININ FEDERASYONCA
VERİLMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR
Kulüpler her sezon başında yetki belgesi ve imza sirkülerini vermek zo¬rundadır. Kulüpler imza yetkisi verdikleri yöneticilerin isimlerini kulü¬bün karar defterine yazarak, karar defterinin ilgili sayfasının fotokopisi ve EK:5’i birlikte lisans işlemlerini yapacakları TFF Bölge Müdürlükle¬rine ASKF’ler aracılığıyla vereceklerdir.
2022-2023 Futbol sezonunda ilk kez (Filiz) lisans çıkartma ve vize iş-lemleri yapacak olan amatör futbolcuların tescil işlemleri 08 Ağustos 2022- 16 Haziran 2023 tarihleri arasındayapılabilir. Amatör futbolcula¬rın transfer işlemleri ise 08 Ağustos – 14 Ekim 2022 tarihleri arasında birinci, 02 Ocak-15 Şubat 2023 tarihleri arasında ikinci tescil dönemle¬rinde gerçekleştirilecektir.
Kulüplerin, vize, filiz lisans ve transfer işlemleri ile ilgili belgelerinde, Bölge Müdürlüklerinin talebi halinde belgelerin asıllarının verilmesi zorunludur. Asıllarını vermeyen kulüplerin lisans işlemleri yapılmaz.
Kulüpler TFF’nin banka hesabına para yatırdıklarında, banka dekontu-na kulübün isminin yanında Federasyon Tescil Kod numarasınıda mut-laka yazacaklardır.
Tüm lisans işlemlerinde (vize, filiz, transfer vb.) lisans evrakları TFF Böl¬ge Müdürlüklerimize ASKF’ler kanalıyla ulaştırılacaktır. (TFF tarafından sadece vize ve filiz lisans işlemlerini kendi illerinde yapabilmeleri için yet¬ki verilen ASKF’ler hariç) Bölge Müdürlüklerimiz, kulüplerin ASKF’lere uğramadan getirdikleri lisans işlemlerini işleme almayacaklardır.
1) İLK KEZ ÇIKARTILACAK (FİLİZ) LİSANS İŞLEMLERİ
Filiz lisans, bir futbolcunun çıkardığı ilk lisanstır. Filiz Lisans çıkartıl¬ması için gerekli belgeler:
a) Fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ile birlikte arkalı önlü fotokopisi (Nü¬fus cüzdanında resmi bulunmayanlara lisans verilmeyecektir). Ehli¬yet veya pasaportda geçerlidir.
/
b) Son 6 (altı) ay içinde çekilmiş iki adet fotoğraf (Filiz Lisans Formu ve sağlık raporunda kullanılan fotoğrafın aynısı ve fotokopisi olmayan).
c) Futbolcunun 2022-2023 sezonu için alınmış sağlık raporu (EK: 10) resmi ve özel tüm sağlık hizmet sunucularının (özel muayene da-hil) doktorlarından alınabilir. Sağlık raporu numarasız, fotoğrafsız kabul edilmeyecektir. Fotoğraf doktor tarafından kaşelenip imzala¬nacaktır. Doktor kaşe vurmadığı takdirde fotoğraf ASKF’ler tarafın¬dan kaşelenip imzalanacaktır.
Kulüpler 1982 ve daha büyük doğumlu futbolcularının tüm lisans işlemlerinde (vize, filiz ve transfer) kardiyoloji uzmanından alınan futbol oynamasında sakınca olmadığına dair sağlık raporu vermek zorundadır. Sağlık raporlarının geçerlilik süresi hekimlerce aksine bir tarih belirtilmediği durumlarda 1 (bir) yıldır.
1982 ve daha büyük doğumlu futbolcuların tüm lisans işlemlerinde (vize, filiz ve transfer) kardiyoloji uzmanından futbol oynamasında sa¬kınca olmadığına dair sağlık raporu vermek zorundadır. Sağlık raporla¬rının geçerlilik süresi 1(bir) yıldır.
d) Filiz Lisans Formu (Ek: 11)
Bu formwww.tff.org sitesinin “Ligler / Amatörler” sayfasında mevcut olup, buradan indirilerek kullanılması gerekmektedir.
Filiz lisans çıkartan futbolcunun anne ve babasının boşanması halinde velayetin kimde olduğuna dair vukuatlı nüfus kayıt örneği veya velayetin kime verildiğine dair mahkeme kararı.
Federasyona sunulacak bu belgelerin aksi tespit edildiği takdirde ilgili¬ler hakkında Futbol Disiplin, Futbol Müsabaka ve Amatör Futbolcu Li¬sans ve Transfer Talimatları hükümleri uygulanacaktır.
Yurtdışı doğumlu olan veya yurtdışında ikamet etmiş olan T.C. vatan-daşı kişiler, filiz lisans çıkartmak için öncelikle lisans çıkartmak iste¬dikleri kulübe dilekçe ile başvuracaklardır. Kulüp, yurtdışı doğumlu / yurtdışı ikametli olup filiz lisans çıkartmak isteyen kişinin imzalı talebi ile birlikte ilgili ülkenin federasyonundan sorgulanması talebini içeren dilekçesini (Ek:16) lisans işlemi yaptıkları TFF Bölge Müdürlüklerine verecektir.
Dilekçenin TFF Bölge Müdürlüklerinden, Amatör İşler Müdürlüğüne gönderilmesi sonrası ilgili ülkenin Futbol Federasyonundan onay tale¬binde bulunulacaktır. Onayın gelmesinden sonra Bölge Müdürlükleri filiz lisans işlemini yapacaktır. Filiz lisans işlemi ASKF’lerde yapılan illerde aynı şekilde bu belgeleri TFF Bölge Müdürlüklerine gönderme¬den direk Amatör İşler Müdürlüğüne gönderebilecektir. İlgili ülke Fede¬rasyonundan onayın Amatör İşler Müdürlüğüne gelmesinden sonra (en fazla 20 gün) lisans işlemlerinin yapılabileceği ilgili Bölge Müdürlüğü veya ASKF’ye bildirilerek filiz lisans verilecektir.
Bir kulüp bir sezon içinde en fazla 75 adet filiz lisans çıkartabilir. İlgili kulüp kadınlar kategorisinde de liglere katılıyorsa filiz lisans çıkartma sayısı 100 (yüz) adetlle sınırlıdır. 2001 ve daha küçük doğumluların fi¬liz lisans işlemleri ücretsizdir. 1997-2000 yılları arası doğumlular filiz lisans çıkarttıklarında 1.000 TL, 1996 ve daha büyük doğumlular filiz lisans çıkarttıklarında 3.000 TL’yi Federasyonun (Garanti Bankası he-sabına İBAN No: TR62 00062000 1860 0006 2977 58) yatırmaları gerek-mektedir.
2022-2023 Sezonunda 2013 ve daha büyük doğumlular filiz lisans çıkar-tır. 2014 ve daha küçük doğumlulara lisans çıkartılmaz. İlk kez (Filiz) lisans çıkartacak olan futbolcuların tescil işlemleri, transfer ve tescil dönemleri ile bağlı olmaksızın 16 Haziran 2023 tarihine kadar yapılabi-lir. Bir kez filiz lisans çıkartan futbolcu, bir daha filiz lisans çıkartamaz.
Bir başka kulüpte lisans çıkartabilmesi için transfer olması gerekmek-tedir. Kulübünün kapatılması veya serbest kalması halinde aynı lisansı ile bir başka kulüpte lisans işlemi yaptırabilir. Bir futbolcunun nüfus bilgilerinde değişiklik yaparak ikinci kez filiz lisans çıkarttığı tespit edil¬diğinde, ikinci lisansı iptal olur ve ilgililer AFDK’ya sevk olurlar.
Filiz lisans belgeleri kulüpler tarafından hazırlanarak, Bölge Müdürlük-lerine ASKF’ler aracılığı ile teslim edilir (TFF’ce yetki verilen ASKF’ler filiz lisans işlemini kendisi yapar).
Federasyon gerekli gördüğü hallerde hastane doğumlu olduğunu ispat- layamayan amatör futbolcuların biyolojik yaşını tespit etmek amacıyla kemik taraması testi isteyebilir. Lisans işlemlerinde esas olan futbol-cunun biyolojik yaşıdır. Futbolcunun biyolojik yaşının, nüfus kaydındaki yaşından farklı olduğunun tespiti halinde biyolojik yaşı esas alınır.
Lisansı çıkmış bir futbolcuya oynamış olduğu müsabaka sonrası yapı¬lan bir itiraz sonucu biyolojik yaşının, nüfus kaydındaki yaşından farklı olduğunun ortaya çıkması durumunda futbolcunun lisansı biyolojik yaşı dikkate alınarak yenilenir.
2) VİZE İŞLEMLERİ
Lisanslı amatör futbolcuların 2022-2023 sezonunda müsabakalara ka-tılabilmesi için lisanslarını vize yaptırmaları zorunludur.
Vize işlemleri için herhangi bir ücret alınmamaktadır. Kulüplerin mev-cut lisanslı futbolcularının vizelerinin yapılması için gerekli belgeler.
a) Resimli nüfus cüzdanının, ehliyetin veya pasaportun aslı ile birlikte önlü arkalı fotokopisi.
b) Son 6 (altı) ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (Vize Formunda kullanı¬lan fotoğrafın aynısı ve fotokopi olmayan)
c) Vize Formu (Ek: 12).
Bu formwww.tff.org sitesinin “Ligler / Amatörler” sayfasında mevcut olup, buradan indirilerek kullanılması gerekmektedir.
d) Bir önceki sezona ait lisansın aslının iadesi.
Vize ile ilgili belgeler kulüpler tarafından hazırlanarak Bölge Müdürlük¬lerine ASKF’ler aracılığı ile teslim edilir. (TFF’ce yetki verilen ASKF’ler belgeleri kendisi alır ve vize işlemini yapar).
Vize işlemleri transfer ve tescil dönemlerine bağlı olmaksızın 16 Hazi¬ran 2023 tarihine kadar yapılabilir.
Aynı sezon içerisinde vize işlemi yapılan futbolcunun transfer ve tescil dönemleri içerisinde lisanslı olduğu kulübün muvafakatı alınmak sure¬tiyle transferine izin verilir.
Vize işlemlerinden dolayı TFF’ye ve TASKK’a bir ücret yatırılmayacaktır.
3) TRANSFER İŞLEMLERİ
Futbolcunun amatör statüsünde transferi, Federasyonca her sezon için ta¬rihleri tespit edilen transfer ve tescil dönemlerinden birinde mümkündür.
Futbolcular aynı sezon içerisinde, transfer ve vize işlemleri de dahil ol¬mak üzere, en fazla iki kulübe tescil edilebilirler.
İkinci transfer işlemleri yapılırken transfer, vize ve filiz lisans işlemi, bir işlem olarak kabul edilir. İkinci transfer işlemlerinde kulüp muvafakatı istenir.
2022-2023 Sezonunda kendi kulübünde vizesini yaptıran veya transfer yapan bir futbolcu vizesini yaptırdığı kulüpte veya transfer yaptığı ku¬lüpte müsabaka isim listesine yazılmış da olsa, oyuna girmiş de olsa ikinci transferini yapma hakkı vardır.
. T**»/ İkinci transfer hakkını kullanan futbolcunun transfer olduğu kulüpte oynama hakkı olduğu kategorideki takımın ligden çekilmesi veya çı-kartılması halinde futbolcunun transfer dönemleri içerisinde üçüncü transferine izin verilir.
Amatöre dönüş yapan profesyonel futbolcuların kendi kulüplerinde vize yaptırmaları işlem olarak dikkate alınmaz.
Birinci transfer işlemlerinde geçerli olan TFF ve TASKK’a yatacak üc-retler ikinci transferlerde de aynen geçerli olup bunlara ait dekontun aslı Bölge Müdürlüklerimize teslim edilecektir.
İkinci transfer ve tescil döneminde lisans ve tescil işlemi yapılan futbol¬cunun, takip eden sezonun birinci transfer ve tescil döneminde trans¬feri mümkündür.
2022-2023 Sezonunda tüm yaş kategorilerindeki futbolcular 2 sezon lisans işlemleri yaptırmadıkları taktirde serbest kalırlar. Bu futbolcula-rın ve fesihli kulüpten serbest kalan futbolcuların tüm transfer işlem-lerinde Transfer Formu (Ek:13) kullanılacaktır.
Transfer Formu (Ek:13)www.tff.org sitesinin ‘’Ligler / Amatörler’’ say-fasında mevcut olup,buradan indirilerek kullanılması gerekmektedir.
Transfer işlemine göre, TRANSFER FORMU’nda ilgili kutucuklarda bu-lunan 1-2-3-4-5 numaralı alanlarda yazan yerler eksiksiz doldurula-caktır.
1 No.lu Alan; Tescilli Olduğu ( Eski) Kulüp Muvafakatı-Katkı Payı Fe¬ragat Belgesi;
Tescilli olunan Eski kulüp tarafından doldurularak onaylanır. (Yetkili yö¬neticiler imzalayacaktır. Kulüp mührü tek ve ortada olacaktır.)
1995 ve üstü doğumlular I.Transfer, Fesihli Kulüpten serbest kalanlar, 2 sezondan serbest kalanların transferlerinde bu alan doldurulmaz.
2 No.lu Alan; Veli Muvafakatı-Futbolcu Taahhütnamesi;
Tüm transferlerde doldurulacaktır. 18 yaşını doldurmuş ve daha büyük futbolcular için Veli Muvafakatı kısmı doldurulmayacaktır.
3 No.lu Alan; Sağlık Beyanı;
Tüm transferlerde; Futbolcu tarafından ,18 yaş altı için ise Velisi tarafın¬dan doldurularak imzalanacak.
4 No.lu Alan;Yeni Kulüp Onayı Kısmı;
Tüm transferlerde, transfer olunacak ( Yeni ) Kulüp tarafından dolduru-
lacaktır. (Yetkili yöneticiler imzalayacaktır. Kulüp mühürü tek ve ortada olacaktır.)
5 . No.lu Alan ; ASKF Referans Onayı;
Tüm transfer işlemlerinde TASKK ücreti yatırılıp , ASKF’ye onaylatılmak zorundadır. ASKF den Referans alınmadığı takdirde TFF’ye işlem bedelinin 3 katı ücretyatırılır.
Tüm transferlerde TRANSFER FORMU (EK:13) ile beraberverilecek evraklar
– Resimli nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyetin aslı ve arkalı önlü foto¬kopisi.
– Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf ( Transfer Formunda kullanılan fotoğrafın aynısı ve fotokopi olmayan).
– TFF ve TASKK bedellerinin yatırıldığına dair dekont aslını teslim etmek zorundadırlar.
(Kulüpler banka dekontuna; kulüp isminin yanında, TFF Kulüp Tescil Kod numarasını da mutlaka yazdıracaklardır.)
İşlem Bedellerinin Yatırılacağı TFF ve TASKK hesapları: Türkiye Futbol Fe¬derasyonu Hesap No : Garanti Bankası İBAN No: TR62 0006 2000 1860 0006 2977 58
Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Hesap No: Garanti Banka¬sı İBAN No: TR41 0006 2000 0820 0006 2936 12.
A) TRANSFER YAPAN FUTBOLCULARIN DOĞUM TARİHLERİNE GÖRE YATIRMALARI GEREKEN BEDELLER
a) 2012 ve 2013 yılları doğumlu futbolcuların transferlerinde:
2012-2013 yılları doğumlu amatör futbolcular, kulüplerin muvafakatı- nı almaksızın transfer ve tescil dönemleri içerisinde transfer yapabi – lirler.Bu futbolcuların transferinde TFF ve TASKK a herhangi bir ücret ödenmez. Ancak eski kulübüne ödenmek üzere TFF Hesabına 750 TL yatırıldığına dair banka dekontunu veya katkı payının ödendiğine dair kulüp belgesini ibraz edeceklerdir. Belirtilen katkı payı eski kulübüne ödenmek üzere emanet olarak TFF’nin Garanti Bankası hesabına (İBAN No: TR 19 0006 2000 1860 0006 2977 56) yatırılır.
Banka dekontunu ibraz eden futbolcular kulüp muvafakatı olmadan transfer formunda bulunan veli izin kısmının doldurulması ile diledik¬leri kulübe transfer yapabilirler.
b) 2006 – 2011 yılları arası doğumlu futbolcuların transferlerinde: \*
Profesyonel kulüplerin, Yerel ve Bölgesel Amatör Liglerdeki kulüplerin (2006-2011) doğumlu futbolcular için ASKF’den referans onayı alınması durumunda TFF hesabına 150 TL ayrıca Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nun hesabına da 150 TL yatırılacaktır.
c) 2005 ve daha büyük doğumlu futbolcuların transferlerinde:
– Profesyonel ve BAL kulüplerin 2005 ve daha büyük doğumlu ama¬tör futbolcular için ASKF’den referans belgesi alınması durumunda TFF’nin ilgili hesabına 1250 TL. Ayrıca, 2005 ve daha büyük doğumlu futbolcular için Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu hesabı¬na 500 TL. yatıracaklardır.
– Yerel liglerde yer alan amatör kulüplerin transfer işlemlerinde 2005 ve daha büyük doğumlu futbolcular için ASKF’den referans alınması du – rumunda TFF’nin ilgili hesabına 200 TL. yatıracaklardır. Ayrıca, 2005 ve daha büyük doğumlu futbolcular için Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu hesabına 300 TL. yatıracaklardır.
– Her türlü transfer işleminde kulüpler ASKF’den referans belgesi al-dıkları takdirde sadece işlem bedelini TFF hesabına yatırırlar. Referans belgesi almayan kulüpler TFF’ye yatırılacak işlem bedelinin 3 (üç) katını TFF’nin hesabına öderler.
d) 1997-2004 yılları arası doğumlu futbolcuların transferlerinde:
– 1997-2004 doğumlu amatör futbolcular, kulüplerin muvafakatını al¬
maksızın transfer ve tescil dönemleri içerisinde transfer yapabilirler. Ancak, 2004, 2003, 2002, 2001 ve 2000 doğumlu yerel lig futbolcuları¬nın transferlerinde futbolcunun yeni kulübü tarafından, eski kulübüne 7.000 TL’lik katkı payının yatırıldığına dair banka dekontunu ibraz etme¬leri gereklidir.
– Aynı şekilde 1999, 1998 ve 1997 doğumlu yerel amatör lig futbolcula-rının bir başka yerel amatör lig kulübüne transferlerinde futbolcunun yeni kulübü tarafından eski kulübüne 3.500 TL’lik katkı payının yatırıl¬dığına dair banka dekontunu ibraz etmeleri gereklidir. 7000 TL ve 3500 TL’lik miktarlar yerel lig futbolcularının, bir başka yerel lig kulübüne transferlerinde geçerlidir.
– 2004, 2003, 2002, 2001 ve 2000 doğumlu futbolcular yerel amatör lig¬
den, BAL’dan veya profesyonel bir kulüpten bir başka profesyonel ku¬lübe, yerel amatör ligden BAL’a veya BAL’dan BAL’a kulüp muvafakatı alınmadan yapılacak futbolcu transferlerinde yeni kulübü tarafından eski kulübüne 10.000 TL’lik katkı payının ödendiğine dair kulüp belgesi
» /
‘/ veya katkı payının yatırıldığına dair banka dekontunu ibraz edeceklerdir.
– Aynı şekilde 1999, 1998 ve 1997 doğumlu futbolcular yerel amatör lig¬den, BAL’dan veya profesyonel bir kulüpten bir başka profesyonel ku¬lübe, yerel amatör ligden BAL’a veya BAL’dan BAL’a kulüp muvafakatı alınmadan yapılacak futbolcu transferlerinde yeni kulübü tarafından eski kulübüne 5.000 TL’lik katkı payının ödendiğine dair kulüp belgesi veya katkı payının yatırıldığına dair banka dekontunu ibraz edeceklerdir.
– 1997-2004 yılları arası doğumlu futbolcuların transferlerinde; trans¬
fer formunda bulunan katkı payı onayı kısmının ilgili kulüp tarafından onaylanması, aksi takdirde yukarıda belirtilen katkı payı miktarı eski kulübüne ödenmek üzere TFF’nin hesabına yatırılması, Belirtilen katkı payları eski kulübüne ödenmek üzere emanet olarak TFF’nin Garanti Bankası hesabına (İBAN No: TR19 0006 2000 1860 00062977 56) yatırılır. Transfer yapan kulüpler, katkı payları ile birlikte yukarıda belirtilen TFF ve TASKK hesaplarına transfer işlem bedellerini de yatıracaklardır.
e) 1996 ve daha büyük doğumlu futbolcuların transferlerinde:
– 1996 ve daha büyük doğumlu amatör futbolcuların transferlerinde eski
kulübüne katkı payı ödenmez.
B) 2 SEZONDAN SERBEST KALAN FUTBOLCULAR : Aralıksız iki (2) sezon , vize ve transfer işlemi yaptırmayan futbolcular serbest kalır. Serbest kalan futbolcu Transfer Formu (EK:13) ve belirtilen ücreti TFF ve TASKK hesabına yatırarak ASKF kanalı ile TFF Bölge Müdür¬lüklerinde lisans çıkartabilirler.
ASKF’den referans belgesi alındığı takdirde TFF hesabına 150 TL yatırdık¬larına dair banka dekontunun aslı, ayrıca Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu hesabına 150 TL yatırmak zorundadır. (Kulüp ve sporcu isimlerinin yazılı olduğu banka dekontunun aslı TFF Bölge Müdürlüklerine verilecektir)
C) FESİHLİ KULÜPTEN SERBEST KALAN FUTBOLCULAR : Valiliklerce kapatılan, Dernek Yönetim Kurulu kararı gereğince futbol fa¬aliyetlerine son veren veya Federasyonumuz kararıyla futbol tescili iptal edilen kulüplerin futbolcuları serbest kalır Ayrıca spor kulüpleri futbol fa¬aliyetini kapattıklarına dair aldıkları Yönetim Kurulu kararını notere onay-lattırarak Federasyona başvurduklarında futbol faaliyetlerine son verilir Bu kulüplerinde futbolcuları serbest kalır. Transfer Formu (EK:13) ve diğer 
belgeler ile Serbest kalan futbolcu dilediği kulüpte belirtilen ücreti TFF hesabına yatırarak ASKF kanalı ile TFF Bölge Müdürlüklerinde lisans çı-
Serbest kalan futbolcular TFF hesabına 150 TL ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu hesabına 150 TL yatırır.
(Tüm Transferlerde Kulüp ve sporcu isimlerinin yazılı olduğu banka dekon¬tunun aslı TFF Bölge Müdürlüklerine verilecektir.
• AMATÖR FUTBOLCUNUN PROFESYONEL OLMASI VE AMATÖR-LÜK STATÜSÜNÜN YENİDEN KAZANILMASI
Amatör bir futbolcu 15 yaşını doldurmuş olması kaydıyla profesyonel fut¬bolcu statüsünü kazanabilir. 18 yaşın altındaki amatör futbolcuların pro¬fesyonel statüye geçişlerinde, adına tescilli oldukları kulübün yazılı muva- fakatının alınması zorunludur. (EK: 18, EK: 19)
Yetiştirme Tazminatı Miktarları
Kategori Kulüpler Yetiştirme Tazminatı Miktarları 2022-2023
Birinci Kategori Süper Lig Kulüpleri 420.000 TL
İkinci Kategori TFF 1.Lig Kulüpleri 210.000 TL
Üçüncü Kategori TFF 2. Lig Kulüpleri 84.000 TL
Dördüncü Kategori TFF 3. Lig Kulüpleri ve Amatör Liglerde Yer Alan Kulüpler 42.000 TL

Profesyonel statüde oynamış olduğu en son resmi müsabakadan en az 30 günlük süre geçen ve kulübü ile olan sözleşmesi sona ermiş olan profesyonel futbolcu¬lar, amatör futbolcular için belirlenen tescil dönemlerinin birinde amatörlüğe geçebilirler. Profesyonel futbolcu statüsünde iken ister kendi kulübünde, ister başka bir kulüpte amatör statüsü kazanacak olan 2000 ve daha küçük doğumlu futbolcuların 3.000 TL’yi, 1999 ve daha büyük doğumlu futbolcuların 7.500 TL’yi Federasyonun (Garanti Bankası hesabına İBAN No: TR 62 0006 2000 1860 0006 2977 58) yatırması gerekmektedir. Ayrıca, kendi kulübünde veya başka bir ku¬lüpte profesyonellikten amatörlüğe dönüş yapan 2000 ve daha küçük doğumlu futbolcular ile 1999 ve daha büyük doğumlu her futbolcu Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu hesabına (Garanti Bankası İBAN NO: TR410006 2000
0820 0006 2936 12) 500 TL yatıracaktır (Banka dekontunun aslı TFF Bölge Mü¬dürlüklerine verilecektir).
Profesyonel statüden, amatör statüye geçen futbolcunun yeni kulübü, tescil iş¬lemi sırasında diğer belgelerin yanında EK: 15’i de futbolcusuna imzalatarak vermesi gerekmektedir.
• 18 YAŞ ALTI FUTBOLCULARIN İŞLEMLERİNDE VELİ İMZASI:
18 yaş altıfutbolcuların filiz lisans, vizeve transfer işlemlerinde veli imzası¬nın olması zorunludur. Velinin yerine bir başka kişinin imza atması halinde bu durumdan kulübün TFF Bölge Müdürlüğüne verilen imza sirkülerinde isimleri bulunan yöneticiler ve kulüp sorumlu olup şikayet halinde Cum¬huriyet Savcılıklarınca işlem yapılacağı gibi ayrıca Amatör Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilirler.
• KAYIP LİSANSIN ÇIKARTILMASI:
Amatör futbolcuların lisansının kayıp olması halinde, lisanslı olduğu ku – lübün yazılı başvurusu üzerine (EK: 14) yeni lisans çıkartılır. Bu işlem için futbolcunun nüfus cüzdanı veya ehliyetin aslı ve bir adet fotoğrafın ve¬rilmesi gerekmektedir.
• KULÜPLERİN VİZE-REFERANS, YENİ TESCİL, VİZE VE TRANSFER İŞLEMLERİNE AİT BELGELERİ TESLİM EDECEKLERİ YERLER
Kulüpler, hazırlayacakları vize-referans, yeni tescil (filiz), vize ve transfer belgelerini illerindeki Amatör Spor Kulüpleri Federasyonlarına teslim ede¬cekler ve kulüplere iade tarihleri ilgili Amatör Spor Kulüpleri Federasyon¬larınca bildirilecektir.
• AMATÖR FUTBOLCULARDA YAŞ DÜZELTİLMESİ TALEBİ
Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer Talimatı’nın 8/b maddesine göre “Li¬sans işlemlerinde futbolcuların yaş düzeltmeleri işlemlerde dikkate alın¬maz. Tescil sürelerinin hesaplanmasında Federasyon Bölge Müdürlükleri¬nin onay tarihi esas alınır” hükmü gereğince bir amatör futbolcu mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptığında, yapılan bu yaş düzeltmesinin futbol lisansında da düzeltilmesi talebi kesinlikle kabul edilmemektedir. Ancak, mahkemenin yaş düzeltmesi kararını verdiği tarih, futbolcunun çıkartmış olduğu filiz lisans tarihinden önceki bir tarih ise mahkeme kararı kabul edi¬lerek gerekli yaş düzeltmesi yapılır. 
BÖLÜM VI
YABANCI UYRUKLU FUTBOLCULARIN LİSANSLARININ
VERİLMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR
1) YABANCI UYRUKLU FUTBOLCULARIN FİLİZ LİSANS, VİZE VE TRANSFER İŞLEMLERİ
2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de yabancı uyruklu futbolcu oyna¬mayacaktır. Yerel liglerin büyükler kategorisinin en üst liginde yabancı uyruklu futbolcular oynayamazlar. Yani, ilde Süper Amatör, 1. ve 2. Amatör lig’ler varsa Süper Amatör Lig’de yabancı uyruklu futbolcu oynayamaz. 1. ve 2. Amatör lig¬lerde oynar. İlde 1. ve 2. Amatör Ligler varsa, 1. Amatör lig’de oynayamaz, 2. Amatör ligde oynar. İlde sadece birinci Amatör lig varsa yabancı uyruklu futbol¬cular bu ligde oynarlar ama takımları sezon bitiminde BAL takımı ile baraj mü¬sabakası oynama hakkı elde ettiyse, bu baraj müsabakasında yabancı uyruklu¬lar oynayamazlar. Yabancı uyruklu futbolcular kendisi tarafından Türkiye’de en az bir yıl (12 ay) oturma izni almış olmalıdır. Yabancı uyruklu futbolcular otur¬ma iznini futbol haricindeki spor branşlarından dolayı almışlarsa futbol lisansı verilmez. Şayet, futbol lisansı verildiği anlaşıldığında AFDK’ya sevki yapılarak lisansın iptaline karar verilir. 12 aylık oturma izni alan yabancı uyruklu futbolcu başvuru hakkını oturma izninin ilk 6 ayında kullanmak durumundadır.
Yabancı uyruklu futbolcuların oynama hakkı olduğu büyükler kategorisindeki takımlarda en fazla 2 (iki) yabancı uyruklu futbolcu müsabaka isim listesine yazılır ve oynayabilir.
2022-2023 sezonunda amatör kulüplerin U18 ve daha küçük yaş kategorilerin¬deki takımlarda Türkiye’de en az 12 aylık oturma izni almış en fazla 5 (beş)’er yabancı uyruklu futbolcu esame listesine yazılabilir ve oynayabilir.
a) Yabancı uyruklu futbolcuların transfer işlemleri Federasyonca belirlenmiş transfer dönemleri içinde gerçekleştirilir.
b) Yabancı uyruklu futbolcuların Uluslararası transferinde FIFA Kuralları ge- çerlidir.
Türkiye’de transfer yapacak olan yabancı uyruklu futbolcuların transfer ve li¬sans işlemlerinde Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer Talimatı hükümleri uy¬gulanır.
c) Uluslararası transferi yapılan profesyonel futbolcuların, Türkiye’de amatör statüde lisans alabilmeleri için Federasyonca Uluslararası Transfer Tescil Sertifikasının alınmış olmasının yanı sıra, geldiği ülkede profesyonel statü¬de en son oynadığı resmi müsabaka tarihi üzerinden 30 günlük bir sürenin geçmiş olması zorunludur.
d) Yabancı uyruklu futbolcuların filiz lisans ve vize işlemleri 08 Ağustos 2022 tarihinde başlayıp 16 Haziran 2023 tarihine kadar yapılır. Türkiye’de her¬hangi bir kulübe tescil işlemi (filiz lisans) yaptırdıktan sonra, başka bir ülkede tescilli olduğu tespit edilen yabancı uyruklu futbolcuların lisans ve tescil işlemleri iptal edilir. Durum, ilgili Ulusal Federasyona bildirilir. İptal tarihinden itibaren bir yıl süre geçmeden Türkiye’de tescil işlemi yapılmaz.
e) Türkiye’de herhangi bir kulüpte tescilli iken, yabancı bir ülkenin resmi mü¬sabakalarına katıldığı tespit edilen yabancı uyruklu futbolcu bu durumun tespiti halinde Disiplin Kurulu’na sevk edilir. Ancak, kendi milli takımlarının maçlarında oynamaları bu hükmün dışındadır.
f) Yabancı uyruklu futbolcuların belgeleri, kulüpleri tarafından eksiksiz ola¬rak Federasyon Bölge Müdürlükleri kanalı ile Amatör İşler Müdürlüğüne gönderilir. Amatör İşler Müdürlüğünce lisans ve tescil işleminin yapılması uygun görülmediği sürece lisans ve tescil işlemi yapılmaz.
g) Yabancı uyruklu futbolcuların Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden aldıkları oturma izin belgesinin aslının TFF Bölge Müdürlüklerine ibraz edilmesi zo¬runludur.
h) 2021-2022 sezonunda oturma izni alıp amatör bir kulüpte lisans çıkartarak futbol oynayacak yabancı uyruklu futbolculara,
2022-2023 sezonunda Bölge Müdürlüklerimize vize veya transfer işlemi için başvurduklarında, futbolcunun oturma izninin bitiş süresine bir (1) aydan daha uzun bir süre kalmış ise, bu futbolcuya oturma izninin bitiş süresinin son tari¬hine kadar geçerli olduğu lisansa yazılarak lisans verilir. Bu futbolcu oturma izninin süresi bitmeden yeni oturma izninin aslını getirdiği takdirde, lisansın üzerine oturma izninin geçerli olduğu son tarih yazılarak yeni lisansı verilir.
Diğer ülke Futbol Federasyonlarına bağlı kulüplerden transfer işlemi yapılacak yabancı uyruklu futbolcuların tescil işlemi için 2004 ve daha küçük doğumlular işlem bedeli olan 4.000 TL’nin % 50’si olan 2000 TL ve 2003 ve daha büyük doğumluların işlem bedeli olan 11.000 TL’nin % 50’si olan 5.500 TL’nin TFF hesabına yatırıldığına dair banka dekontunu vermek zorundadır.
Geri kalan miktar olan 2000 TL veya 5500 TL uluslararası transfer işlemi ta¬mamlandıktan ve lisans verilmeden önce TFF hesabına yatırılacaktır (Sertifika¬sı gelen veya talebin üzerinden 30 gün geçmesinden dolayı tescil hakkı kazanan yabancı uyruklu futbolcunun kulübe tescilinden vazgeçildiği takdirde yatırılmış olan % 50’lik miktar kulübe iade edilmez). Uluslararası transfer talebinde bu¬lunan futbolcu için kulüp (Ek: 17)’de belirtilen bilgileri içeren başvurularını Tür¬kiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Müdürlüğü’ne Bölge Müdürlükleri kanalı ile vererek ilgili Federasyondan Uluslararası Transfer Tescil Sertifikası talep edilecektir.
Uluslararası Transfer Tescil Sertifikası talebinde bulunan yabancı uyruklu fut¬bolculardan Türkiye Futbol Federasyonunca lisans verilmesine karar verilen futbolcuların kulüpleri başvuruda yatıracakları miktarı ve lisans verildikten sonra yatıracakları miktarı TFF’nin (Garanti Bankası hesabına İBAN No: TR62 0006 2000 1860 0006 297758) yatırarak banka dekontunu diğer belgelerle birlik¬te işlem yaptıracağı TFF Bölge Müdürlüğüne vereceklerdir.
Yabancı uyruklu futbolcu transferi yapan kulüpler ayrıca, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu hesabına (Garanti Bankası İBAN No: TR410006 2000 0820 0006 293612) 750 TL yatıracaktır.
Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu futbolcu ilk kez (Filiz) lisans çıkarttı¬ğında 2004 ve daha sonraki doğumlulardan lisans bedeli alınmaz. 1999-2003 arası doğumlu yabancı uyruklu futbolcular filiz lisans çıkarttığında 3.000 TL olan bedelin % 50’si olan 1.500 TL’yi, 1998 ve daha önceki yıllarda doğmuş ya¬bancı uyruklu futbolcular Filiz lisans çıkarttığında 6.000 TL olan bedelin %50’ si olan 3.000 TL’yi TFF hesabına yatırıldığına dair banka dekontunu işlem yaptır¬dığı TFF Bölge Müdürlüğüne vermek zorundadır.
1999-2003 doğumlular için geri kalan miktar olan 1.500 TL ve 1998 ve önceki yıllarda doğmuş futbolcular için geri kalan miktar olan 3.000 TL’yi uluslarara¬sı sertfika talebi işleminin tamamlanmasından ve lisans verilmeden önce TFF hesabına yatıracaktır.
Filiz lisans için başvuru yapıp, lisanslı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu fut¬bolcular yaş durumuna göre 4.000 TL veya 11.000 TL uluslararası sertifika ta¬lebi işleminin tamamlanmasından ve lisans verilmeden önce TFF ‘nin (Garanti Bankası hesabına İBAN No: TR62 0006 2000 1860 0006 297758) yatırılacaktır.
Türkiye’de bir üniversiteye kayıt yaptıran ve öğrenciliğinden dolayı bir yıl (12 ay) oturma izni almış olan yabancı uyruklu futbolcuların tescil işlemlerinde TC uyruklu futbolculara uygulanan ücretlerin aynısı uygulanır.
18 yaş ve altı yabancı uyruklu futbolcu filiz lisans talebinde bulunduğunda 10 yaş ve sonrası aralıksız olarak Türkiye’de ikamet ettiğini resmi belgelerle ka¬nıtladığı taktirde filiz lisans verilir.
2) YURT DIŞINDA TESCİL EDİLMİŞ T.C. VATANDAŞI FUTBOLCU-LARIN YENİ TESCİL VE TRANSFER İŞLEMLERİ
Yurt dışında bir spor kulübünde tescili bulunan T.C. vatandaşı amatör fut¬bolcular gelmiş olduğu ülke Federasyonuna bağlı kulüplerden transfer işlemi yapılarak Türkiye’de herhangi bir kulüpte lisans çıkartacakları za man, (EK: 17)’de belirtilen belge ile birlikte kulüpleri tarafından TFF’nin (Garanti Bankası hesabına İBAN No: TR62 0006 2000 1860 0006 297758) T.C. vatandaşı futbolcu 2004 ve daha sonraki yıllarda doğmuş ise1.000 TL olan lisans işlem bedelinin %50’si olan 500 TL’yi, T.C. vatandaşı futbolcu ve 2003 ve daha önceki yıllarda doğmuş futbolcular ise 5.000 TL olan lisans işlem bedelinin % 50’si olan 2.500 TL’nin TFF hesabına yatırıldığına dair banka dekontunu işlem yaptıracağı TFF Bölge Müdürlüğüne verilmesi zorunludur. Geri kalan miktarlar transfer işlemi tamamlanıp lisans verilmeden önce TFF hesabına yatırılacaktır (Sertifikası gelen T.C. vatandaşı futbolcunun, kulübe tescilinden vazgeçildiği takdirde yatırılmış olan miktar kulübe iade edilmez).
Yurt dışında bir spor kulübünde tescilli olan T.C. vatandaşı amatör futbolcu Türkiye’de bir üniversiteye kayıt yaptırdı ise transfer işleminde yurt içindeki T.C. uyruklu futbolculara uygulanan ücretlerin aynısı uygulanacaktır.
Yurt dışında bir spor kulübünde tescili bulunan T.C. vatandaşı futbolcula¬rın transferlerinde ayrıca Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu hesabına (Garanti Bankası İBAN No: TR41 0006 2000 0820 0006 2936 12), futbolcu 2004 ve daha sonraki yıllarda doğmuş ise 250 TL, futbolcu 2003 ve daha önceki yıllarda doğmuş ise 400 TL yatırılacaktır.
Yurt dışında bir spor kulübünde tescili bulunan T.C. vatandaşı futbolcunun gelmiş olduğu ülke Federasyonundan Uluslararası Transfer Tescil Sertifi¬kası istenecektir.
Bu konumdaki futbolcuların, tescil ve transfer işlemleri Federasyonca be¬lirlenen tescil dönemleri içinde geçerlidir.
Türkiye’de herhangi bir kulübe tescil işlemi (filiz lisans) yaptırdıktan sonra başka bir ülkede tescilli olduğu tespit edilen T.C. vatandaşı futbolcuların lisans ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu durum, ilgili ülkenin Federasyonuna bildirilir. İptal tarihinden itibaren bir yıl süre geçmeden Türkiye’de tescil işlemi yapılmaz.
3) 18 YAŞINDAN KÜÇÜK FUTBOLCULARIN ULUSLAR ARASI
TRANSFERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE BAŞVURU EV¬RAKLARI
FİFA Oyuncu Statüleri ve Transferleri Talimatı uyarınca 18 yaşından küçük oyuncuların transferleri bazı istisnai durumlar haricinde yasaklanmıştır.
Ülkemizi ilgilendiren iki istisnai durum ve bu durumlarda istenen belgeler aşağıdadır.
1- Futbolcunun Ebeveynlerinin Yeni Kulübünün Yerleşik Bulunduğu Türkiye’ye Futbolla İlgili Olmayan Nedenlerle Taşınması:
Bu durum ister filiz lisans çıkartacak olsun, ister transfer yapacak olsun, Futbolcunun;
a) Doğum Belgesi
b) Kimlik veya Pasaport Sureti
Ebeveyninin;
c) İş Sözleşmesi
d) Kimlik ve Pasaport Sureti
e) İkamet Belgesi
f) Çalışma İzni Belgeleri istenmektedir.
Bu belgelerin İngilizce tercümesini (Tercüme bürolarından imzalı ve mü¬hürlü) vermeleri gerekir.
2- Futbolcunun T.C. vatandaşı oImamasına rağmen Türkiye’de aralıksız olarak en az 5 yıldan beri ikamet etmesi;
Bu durumdaki oyuncuya filiz lisans çıkartılacak olup oyuncunun tescil için aşağıdaki belgelerin İngilizce tercümelerini (Tercüme bürolarından imzalı ve mühürlü) vermeleri gerekir.
Futbolcunun;
a) Doğum Belgesi
b) Kimlik veya Pasaport Sureti
c) İkamet Belgesi
Yukarıda belirtilen istisnai durumlara uygun olan futbolcuların filiz lisans ve transferlerinde kulüpler tarafından futbolcu ve ebeveynlerle ilgili iste¬nen belgeler Federasyonumuz Bölge Müdürlükleri kanalıyla Türkiye Fut¬bol Federasyonu’nun ilgili birimine İngilizce tercümesi yapılmış olarak verilecektir. Federasyonumuz bu belgeyi Transfer Eşleştirme Sistemi- ne yükleyerek onay vermesi için FIFA’ca oluşturulmuş olan Alt Komiteye ulaştırılacaktır. Alt Komite tüm belgelerle beraber başvurunun yapılması tarihinden itibaren 2-6 hafta arasındaki bir sürede değerlendirmesini yapa¬caktır. T ransfer ve Tescil işlemi Alt Komitenin izin vermesi durumunda ya¬pılacaktır. Uluslararası Transferlerde, Transfer ve Tescil dönemi içerisinde yapılacak başvurular dikkate alınacaktır. Bu tarihler dışındaki başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Belgelerde mutlaka bulunması gerekli bilgiler aşağıdadır.
Belgeler Belgelerde Bulunması Gereken Asgari Bilgiler
İş Sözleşmesi (Veli) – İşveren Adı, İşveren Adresi, Konum,
– Çalışanın Tam Adı – Soyadı,
– İş Tanımı,
– Ücret Detayları,
– İşe Başlangıç Tarihi, Geçerlilik Şartları,
Ebeveyn (Veli) Onayı – Ebeveyn (Veli) Tam Adı, Oyuncunun Tam Adı, Yetki,
Doğum Tarihi belgesi – Oyuncunun Tam Adı-Soyadı, Doğum Tarihi,
Oyuncu- Ebeveyn (Veli) Kimlik ve Pasaport Belgesi – Tam Adı-Soyadı, Uyruk
Oyuncu- Ebeveyn (Veli) İkametgah Belgesi – İkamet Başlangıç Tarihi,Adres/ Konum
Oyuncu- Ebeveyn (Veli) Çalışma İzin Belgesi – Ülke
– Düzenleme Tarihi, İzin Sahibinin Tam Adı-Soyadı, Geçerlilik Şartları

EKLER
(2022-2023 SEZONU İÇÎN GEÇERLÎDÎR) EK: 1
VÎZE BELGESİ
ASKF
BAŞKANLIĞINA
Kulübün İsmi :
TFF Tescil Kodu :
İli – İlçesi :
Renk :
Adresi :
E-mail :
Kulübü Başkanlığı
Tarih – Mühür – İmza
—oOo—
VİZE-REFERANS BELGESİ
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
Yukarıda ismi yazılı spor kulübü 2022-2023 sezonu için vize-referans işlemlerini tamamlamıştır.
ASKF Başkanlığı
Tarih – Mühür – İmza
EK: Vize-Referans (Lige Katılma) banka dekontu.
YEREL LİGLERE KATILAN SPOR KULÜPLERİNİN
SEZON BAŞINDA FUTBOL İL TEMSİLCİLİKLERİNE
VERECEKLERİ TAAHHÜTNAME
FUTBOL İL TEMSİLCİLİĞİNE
2022-2023 Futbol Sezonunda İl Tertip Komiteleri ve İl Disiplin Kurulunca alınan kararlan, komiteler tarafından belirlenen ilan tahtaları¬na asılmak, ASKF Başkanlığının veya Futbol İl Temsilciliğinin internet sitesinden ilan edilmek suretiyle tarafımıza tebliğ edilmiş sayılacağını, Amatör Futbol Disiplin Kurulu kararlarının ise TFF’nin internet sitesinden ilan edilmek veya FDT’nin 78. Madde hükümlerinin uygulanması suretiyle tarafımıza tebliğ edilmiş sayılacağını, aksine durumlarda Futbol Disiplin Talimatı ve diğer talimatlar doğrultusunda verilecek cezayı kabul edeceğimizi taahhüt ederiz.
KULÜP ADI:
KULÜBÜN TFF TESCİL KODU:
KULÜP YETKİLİ Sİ KULÜP YETKİLİSİ
Adı – Soyadı Adı – Soyadı
Tarih – Mühür – İmza Tarih – Mühür – İmza
Kulüp İletişim Bilgileri
Adresi :
Tel : Faks:
E-mail :
Futbol Şube Sorumlusunun Adı Soyadı; . ,
Tel(İş): Cep :  
AMATÖR KULÜP GÖREVLİSİ SAHA İÇİ GİRİŞ KARTI BAŞVURU FORMU

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
2022-2023 Sczonundaaşağıdakimlikbilgilcrivegörevibclirtilcn saha içi giriş kartının çıkartılmasını arz ederiz.
KULÜBÜN TFF TESCİL KODU:
KULÜP ADİ:
KULÜP YETKİLİSİ KULÜP YETKİLİSİ
Adı – Soyadı Adı – Soyadı
Mühür-İmza Tarih-Mühür-İmza
KİMLİK BİLGİSİ GÖREVİ (İşaretleyiniz)
T.C. Kimlik No: Kulüp Yöneticisi:
Soyadı : O -Yönetim Kurulu Üyesi
Adı : □ -Yönetim Dışı Görevli
Doğum Tarihi : Q Doktor
Kart No : Q Sağlık Görevlisi
□ İlk Yardımcı □ Masör
EK: Yönetim Kurulu Kararı
NOT: Kulüpler 18 yaşını tamamlamış Yönetim Kunılu Üyesi olan 5 kişye ve Yönetim Kurulun belirleyeceği antrenör ve faal futbolcu ohnayan 2 kişiye (yönetim dışı görevli olan 2 kişi başvuru belgesinde adli sicil kaydı ekleyecek¬lerdir.) Olmak üzere en fazla 7 kişiye saha içi giriş kartını çıkartabilir

(2022-2023 SEZONU İÇİN GEÇERLİDİR) EK: 4
KAYIP SAHA İÇİ GİRİŞ KARTI FORMU
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
Aşağıda görevi, adı-soyadı ve T.C.’no su yazılı kişinin Saha İçi Giriş Kartı kayıp olduğundan yeni saha içi giriş kartı çıkartılmasını arz ederiz.
KULÜP ADI :
KULÜBÜN TFF TESCİL KODU:
GÖREVİ (İşaretleyiniz)
Kulüp Yöneticisi:
I I -Yönetim Kurulu Üyesi
] -Yönetim Dışı Görevli
□ Doktor
I I Sağlık Görevlisi
| | İlk Yardımcı
| | Masör
Adı – Soyadı :
T.C. no’su :
KULÜP YETKİLİSİ KULÜP YETKİLİSİ
Adı – Soyadı Adı – Soyadı
Tarih-Mühür-İmza Tarih-Mühür-İmza
AMATÖR KULÜP YETKİ BELGESİ VE İMZA SİRKÜSÜ FORMU
TFF BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
2022-2023 Futbol sezonunda; kulübümüz adına transfer ve lisans evraklarını imzalamaya, Teknik Sorumlu, Antrenörler ve diğer çalışanlarla sözleşme imzalamaya, sözleşmeleri fesih etmeye, karşılıklı sona erdirmeye. Futbolcu muvafakatnamesini, yetiştirme tazminatının ödendiğine dair belge ve karşılıklı vazgeçme belgesini, amatöre dönüş fesih taahhütnamesini ve katkı payının ödendiğine dair belgeyi imzalamaya, kulübümüzü Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde yapılacak işlemlerde temsil etmeye, Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde yapılacak diğer iş ve işlemleri yapmaya, her türlü belgeleri imzalamaya, neticelendirmeye ve yazışmaları yapmaya, kulübümüz adına aşağıda adı, soyadı ve imza örnekleri bulunan kulüp imza yetkililerimizin, müşterek çift imza ile imzalamalınna,
İmza Yetkisi Olanların / Adı Soyadı İmza Örneği
1-
2-
3-
oy birliği ile karar verilmiştir.
KULÜP YETKİLİSİ
KULÜP ADI: Adı – Soyadı
Tarih – Mühür – İmza
KULÜBÜN TFF TESCİL KODU:
Not: Belgelerde en az iki yetkilinin imzasının bulunması zorunludur. Kulüpler imza atmaya yetkili yöneticilerde değişiklik yaptıkları takdirde bu belgeyi yeniden düzenleyip TFF Bölge Müdürlüklerine vermek zorundadır.
Kulüp İletişim Bilgileri :
Adres :
Tel : Faks :
E-mail :
Futbol Şube Sorumlusunun Adı Soyadı :
Tel (İş): Cep :
Not: E-mail adresi kulübe ait veya imza yetkili yöneticilerden birine ait olmalıdır. Değişiklik halinde TFF Bölge Müdürlüklerine değişikliğin bildirilmesi kulübün sorumluluğundadır.
TAAHHÜTNAME
Kulübümüz, Türkiye FutbolFederasyonu bünyesinde amatör futbol faaliyetlerine katıldığından / katılacağından 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından çıkarılan talimat, düzenleme ve esaslara, tescil ve müsabaka esaslarına uyacağımızı, bu kurallara kendi üyelerimizin, yetkililerimizin ve futbolcuları mızın da uymasını temin edeceğimizi, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun görev ve yetkilen ile ilgili hükümler saklıkalmak kaydıyla; TFF’nin ilk derece hukuk kurallarının görev ve yetkilerini kabul edip kararlarına uyacağımızı, bu kararlar ile 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş veGörevleri Hakkında Kanun’un 6. maddesinin 2.fıkrası hükmünce TFF talimatları, düzenlemeleri ile bunlara ilişkin uygulamalar aleyhine, sadece Tahkim Kurulu nezdinde itirazda bulunacağımızı; Tahkim Kurulu kararlarının kesin olduğunu kabul ile kararlara karşı da herhangi bir adli veya idari yargı yoluna temyiz,tashihi karar,yargılamanın iadesi gibi kanun yollarına başvurma hakkımız bulunmadığını ve sadece Tahkim Kurulu nezdinde itirazda bulunacağımızı, bütün bunlara aykırı hareket ettiğimiz takdirde tescilimizin iptal ini ve müsabakalara iştirak ettirilmemeyi kabul ve taahhüt ederiz.
NOT : Bu taahhütname Kulüp Yönetim Kurulu kararı olarak Karar Defterine yazılıp, kulüp yöneticilerince imzalandıktan sonra Noterde onaylattırılacaktır.
REFERANS BELGESİ
TÜRKİYE FUTBOL FEDARSYONU BAŞKANLİĞİNA
Tescil Edilecek Kulübün:
İsmi :
Rengi :
İl-İlçe :
Demek DEBİS No ;
Demek Kuruluş Tarihi :
Demek Adresi :
Dernek Yet.ikilisi :
Adı-Soyadı :
Tel :
Yukarıda kimliği belirtilen Futbol Kulübü referans işlemlerini tamamla¬nıl şiir
Bilgilerinize arz ederiz
ASKF Başkanlığı
Tarih- Mühür- İmza
SPOR KULÜBÜ BİLGİ FORMU
KULÜBÜN:
İsmi :
Rengi :
Ayineı İşareti (Amblem) :
Demek DERBİS No :
İli – İlçesi :
İdari Merkezinin Adresi :
Tüzüğün Onayına İlişkin Resmi Yazı :
Kulübün Kurulmasına ilişkin, Bağlı Bulunduğu Kuruluşun İzin Belgesi (x) :
Kulüp İletişim Bilgileri
Kulüp Adresi ;
Kulüp Tel: Kulüp Faks:
Kulüp E-mail :
Kulüp Yetkilisinin Adı-Soyadı:
Kulüp Yetkilisi Telefonu :
Bu Bölüm Federasyonca Doldurulacaktır.
TESCİL TARİHİ :
RENK/İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TARİHİ :
(x) Özel ve Resmi Kurum Kulüpleri ve Askeri Spor Kulüpleri tarafından doldurulacaktır.
EK: 9
UYGUNLUK BELGESİ
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
AMATÖR İŞLER KURULU BAŞKANLIĞINA
Aşağıda ili – ilçesi yazılı Spor Kulübii Demeğinin, Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı’nın 10. uncu maddesinde yer alan kriterlere haiz olduğu yapılan inceleme sonucunda belirlendiğinden iş bu “UYGUNLUK BELGESİ” tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.
/ /
Üye Üye Üye Üye
Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı
İmza İmza İmza İmza

I Spor Kulübü Demeğinin İsmi
2 – İli – İlçesi
3-Demek DEKBİS No
4-Tesis Durumu
5-Faaliyete katılacağı kategoriler
6 – Talimata u ygun olmayan hu su slar
Tasdik Olunur.
./. /
Amatör İşler Kurulu 
2022-2023 SEZONUNDA GEÇERLİDİR EK:IO
RESİM
Doktor/ASKF
Kaşesi
DURUM BİLDİRİR TEK HEKİM SAĞLIK RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN:
T.C. Kimlik Numarası:
Adı ve Soyadı:
Baba Adı: Cinsiyeti:
Doğum Tarihi: Telefon Numarası:
Kurumu ve Görevi: -SPORCU
Rapor Tarihi:* Rapor No:**
Adres:
ICD KODU VE TANI(LAR): Z02.5 SPORA KATILIM İÇİN MUAYENE
BULGU(LAR):
GENEL TIBBİ DEĞERLENDİRME KARARI :
Yukarıda bilgileri bulunan şahsın düzenlemiş olduğu bilgi formu ve tarihinde
yapılan fizik muayenesi sonucunda;
□ Hastalığı bulunmadığını bildirir hekim kanaat raporudur.
□ Tanı ve bulgular kısmında yer alan hastalıkların bulunduğunu bildirir hekim kanaat raporudur.
□ İleri tetkik için üst basamak sağlık kuruluşunda değerlendirilmesi uygundur.
*Rapor geçerlilik süresi l(bir) yıldır.
**Rapor no zorunludur.
HEKİM ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO KAŞE-İMZA

FİLİZ LİSANS FORMU 2022-2023
T.C. KİMLİK No: RESİM
ADI SOYADI !
Anne Adı ■
Baba Adı !
Doğum Yeri ! Doğum Tarihi:
Kulüp Adı :
Kulüp Kodu :
VELİ MUVAFAKATİ
Velisi bulunduğum yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan futbolcunun yurtiçi ve yurtdışında hiçbir kulüpte lisansı olmadığını ili
Spor Kulübü adına 2022-2023 futbol sezonunda lisans çıkartmasına ve futbol oynamasına,
deplasman müsabakaları için seyahat etmesine muvafakat eder, TFF tarafından çıkarılan talimatları okuduğumu ve kabul ettiğimi taahüt ederim.
Veli
Adı: İmza
Soyadı:
Tarih:
FUTBOLCU TAAHHÜTNAMESİ
2022-2023 Futbol sezonundan önce yurtiçinde veya yurtdışında hiçbir kulüpte lisanslı olmadığımı ili
Spor Kulübüne tescilimin yapılmasını,aksi halde Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer,
Futbol Müsabaka ve Futbol Disiplin Talimatlarına göre işlem yapılmasını kabul ve taahhüt ederim.
Futbolcu
İmza
Adı:
Soyadı:
Tarih:
KULÜP ONAYI
Yukarıdaki imzalar Velinin/ Futbolcunun kendisine ait olup, adı geçen futbolcunun yurtiçinde ve yurtdışında lisansı olmadığını ve bu formdaki her türlü bilgi,mühür .imzalann doğru olduğunu onaylanz.Aksi halde, sorumluluğunun kulübümüze ait olduğunu ve hakkımızda Futbol Disiplin Talimatı hükümlerine göre işlem yapılmasını kabul ve taahhüt ederiz. KULÜP KODU:
Kulüp İm» YetMIl»! Kulüp İma, Ystkllisl
Adı-Soyadı : Adı-Soyadı:
Kulüp Görevi: f KULÜP \ Kulüp Görevi:
-r -u \ MÜHRÜ / T „
Tanh: \ / Tanh:
İmza: İmza:

2022 – 2023 VİZE FORMU (F
LİSANS No : RESİM
T.C. KİMLİK No :
ADI SOYADI t
Anne Adı :
Baba Adı :
Doğum Yeri : Doğum Tarihi:
Kulüp Adı :
Kulüp Kodu:
VELİ MUVAFAKATİ
Velisi bulunduğum yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan futbolcunun 2022-2023 sezonu için tescilli lisansının vizesinin
Spor Kulübü adına yapılmasına muvafakat eder
TFF tarafından çıkarılan talimatları okuduğumu ve kabul ettiğimi taahhüt ederim.
Veli
Ad1, îmza:
Soyadı:
Tarih:
FUTBOLCU TAAHHÜTNAMESİ
2022 2023 Futbol sezonunda lisans vizemin, tescilli bulunduğum
Spor Kulübü adına yapılmasını kabul ve taahhüt ederim. (18 Yaş Altı ■ Üstü ) Futbolcu İmza
Adı:
Soyadı:
Tarih:
SAĞLIK BEYANI
Yukarıda kimlik bilgileri bulunmakta olup, sağlık yönünden futbol oynama
FUTBOLCU (18 YAŞ ÜSTÜ) : jmza
Adı:
Soyadı:
Tarih: ra ve yarışmalara katılmaya elverişliliği beyan ederim.
VELİ (18 YAŞ ALTI): İmza
Adı:
Soyadı:
Tarih:
İletişim No:
KULÜP ONAYI
Bu formdaki her türlü bilgi, mühür, imzaların doğru olduğunu onaylarız. Aksi halde, sorumluluğunun kulübümüze ait olduğunu ve hakkımızda Futbol Disiplin Talimab hükümlerine göre işlem yapılmasını kabul ve taahhüt ederiz. KULÜP KODU:
Kulüp İmza Yetkilisi Kulüp İmza Yetkilisi
Adı-Soyadı: / \ Adı-Soyadı:
1KULÜP 1
Tarih: 1 MÜHRÜ J Tarih:
İmza: İmza:

RESİM LİSANS No :
T.C. KİMLİK No:
ADI SOYADI !
Anne Adı S Baba Adı :
Doğum Yeri : Doğum Tarihi :
Yeni Kulüp Kodu:
Kulüp Statüsü: P^F’YE[5ELYeni Kulüp Adı

1 – TESCİLLİ OLDUĞU (ESKİ) KULÜP MUVAFAKATİ / KATKI PAYI FERAGAT BELGESİ
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan futbolcumuzun dilediği spor kulübüne tesciline kulübümüz muvafakat etmiştir.
Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer Talimatı hükümlerine uygun olarak katkı payından feragat ettiğimizi kabul ve taahhüt ederiz.
(ESKİ) KULÜP ADI:
2022-2023 Futbol Sezonunda kulübümüz adına; yönetim kurulu kararınca, müşterek çift imza ile transfer evraklarını imzalamaya
Velisi bulunduğum yukanda kimlik bilgileri yazılı olan futbolcunun yeni kulübü adına tescilinin yapılmasına muvafakat ederim, (is YAŞ ALTİ) Tescilimin Spor Kulübü adına yapılmasını, ayrıca TFF tarafından çıkarılan
talimattan okuduğumu ve kabul ettiğimi taahhüt ederim.

Bu formdaki; tüm bilgi, mühür .İmzaların doğru olduğunu onaylarız. Aksi halde, sorumluluğunun kulübümüze ait olduğunu ve hakkımızda Futbol Disiplin Talimatı hükümlerine göre işlem yapılmasını kabul ve taahhüt ederiz.
5 – ASKF REFERANS ONAYI
Yukanda kimlik bilgileri yazılı olan futbolcunun; TASKK bedeli yatırılmış olup, dekont kontrol edilmiştir. Tesdll için gerekli işlemler yapılmıştır.

( 2022 – 2023 SEZONU İÇİN GEÇERLİDİR)
KAYIP LİSANS FORMU
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
Kulübümüzün lisans nolu amatör futbolcusu
’nın, lisansı kayıp olduğundan yeni lisans çıkartılmasını arz ederiz.
KULUP ADI:
KULÜBÜN TFF TESCİL KODU:
KULUP YETKİLİSİ KULÜP YETKİLİSİ
Adı – Soyadı Adı – Soyadı
Tarih-Mühür-İmza Tarih-Mühür-İmza
PROFESYONEL STATÜDEN AMATÖR STATÜYE
DÖNÜŞ FORMU
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
TAAHHÜTNAME
Kulübünün profesyonel futbolcusu iken sözleşmem sona ermiştir / sözleşmem karşılıklı olarak fesih edilmiştir.
Spor Kulübünde amatörlüğe dönmek istiyorum
En son oynadığım profesyonel müsabaka tarihi üzerinden 30 gün geçmiş olup amatörlüğe dönüş işlemimin yapılmasını, beyanımın aksi halinde Futbol Disiplin Talimatı hükümlerine göre cezalandırılmayı kabul ediyorum
Gereğini bilgilerinize arz ederim
Futbolcunun
Tarih-İmza
Adı :
Soyadı :
T.C. Kimlik No:
Baba Adı :
Doğum Tarihi :
Lisans No :
BU BÖLÜM TFF TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
AMATÖRLÜĞE DÖNECEĞİ KULÜP ADI :
AMATÖRLÜĞE DÖNECEĞİ KULÜP KODU :
VARSAFESİHNAME : VAR | |YOK | |
YURTDIŞI DOĞUMLU/YURTDIŞI İKAMETLİ OLUP
FİLİZ LİSANS ÇIKARTMAK İSTEYEN FUTBOLCULARIN
SORGULAMA FORMU
SPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞINA
Transfer ve tescil işlemlerine dayanak oluşturması amacıyla doğduğum / ikamet ettiğim ülkenin Futbol Federasyonundan lisans kaydının olup olmadığı sorgulanmasının yapılması için Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde başvuruda bulunmanızı arz ederim.
18 YAŞ ÜSTÜ 18 YAŞ ALTI
FUTBOLCUNUN KENDİSİ FUTBOLCUNUN VELİSİ
Adı Soyadı Adı Soyadı
Tarih-İmza Tarih – İmza
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
AMATÖR İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA
Aşağıda kimlik bilgileri bulunan
yurtdışı doğumlu/yurtdışı ikametlidir. Adı geçen kişinin lisans kaydı olup olmadığının aşağıda belirtilen ülkenin Futbol Federasyonundan sorgulanmasını arz ederiz.
SPOR KULÜBÜ
KULÜP YETKİLİSİ
Adı – Soyadı
Tarih – Mühür – İmza
TESCİL SERTİFİKASI İSTENEN FUTBOLCUNUN
Adı :
Soyadı :
Doğduğu/İkamet ettiği ülke adı :
Doğum Tarihi :
Ana Adı :
Baba Adı :
T.C. Kimlik No :  
YURT DIŞINDA LİSANSLI T.C. VATANDAŞI
VEYA YABANCI UYRUKLU FUTBOLCUNUN
TESCİL SERTİFİKASI FORMU
SPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞINA
Kulübünüzde futbol oynamak istiyorum. Uluslararası Transfer Tescil
Sertifikası alınması işleminin yapılması için Türkiye Futbol
Federasyonu nezdinde girişimde bulunmanızı arz ederim.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU AMATÖR İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNE ANKARA
Aşağıda kimlik ve en son futbol oynadığı kulübü ile ilgili bilgilerin bulunduğu Tn Uluslararası
Transfer Tescil Sertifikasının ilgili ülke Federasyonundan istenmesini arz ederiz.
SPOR KULÜBÜ
KULÜP YETKİLİSİ
Adı – Soyadı
Tarih – Mühür – İmza
EK : Oturma İzin Belgesi (Yabancı uyruklu futbolcular için en az 1 yıllık olacaktır.)
TRANSFER TESCİL SERTİFİKASI İSTENEN FUTBOLCUNUN
Adı :
Soyadı :
Doğum Yeri :
Doğum Tarihi :
Ana Adı :
Baba Adı :
Uyruğu :
T.C. Vatandaşı ise Kimlik No :
En Son Oynadığı Kulübün Adı (varsa adresi) :
En Son Oynadığı Kulübün Bağlı Bulunduğu Futbol Federasyonunun Adı :
Futbolcunun Lisansı : Amatör
YETİŞTİRME TAZMİNATI BELGESİ (BEDELSİZ)
Futbolcu ile
Kulübü’nün profesyonel sözleşme imzalamasında kulübümüz açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nınlö ncı maddesi gereğince hak ettiğimiz yetiştirme tazminatı hakkımızdan fera¬gat ettiğimizi ve bedelsiz olarak futbolcunun transferine muvafakat ettiğimizi kabul ve taahhüt ederiz 1 /20…
Kulüp Yetkilisinin
Adı, Soyadı, İmzası ve Mühür Kulüp Yetkilisinin
Adı, Soyadı, İmzası ve Mühür

Not: Bu belgeyi kulüp adına imza edenlerin yetkili olduklarını gösteren Kulüp Yönetim Kurulu kararının noter tasdikli bir örneği belge ekinde Türkiye Futbol Federasyonuna sunulacaktır.
BU BÖLÜM TFF BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN DOLDURULUP, ONAYLANACAKTIR.
İşbu belge ekinde ibraz edilen, Kulüp Yönetim Kurulu kararlarının noter tasdikli örneklerinin ve imza sirkülerinin incelenmesi neticesinde,
Kulübü adına belnevi imzalavan kistlerin veriştirme
tazminatı ödendiğine dair belge verme yetkisinin olduğu tespit edilmiştir.
Bölge Müdürlüğü
TFF Bölge Müdürü Adı, Soyadı, İmzası ve Mühür


YETİŞTİRME TAZMİNATI BELGESİ (BEDELLİ)
Futbolcu ile
Kulübü’nün profesyonel sözleşme imzalamasında kulübümüz açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın löncı maddesi gereğince Kulübü tarafından yetiştirme
tazminatı olarak Kulübümüze ödenmiş olup, başkaca bir
yetiştirme tazminatı olmayacağını kabul ve taahhüt ederiz / /2Û…
Kulüp Yetkilisinin
Adı, Soyadı, İmzası ve Mühür Kulüp Yetkilisinin
Adı, Soyadı, İmzası ve Mühür

Not: Bu belgeyi kulüp adına imza edenlerin yetkili olduklarım gösteren Kulüp Yönetim Kurulu kararının noter tasdikli bir örneği belge ekinde Türkiye Futbol Federasyonuna sunulacaktır.
BU BÖLÜM TFF BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN DOLDURULUP, ONAYLANACAKTIR.
İşbu belge ekinde ibraz edilen, Kulüp Yönetim Kurulu kararlarının noter tasdikli örneklerinin ve imza sirkülerinin incelenmesi neticesinde,
Kulübü adına belgeyi imzalayan kişilerin yetiştirme tazminatı ödendiğine dair belge verme yetkisinin olduğu tespit edilmiştir.
Bölge Müdürlüğü
TFF Bölge Müdürü Adı, Soyadı, İmzası ve Mühür

İÇİNDEKİLER
Sunuş 3
BÖLÜM-I 5
YEREL LİGLERİN KATEGORİLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR 5
A) BÜYÜKLER 5
a) AMATÖR TAKIMLARDA FUTBOLCU YAŞI UYGUNLUĞU 6
b) PROFESYONEL LİGLERDEN BÖLGESEL AMATÖR LİG’E DÜŞEN KULÜPLERDEKİ PROFESYONEL FUTBOLCULARIN DURUMLARI 7
c) BAL VE EN ÜST YEREL LİGLERİN TAMAMLANMA TARİHLERİ … 7 d) BAL, SÜPER AMATÖR,1. VE 2. AMATÖR LİGLERDE 7
e) U18 LİGİ 8
f) U17 LİGİ 8
g) U16 LİGİ 9
h) U15 LİGİ 10
i) U14 LİGİ 10
j) U13 LİGİ 11
k) U 12 MİNİKLER ŞENLİĞİ 11
l) U 11 MİNİKLER ŞENLİĞİ 12
m) YEREL LİGLERİN BİTİRİLME TARİHİ 13
n) OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMASI 13
o) FUTBOLCULARIN OYNAMA HAKKI OLMADIĞI YAŞ KATEGO¬RİLERİNDE OYNATILMASI 13
s) AMATÖR KULÜPLERİN LİGE KATILACAKLARI KATEGORİLERİ BİLDİRME ZORUNLULUĞU VE MÜSABAKAYA ÇIKMAYAN TAKIMLARIN HAKEM VE PERSONEL ÜCRETLERİNİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 13
t) AMATÖR KULÜPLERİN VİZE-REFERANS BEDELLERİ 14
u) TÜRKİYE ŞAMPİYONALARINA KATILACAK TAKIMLARIN YEREL LİG MÜSABAKALARINI BİTİRME ZORUNLULUĞU 15
v) TESCİLLİ KULÜPLERİN AMATÖR LİGLERE KATILMA ZORUNLULUĞU 15
BÖLÜM II 16
AMATÖR LİGLERDE MÜSABAKA VE DİSİPLİN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ ESASLAR 16
1) AMATÖR LİGLERDE DEVRE SAYISI 16
W^2) AMATÖR LİGLERDE SARI KART UYGULAMASI 16
3)YEREL AMATÖR FUTBOL TAKIMLARINDA FORMA REKLAMI, ‘///FORMAYAAY-YILDIZ KONULMASI, FORMA NUMARALARIVE
FORMAYA İSİM YAZDIRILMASI 16
4) EV SAHİBİ TAKIMIN FORMA DEĞİŞTİRME ZORUNLULUĞU 16
5) YEDEK KULÜBE BELİRLENMESİ 17
6) LİG FİKSTÜRÜNE DAHİL OLUP MÜSABAKALARA ÇIKMAYAN KU¬LÜPLERİN FUTBOLCULARINA SERBEST TRANSFER HAKKI VERİLMESİ .. 17
7) MÜSABAKA KADROLARI VE İSİM LİSTELERİNİ İMZALAYACAK YETKİLİLER 18
8) LİSANS VİZESİNİ YAPTIRMAYAN FUTBOLCULARIN CEZA İNFAZ 19
9) MÜSABAKAYA 9 KİŞİDEN AZ BİR KADROYLA GELİNMESİ, HİÇGELİNMEMESİ VEYA FUTBOLCU SAYISININ 6 KİŞİYE İNMESİ DURUMU.. 20
10) PUANLARI EŞİT OLAN TAKIMLARIN DERECELERİNİN BELİRLENMESİ 21
11) TÜRKİYE ŞAMPİYONASI GRUP MÜSABAKALARINDA PUANLARI
EŞİT OLAN TAKIMLARIN DERECELERİNİN BELİRLENMESİ 23
12) İTİRAZLAR VE İTİRAZ ÜCRETLERİ 24
13) İDARİ TEDBİR KOYMA YETKİSİ 26
14) CEZA ERTELEME 26
15) AMATÖR FUTBOLDA CEZA İNFAZI 27
16) TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA KATILMA HAKKI KAZANAN TAKIMLARIN CEZALI FUTBOLCULARININ DURUMU 27
17) MÜSABAKALARDA LİSANS KONTROLÜ, KENDİSİNE AİT OLMAYAN LİSANS İLE OYNAYAN FUTBOLCULAR, KULÜPLER VE GÖREVLİLERİN DURUMU 28
18) LİSANS VEYA UYGUNLUK BELGELERİ ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK VE SAHTE¬
CİLİK YAPAN FUTBOLCULAR, KULÜPLER VE GÖREVLİLERİN DURUMU 29
19) TEBLİĞ USULÜ 30
20) MÜSABAKALARIN ERTELENMESİ 30
21) MÜSABAKANIN ERTELENMESİNİN SONUÇLARI 31
22) FİKSTÜRE ARA VERME (FİSKTÜRÜN KAYDIRILMASI) 31
23) FİKSTÜRE ARA VERMENİN (FİKSTÜRÜN KAYDIRILMASININ) SONUÇLARI 31
24) GÜVENLİK NEDENİYLE MÜSABAKALARIN TAMAMLANAMAMASI 32
25) DİĞER NEDENLERLE MÜSABAKANIN TAMAMLANAMAMASI 32
26) SİLAH ALTINA ALINAN AMATÖR FUTBOLCULAR 33
27) FUTBOLCU VE DİĞER GÖREVLİLERİN HAKEM TARAFINDAN
SAHADAN ÇIKARILMASI 33
28) SAHA VE TESİSLERE VERİLEN ZARARIN KARŞILANMASI 34
29) MÜSABAKA ÖNCESİ LİSANS KONTROLÜ 34
BÖLÜM III 35
SAHA İÇİNE GİRECEK GÖREVLİLER VE TEKNİK ADAMLARLA İLGİLİ
ESASLAR 35
1) SAHAYA GİRECEK GÖREVLİLER 35
2) SAHAYA GİRECEK KULÜP YETKİLİLERİ 35
3) YÖNETİCİ SAHA İÇİ GİRİŞ KARTI 35
4) ANTRENÖR SAHA İÇİ GİRİŞ KARTI 36
5) DOKTOR, SAĞLIK GÖREVLİSİ VEYA İLK YARDIMCI SAHA İÇİ GİRİŞ KARTI . 36
6) MASÖR SAHA İÇİ GİRİŞ KARTI 37
7) YÖNETİCİ VE ANTRENÖR SAHA İÇİ GİRİŞ KARTI KULLANIMI 37
8) SAHA İÇİ GİRİŞ KARTI ÜCRETİ 37
9) MÜSABAKALARDA SAHA İÇİ GİRİŞ KARTLARININ BOYUNA ASILMASI ZORUNLULUĞU 38
10) BİR GÖREV İÇİN BİR LİSANS VEYA SAHA İÇİ GİRİŞ KARTI
ÇIKARTMA ZORUNLULUĞU 38
11) KAYIP SAHA İÇİ GİRİŞ KARTININ ÇIKARTILMASI 38
12) AMATÖR TAKIMLARDA ZORUNLU TEKNİK KADROLAR VE VİZE – REFERANS BEDELLERİ 38
13) YÖNETİCİ OLARAK GÖREV YAPAN TEKNİK ADAMLARA YAPTIRIMLAR . 40
BÖLÜM IV 41
KULÜP TESCİL, İSİM VE RENK DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ ESASLAR 41
1) TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUNCA TESCİL EDİLECEK KULÜPLERDE ARANACAK KRİTERLER VE TESCİL BEDELLERİ 41
2) FUTBOL KULÜPLERİNİN TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER 41
YENİ TESCİL EDİLEN KULÜPLERİN LİGLERE KATILIMI 42
3) FUTBOL KULÜPLERİ TESCİL TALİMATINA GÖRE TESCİL TALEBİNDE BULUNACAK AMATÖR KULÜPLERDEN ALINACAK ÜCRETLER 43
4) KULÜPLERİN İSİM VE RENK DEĞİŞİKLİĞİ YAPABİLMESİ İÇİN «■^FEDERASYONA VERMESİ GEREKEN BELGELER: 44
^^A) İSİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN: 45
BSRJNK RENK DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN: 45
5) İSİM VE RENK DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ YAPTIRACAK AMATÖR
6) LÜPLERİN FEDERASYONA YATIRMALARI GEREKEN ÜCRETLER …. 45
BÖLÜM V 47
AMATÖR FUTBOLCULARIN LİSANSLARININ FEDERASYONCA VERİLMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR 47
7) İLK KEZ ÇIKARTILACAK (FİLİZ) LİSANS İŞLEMLERİ 47
8) VİZE İŞLEMLERİ 50
9) TRANSFER İŞLEMLERİ 50
A) TRANSFER YAPAN FUTBOLCULARIN DOĞUM TARİHLERİNE GÖRE YATIRMALARI GEREKEN BEDELLER 52
B) 2 SEZONDAN SERBEST KALAN FUTBOLCULAR: 54
C) FESİHLİ KULÜPTEN SERBEST KALAN FUTBOLCULAR: 54
AMATÖR FUTBOLCUNUN PROFESYONEL OLMASI VE AMATÖRLÜK STATÜSÜNÜN YENİDEN KAZANILMASI 55
18 YAŞ ALTI FUTBOLCULARIN İŞLEMLERİNDEVELİ İMZASI: 56
KAYIP LİSANSIN ÇIKARTILMASI: 56
KULÜPLERİN VİZE-REFERANS, YENİ TESCİL, VİZE VE TRANSFER İŞLEMLERİNE AİT BELGELERİ TESLİM EDECEKLERİ YERLER 56
AMATÖR FUTBOLCULARDA YAŞ DÜZELTİLMESİ TALEBİ 56
BÖLÜM VI 57
YABANCI UYRUKLU FUTBOLCULARIN LİSANSLARININ VERİLMESİ
İLE İLGİLİ ESASLAR 57
1) YABANCI UYRUKLU FUTBOLCULARIN FİLİZ LİSANS,
VİZE VE TRANSFER İŞLEMLERİ 57
2) YURT DIŞINDA TESCİL EDİLMİŞ T.C. VATANDAŞI FUTBOLCULARIN
YENİ TESCİL VE TRANSFER İŞLEMLERİ 60
3) 18 YAŞINDAN KÜÇÜK FUTBOLCULARIN ULUSLAR ARASI TRANSFERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE BAŞVURU EVRAKLARI . 61
EKLER 63
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU ADRES VE TELEFONLARI

İSTANBUL (RİVA)
Telefon : 0-216-554 51 00 – 0-216-554 51 01
Faks : 0-216-319 19 58 – 0-216-319 19 59
Adres : Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Çayağzı Köyü Riva / Beykoz-İstanbul
ANKARA
Telefon : 0-312-473 45 45
0-533-554 63 44-45
Faks : 0-312-473 45 02
Adres : Ehlibeyt Mah. 6. Sokak No:3
Balgat / Ankara
BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon : 0-224-220 32 99 – 0-224-220 76 52
Faks : 0-224-221 16 69
Adres : Altıparmak Mah. Bozkurt Cad. No:13/1 Osmangazi / Bursa
İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon : 0-232-435 72 72 – 0-232-435 72 92
Faks : 0-232-435 37 72
Adres : Çınar Mah. Fatih Cad. A No: 1/23 D: 618
Çiçek Plaza Bornova / İzmir
ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon : 0-322-232 02 95-96
Faks : 0-322-232 02 97
Adres : Gündüz Tekin Onay Tesisleri No:45 Çukurova / Adana
MALATYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon : 0-422-324 42 29
Faks : 0-422-323 24 46
Adres : Burgurlu Mah. Kanyon Cad. No:11
(Elazığ Yolu 11. Km. İnönü Üniv.
Karşısı) Malatya
SAKARYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon : 0-264-277 35 01 – 0-264-277 35 02
Faks : 0-264-277 35 00
Adres : Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Erenler
Stadı, Amatörler Evi Erenler / Sakarya
VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon : 0-432-215 72 50 – 0-432-215 72 51
Faks : 0-432-215 27 10
Adres : Bahçivan Mah. Kazım Karabekir Cad.
Tutku Sok. Kaya Kent Plaza
Kat : 5 No : 8 İPEKYOLU / VAN
İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon : 0-212-279 30 70 – 0-212-279 10 29
Faks : 0-212-325 58 82
Adres : İhsan Hilmi Alantar Sok. Otaş Apt. A Blok No:1 4. Levent / İstanbul
İSTANBUL (BEYLERBEYİ TESİSLERİ)
Telefon : 0-216-321 78 93
Faks : 0-216-321 78 94
Adres : Beybostanı Sok. No:2
Beylerbeyi / İstanbul
ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon : 0-242-230 34 00
Faks : 0-242-230 35 00
Adres : Pınarbaşı Mah. 711. Sok.
Aşiyan Sitesi No:1/A D:1-2-4-6 Antalya
TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon : 0-462-323 01 00-06
0-462-323 01 02 Direk
Faks : 0-462-323 01 09
Adres : Yalı Mah. Devlet Sahil Yolu Cad. No:90 Trabzon
ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon : 0-442-213 82 76 – 0-442-213 92 50
Faks : 0-442-213 93 28
Adres : İstasyon Ömer Nasuhi Dilmen Mah.
50. Yıl Cad. No: 57Yakutiye/ERZURUM
SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon : 0-362-231 66 00 – 0-362-231 66 01-02
Faks : 0-362-231 66 04
Adres : Zafer Mah. Şevketiye Cad. Konak Apt.
No:3/1 Samsun
KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon : 0-352-232 49 76
0-352-232 49 83
Faks : 0-352-232 50 37
Adres : Sahabiye Mah. Mete Cad. Boylar Sok.
No:4 Kayseri
DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon : 0-412-228 33 16
0-412-229 41 51
Faks : 0-412-228 33 06
Adres : Gevran Cad. Azca 2 Apt. K:1 D.1 Diyarbakır

TFF
Türkiye Futbol Federasyonu
Turkish Football Federation

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.